Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤOΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΓΕΝΑΡΗ-ΜΑΡΤΗ 2018


ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
"Παράθυρο" αλλαγής του τέλους 25% - Καινοτόμα φάρμακα με το σταγονόμετρο.
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, κατάργηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, ωράριο λειτουργίας φαρμακείων και αναδιάρθρωση λειτουργίας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου - θέματα που αφορούσαν δύο ξεχωριστά νομοσχέδια του υπουργείου Υγείας, μαζί με ρυθμίσεις που είχε προαναγγελθεί η προώθησή τους προς ψήφιση- συμπεριλαμβάνονται τελικά στο συνολικό πολυνομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν το υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνονται στο ξεχωριστό τμήμα Θ' , 90 σελίδων, το οποίο στο πρώτο μέρος του περιέχει το νομοσχέδιο για την Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας, συμπληρωμένο ως προς την αξιολόγηση και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πέραν των φαρμάκων.
Στο μέρος Β' περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τα φαρμακεία συμπεριλαμβανομένου του ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και η κατάργηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, ενώ στο μέρος Γ', εντάσσονται ρυθμίσεις για την προστασία ζώντων δοτών οργάνων, εισάγονται πληθυσμιακά κριτήρια για την αδειοδότηση μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ρυθμίζεται η αδειοδότηση μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα δημόσια νοσοκομεία και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν φάρμακα υψηλού κόστους και φάρμακα που δεν  κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με τη δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης από τον ΕΟΠΥΥ.
Στο μέρος Δ' περιλαμβάνεται το νομοσχέδιο που είχε ανακοινωθεί για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΠΙΣ και των ιατρικών συλλόγων.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, συγκροτείται 11μελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων, η οποία στο εξής θα καταρτίζει την Θετική Λίστα, η οποία μετονομάζεται σε Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Παραμένουν τα κριτήρια υπαγωγής στη λίστα όπως είχαν ανακοινωθεί,. Η ίδια επιτροπή θα αξιολογεί ανά τριετία τα φάρμακα που εμπεριέχονται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις θα είναι διαθέσιμες μετά την αφαίρεση στοιχείων εμπορικού απορρήτου και προσωπικά δεδομένα.
Προβλέπεται επίσης η συγκρότηση νέας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, με έδρα τον ΕΟΠΥΥ, η οποία επίσης υπάγεται στον υπουργό Υγείας, και η οποία θα εισηγείται τις τιμές των φαρμάκων ύστερα από τη διαπραγμάτευση, στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η επιτροπή διαπραγμάτευσης θα είναι και αρμόδια για τη σύναψη κάθε είδους συμφωνιών με τις φαρμακευτικές. Οι συμφωνίες αυτές είναι δεσμευτικές για τον ΕΟΠΥΥ.
Επίσης προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων για την συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους του και τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών. Δεν προβλέπεται αποζημίωση για τα μέλη της επιτροπής αυτής. Η λειτουργία της παραπέμπεται σε υπουργική απόφαση στο μέλλον.Για την αξιολόγηση των φαρμάκων, καταβάλλεται εφάπαξ, τέλος αξιολόγησης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, αφήνοντας "παράθυρο" για κατάργηση του τέλους 25% για την εισαγωγή στη Θετική Λίστα.
Ωράριο φαρμακείων.Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, τα φαρμακεία θα λειτουργούν τουλάχιστον 40 ώρες τη βδομάδα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, στη διάρκεια της ημέρας από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Υποχρεωτικά θα τηρούνται οι υποχρεωτικές αργίες.Για υπέρβαση των 40 ωρών, το διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς ανά δίμηνο και να δηλώνεται στον τοπικό σύλλογο και τον Περιφερειάρχη, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το νομοσχέδιο αφαιρεί από τους τοπικούς συλλόγους την αρμοδιότητα καθορισμού των εφημεριών και διανυκτερεύσεων, τη μεταβιβάζει στις περιφέρειες και την καθιστά υποχρεωτική εκτός κι αν υπάρχουν λόγοι υγείας που αποδεικνύονται από υγειονομική επιτροπή, ή οικονομικούς, που εμποδίζουν το φαρμακοποιό για πλήρεις προμήθειες κατά τη διανυκτέρευση.Τα φαρμακεία με διευρυμένο ωράριο δεν εξαιρούνται των διανυκτερεύσεων. Για παραβίαση των διατάξεων περί διανυκτέρευσης, προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και πρόστιμο περιφερειάρχη από 3.000-20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής δε, προβλέπεται κλείσιμο του φαρμακείου από 2-6 μήνες.
Κατάργηση Επιτροπής Τιμών
Με την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, τα Δελτία Τιμών Φαρμάκων θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του ΕΟΦ και θα ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα του υπουργείου.Εντός 3 ημερών οι φαρμακευτικές μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις στον ΕΟΦ για πρόδηλο σφάλμα, το οποίο ο ΕΟΦ αποδέχεται ή απορρίπτει και γνωμοδοτεί σχετικά στον υπουργό. Ένσταση στον υπουργό, ηλεκτρονικά στον ΕΟΦ, μπορεί να κατατεθεί από τις φαρμακευτικές εντός 5 ημερών από την ανάρτηση.
Φάρμακα εκτός Ελλάδας
Το νομοσχέδιο εισάγει νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, για αιτήματα κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ φαρμάκων ειδικών παθήσεων του ν.3816, φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στη χώρα και χρειάζεται έκτακτη εισαγωγή, φαρμάκων που χορηγούνται εκτός ενδείξεων, φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στη Θετική Λίστα, δεν έχουν αξιολογηθεί και ζητούνται να χορηγηθούν κατ΄ εξαίρεση για καταστάσεις άμεσα απειλητικές για τη ζωή, καθώς και φάρμακα πρώιμης πρόσβασης που δεν χορηγούνται δωρεάν από τον παρασκευαστή.Επιπλέον, για τη χορήγηση των φαρμάκων της λίστας 3816, απαιτεί γνωμοδότηση τριών γιατρών ειδικότητας σχετικής με την νόσο, προκειμένου να χορηγηθούν στους ασθενείς μέσω ΕΟΠΥΥ ή κρατικών νοσοκομείων, μόνο. HealthMag 10/1/2018
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΕΤΑ.
Με θέμα την ανανέωση της πολιτικής συμφωνίας για διακρατική συνεργασία στο χώρο του φαρμάκου αλλά και την τεχνική προετοιμασία των επόμενων βημάτων έτσι ώστε να γίνει κοινή αξιολόγηση και διαπραγμάτευση στις τιμές των νέων φαρμάκων που έρχονται τώρα στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε χθες στη Μαδρίτη, η σύνοδος των 8 χωρών της «Διακήρυξης της Βαλέτα».
Στη Σύνοδο πήρε μέρος ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός και οι εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τη χώρα στην Τεχνική Επιτροπή της Βαλέτα. Στη συμμαχία των χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος, Μάλτα, Ιρλανδία, Ρουμανία) προστέθηκε ως νέο μέλος η Σλοβενία,η οποία και συνυπέγραψε τη «Διακήρυξη της Βαλέτα», αλλά και η Κροατία με το status του «παρατηρητή», ενώ σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρώτη φορά από τη Γαλλία να παρακολουθήσει τις εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής. Έτσι, δημιουργείται μια νέα δυναμική που ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη των μεμονωμένων χωρών έναντι των ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων της φαρμακοβιομηχανίας. Η συζήτηση σε αυτή τη φάση εστιάζεται στην οριστικοποίηση των βημάτων για την οργάνωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης προσιτών τιμών αποζημίωσης σε καινοτόμα φάρμακα (ογκολογικά, «ορφανά», βιολογικοί παράγοντες) που έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ αλλά δεν έχουν ακόμα κυκλοφορήσει και δεν έχουν τιμολογηθεί σε εθνικό επίπεδο. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η κατάλληλη πολιτική-τεχνική- νομική προετοιμασία για την επικύρωση από τα κράτη - μέλη των συμφωνιών που θα επιτευχθούν μέσω των κοινών διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα τόνισε ότι:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανίδα Υπουργό Υγείας για την πρωτοβουλία της να συμμετέχουμε στις εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτα και να ανανεώσουμε τις πολιτικές μας δεσμεύσεις αναφορικά με αυτή την κρίσιμη συνέργεια στην πολιτική του φαρμάκου. Η συνεργασία μας, βασισμένη στις αξίες της καθολικής και ισότιμης φαρμακευτικής κάλυψης των ασθενών μας, έχει ως στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και, κυρίως, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας ισχύος, η οποία θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών μας στη φαρμακευτική καινοτομία και, παράλληλα, τη σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα  και τη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας των χωρών μας.                  
Αυτό το πρωτόγνωρο εγχείρημα, κατάφερε σε σχετικά σύντομο διάστημα :
1.   Να εγκαινιάσει μια πολυμερή διακρατική συμμαχία που γρήγορα ξεπέρασε τα γεωγραφικά όρια του Ευρωπαϊκού Νότου και συνεχίζει να διευρύνεται με νέα μέλη. Σήμερα είχαμε τη χαρά να καλωσορίσουμε στην κοινή μας προσπάθεια τη Σλοβενία.  
2.  Να προχωρά σταθερά, με συγκεκριμένα βήματα, εμβαθύνοντας και διευρύνοντας  διαρκώς την ατζέντα των συζητήσεων σε τεχνικό επίπεδο, ενισχύοντας τη συλλογικότητα και την ισότιμη συμβολή όλων των χωρών με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της από κοινού αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης προσιτών τιμών αποζημίωσης σε καινοτόμα φάρμακα με τεκμηριωμένη θεραπευτική αξία.
3.   Να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι πρόκειται για μια σοβαρή, ρεαλιστική και υπολογίσιμη πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο στο χώρο του φαρμάκου, ενδυναμώνοντας τη θέση των εθνικών κρατών και την πλευρά των ασθενών στη σχέση τους με τις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Για 1η ίσως φορά προωθείται έμπρακτα, και όχι μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων, η οργανωμένη πολιτική απαίτηση μιας ομάδας ευρωπαϊκών χωρών για «κοινωνικά δίκαιες» και βιώσιμες τιμές στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ).
Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα της πράξης. Για να υπάρξει μετρήσιμο και αμοιβαία επωφελές αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, οφείλουμε να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, να δεσμευτούμε πολιτικά στο μέγιστο δυνατό βαθμό όχι μόνο για τη συνέχιση του εγχειρήματος αλλά και για τη  διαφανή και συλλογική διαχείριση των προβλημάτων ή των εμποδίων που θα εμφανιστούν στην πορεία. Είναι προφανής η ανάγκη να προετοιμαστούμε εγκαίρως για τον τρόπο επικύρωσης και τη νομική ισχύ των συμφωνιών που θα έχουν προκύψει μετά από διακρατική διαπραγμάτευση. Καταθέτουμε την ιδέα της διεύρυνσης της Τεχνικής Επιτροπής με εξειδικευμένους νομικούς από κάθε χώρα που θα «θωρακίσουν» το πλαίσιο της έγκρισης και υλοποίησης των συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο.
Η «Συμμαχία της Βαλέτα» θα έχει πετύχει τον ιδρυτικό της σκοπό, αν καταφέρει να διασφαλίσει με καλύτερους όρους το κοινωνικό δικαίωμα της ευχερούς πρόσβασης όλων των ασθενών στα αναγκαία φάρμακα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθολικότητα και στην ισότητα στην Υγεία και στην υγειονομική ασφάλεια των κοινωνιών. Για τη δική μας χώρα, είμαι σίγουρος και για τις δικές σας, το πολιτικό «μήνυμα» είναι σαφές :
. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια καθυστερήσεων - είναι ζωτική ανάγκη αυτή η σύνοδος να καταλήξει σε συγκεκριμένο και δεσμευτικό οδικό χάρτη.
· Η κατάληξη της διαπραγμάτευσης της τεχνικής επιτροπής της Βαλέτα θα είναι η τελική συμφωνία για τις τιμές αποζημίωσης που θα ισχύουν σε όλες τις χώρες- μέλη της συμμαχίας.
·  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να στηρίξει με βάση το ενωσιακό δίκαιο αυτή την εθελοντική συνεργασία, αν πραγματικά θέλουμε να μιλάμε για ενιαία Ευρώπη των πολιτών και των κοινωνικών  δικαιωμάτων  
·  Η φαρμακοβιομηχανία πρέπει να καταλάβει ότι ο δρόμος της διαπραγμάτευσης  αποδεκτών τιμών αποζημίωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι δρόμος χωρίς επιστροφή, αλλά και ευκαιρία γρήγορης και εγγυημένης πρόσβασης της φαρμακευτικής καινοτομίας σε μεγάλες αγορές».                                                                          HealthDaily 31/1/2018
■ Έντονη κινητικότητα επικρατεί στο υπουργείο Υγείας για την φαρμακευτική πολιτική, στη σκιά του σκανδάλου της Novartis. Η ηγεσία του υπουργείου έχει δώσει αυστηρές εντολές να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν στην εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η φαρμακευτική δαπάνη. Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να υπάρξει έλεγχος και εξορθολογισμός της δαπάνης, ώστε να δημιουργηθεί «χώρος» για την αύξηση της τιμής φαρμάκων που σήμερα είναι πολύ μικρή. Στο πλαίσιο αυτό συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή για την εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση της επιτροπής αναμένεται να εγκριθούν  έξι νέα πρωτόκολλα τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα.
Αύριο Τετάρτη θα συνεδριάσει και η επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης. Η επιτροπή εξετάζει μέτρα ώστε το επόμενο διάστημα το υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε μείωση της συμμετοχής των πολιτών στην αγορά φαρμάκων. Σημειώνεται ότι σήμερα η επιβάρυνση των πολιτών κατά μέσο όρο ανέρχεται στο 26% της δαπάνης του φαρμάκου. Από το ποσοστό αυτό, περίπου το 15% είναι ο μέσος όρος θεσμικής συμμετοχής (10%, 25%) και το 11% ο μέσος όρος επιβάρυνσης λόγω διαφοράς τιμής (λιανικής με τιμή αναφοράς).Iatropedia.gr  20/3/2018
Γενόσημα: 0% συμμετοχή ασθενών - Πλήρης επιβάρυνση των φαρμακευτικών.
Επείγουσα συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου ζητά ο ΣΦΕΕ. Ταραχή επικρατεί στη φαρμακοβιομηχανία, βλέποντας το clawback να φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη από το σχεδιασμό για ελάφρυνση των ασθενών από συμμετοχή στα φάρμακα, εφόσον επιλέγουν γενόσημο. Η συζήτηση των τελευταίων ημερών, φαίνεται να καταλήγει σε ένα μοντέλο, όπου οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν καθόλου συμμετοχή εάν προτιμούν να πάρουν το γενόσημο της θεραπευτικής κατηγορίας για την πάθησή τους.Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Υγείας θεωρεί ότι τα γενόσημα θα γίνουν πιο ελκυστικά για τους ασθενείς, οπότε οι ίδιοι θα προτιμούν αυτή τη λύση, αντί της χρέωσης της διαφοράς στο ... τεφτέρι του φαρμακοποιού.
Ποιος θα πληρώνει τελικά αυτή τη διαφορά όμως; Η πρόταση δείχνει τις φαρμακευτικές. Οι οποίες όμως, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές που πωλούν τα γενόσημα και τις άλλες που πωλούν πρωτότυπα, με ή χωρίς προστασία πατέντας. Η επιστροφή της διαφοράς θα γίνεται μέσω clawback. Οι μεν εταιρίες γενοσήμων θα δεχθούν μια ελάφρυνση στο clawback που πληρώνουν, επειδή τα γενόσημα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, αποτελούν όμως μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης. Οι δε εταιρίες πρωτοτύπων, θα επιβαρυνθούν με το πρόσθετο clawback που θα προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία. Όσο για τις εταιρίες που πωλούν και τις δύο κατηγορίες φαρμάκων (πρωτότυπα και γενόσημα), σ΄ αυτές η επιβάρυνση θα αποτελεί θέμα εσωτερικών υπολογισμών...
Τώρα βέβαια, η επιβάρυνση των ασθενών έχει φθάσει περίπου στο ένα δις ευρώ, με το ποσοστό συμμετοχής να κυμαίνεται γύρω στο 30% κατά μέσο όρο. Πριν την καθιέρωση πληρωμής της διαφοράς από την λιανική τιμή του φθηνότερου γενοσήμου, που οι ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν μόνο την καθιερωμένη συμμετοχή (0%, 10% και 25%) κατά περίπτωση, ο μέσος όρος συμμετοχής ήταν 15%. Συνεπώς,  η συζήτηση για μείωση της συμμετοχής, αφορά τουλάχιστον τα 600 εκατ. ευρώ που αφορούν τη διαφορά τιμής και την ήδη υφιστάμενη χρήση των γενοσήμων, με το σημερινό μείγμα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην αγορά.
Δεδομένου ότι ήδη οι επιστροφές της φαρμακοβιομηχανίας για το 2017 φαίνεται να ξεπερνούν το 1,1 δισ. ευρώ, η επόμενη μέρα με την ανάληψη και της συμμετοχής των ασθενών, φαντάζει για τις φαρμακευτικές, εφιαλτική... Για το λόγο αυτό, η διοίκηση του ΣΦΕΕ να ζητά επείγουσα συνάντηση με τον υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με την σχετική επιστολή: 
Το clawback του 2017 έφτασε στα 487 εκατ. ευρώ (όταν η τελευταία εκτίμηση του ΕΟΠΥΥ ήταν 460 εκατ. ευρώ), ενώ το αντίστοιχο ποσό το 2016 ήταν 450 εκατ. ευρώ .Αυξήθηκε δηλαδή συνολικά το clawback κατά 37 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το rebate ανήλθε στα 415 εκατ. ευρώ για το 2017, όταν το 2016 ήταν 300 εκατ. ευρώ . Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2018 το clawback ανήλθε στα 53,3 εκατ. ευρώ δηλαδή  17,4 εκατ. ευρώ  πάνω από τον Ιανουάριο του 2017. Στο σημείο αυτό, ο ΣΦΕΕ επισημαίνει πως είναι προφανές ότι κανένας μηχανισμός συγκράτησης της δαπάνης δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα. 
2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
Το κόστος της κάλυψης των ανασφάλιστων πολιτών τον Ιανουάριο του 2018 ανήλθε στο ποσό των 18 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να ξεπεράσει τα 220 εκατ. ευρώ  το 2018, ενώ το 2017 ήταν 165 εκατ. ευρώ. Πλέον, η κοινωνική υποχρέωση της πολιτείας έχει περάσει εξ' ολοκλήρου στην φαρμακοβιομηχανία, και η συνεχής αύξηση του ποσού, όταν ο αριθμός των ανασφάλιστων μειώνεται, καταδεικνύει την αποτυχία ελέγχου. 
3. Κίνητρα για την διείσδυση των γενοσήμων. 
Για ακόμα μία φορά, προτάθηκαν μέτρα που μετακυλύουν το κόστος στις υπόλοιπες εταιρείες μέσω επιπρόσθετου clawback. Ως προς τα προτεινόμενα κίνητρα, αποτελούν άλλη μια «ελληνική πρωτοτυπία», καθώς αντί να στοχεύουν σε κίνητρα προς τους ιατρούς που συνταγογραφούν και στους φαρμακοποιούς, απλά επιλέγουν να μετακυλήσουν άδικα ένα κόστος στις υπόλοιπες φαρμακευτικές εταιρείες. Ενόψει και της ολοκλήρωσης του Προγράμματος θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα τα εξής:
Α) Άμεση εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο της σπατάλης. 
Β) Άμεση αύξηση της δημόσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης κατά 300 εκατ. ευρώ ή θέσπιση ειδικού κονδυλίου για τους ανασφάλιστους και τα εμβόλια 
Γ) Αύξηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης κατά 200 εκατ. ευρώ.
Δ) Θέσπιση ανώτατου βιώσιμου ορίου στο
clawback στη λογική της συνυπευθυνότητας, όπως ισχύει στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.
Ε) Θέσπιση ουσιαστικών και αποδοτικών πολιτικών ώστε να βοηθήσουν την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων.
■ Ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση στις τιμές φαρμάκων μια εξαετία μετά.
Νομικές διευθετήσεις για τη διασυνοριακή προμήθεια φαρμάκων καθυστερεί τη λειτουργία της Διακήρυξης της Βαλέττας και της Beneluxa.   Αποτελέσματα τουλάχιστον μετά από μια εξαετία θα πρέπει να περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, από τις κοινοπραξίες των χωρών για την διαπραγμάτευση κοινών τιμών  σε καινοτόμα φάρμακα, εξαιτίας των νομικών θεμάτων που θα πρέπει να επιλυθούν πριν την έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας με τη φαρμακοβιομηχανία.
Η πρωτοβουλία της Διακήρυξης της Βαλέτας ξεκίνησε κατ΄ αρχήν με τέσσερις χώρες οι οποίες σύντομα έγιναν 10, η Γαλλία είναι παρατηρητής στην ίδια κοινοπραξία, η Ιρλανδία εντάχθηκε στη Beneluxa, υπάρχει και η συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών. Στόχος όλων τους, είναι οι ευρωπαίοι πολίτες  να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα με τρόπο που να μπορούν να τα αποδεχθούν τα συστήματα υγείας.Η αξιολόγηση για την λειτουργία των κοινοπραξιών αυτών θα πρέπει να είναι τεχνική επιστημονική, πολιτική.Την άποψη αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος του PhRMa Innovation Forum και της Janssen Hellas Μάκης Παπαταξιάρχης, στο πλαίσιο συζήτησης για τη συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, εξηγώντας ότι για την ουσιαστική έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη η επίλυση νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με το καθεστώς ενιαίων προμηθειών, την εμπιστευτικότητα των συμφωνιών, τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και την αποφυγή δημιουργίας τραστ (εναρμονισμένες πρακτικές).
Όλο αυτό το νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να έχει ολοκληρωθεί συντομότερα από μια τριετία, ενώ θα απαιτηθεί τουλάχιστον άλλη μία τριετία για την εφαρμογή του, συλλογικά από τα κράτη - μέλη των κοινοπραξιών, τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν διασυνοριακά, εξήγησε ο κ. Παπαταξιάρχης, για να προσθέσει ότι " η βιομηχανία μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει, γιατί η φαρμακοβιομηχανία λειτουργεί διασυνοριακά".
Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα μια συζήτηση για κοινή πολιτική τιμής. Μάλιστα σχετικά με τη διαφάνεια στις τιμές τόνισε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να βρει εύκολα τις τιμές φαρμάκων μέσω της βάσης δεδομένων Euripid. Οι πραγματικές τιμές που προκύπτουν από διαπραγματεύσεις δεν αναρτώνται καθώς 7-8 μεγάλες και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες δεν επιθυμούν την ανάρτησή τους, ώστε να διατηρούν για τον εαυτό τους το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες.
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχει θέμα, γίνεται μια τεράστια συζήτηση γύρω από το ύψος της τιμής των νέων φαρμάκων, όμως θα πρέπει να συνδεθεί με το κόστος και η αξία του φαρμάκου, να συνδεθούν επιτόπου κρατικές παρεμβάσεις με αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο.
Η
καινοτομία θα πρέπει να έρθει στην ώρα της και η βιομηχανία είναι εδώ να λειτουργήσει στα πλαίσια της συνεργατικότητας, "να λειτουργήσουμε, εξυπηρετώντας τους ασθενείς σε ένα περιβάλλον υγιούς επιχειρηματικότητας", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μετέχοντας στην ίδια συζήτηση, στο πλαίσιο του συνεδρίου "The future of healthcare in Greece", o B΄Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Ηλίας Γιαννόγλου, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την διαπραγμάτευση επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα έρθουν σε πολύ συντομότερο χρόνο από αυτόν της εξαετίας. Χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη των ευρωπαϊκών συνεργασιών στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη φαρμακοβιομηχανία, και μάλιστα εξέφρασε την προσδοκία του, η πρωτοβουλία των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου να εξελιχθεί σταδιακά σε μια Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σημείωσε ότι δεν θα υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε εταιρείες και κυβερνήσεις. Αντίθετα, επεσήμανε ότι γίνεται μια ασθενοκεντρική διαπραγμάτευση. Και καταλήγοντας τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολυεθνική συνεργασία, καθώς έχουν συναφθεί συνεργασίες ανάμεσα στις 22 από τις 27 χώρες της ΕΕ.
HealthMag 26/3/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
■ Πληροφορίες ότι η Φαρμασέρβ Lilly αναλαμβάνει τη διάθεση των προϊόντων της Galderma στην εσωτερική αγορά.
Μόλις πριν από ενάμιση μήνα περίπου, είχαμε δημοσιεύσει στο Iatronet ότι η πολυεθνική εταιρεία Galderma, με έδρα την Ελβετία, κλείνει το υποκατάστημα- θυγατρική που διατηρούσε στην Ελλάδα.
Τη διάθεση των προϊόντων της εταιρείας Galderma στην εσωτερική αγορά, ανέλαβε σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η Φαρμασέρβ Lilly, με την οποία και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οι δύο εταιρείες έχουν μάλιστα προγραμματίσει και κοινή συνέντευξη τύπου στις αρχές Φεβρουαρίου. Πάντα, κατά πληροφορίες, το προσωπικό της Φαρμασέρβ Lilly ενημερώθηκε πρόσφατα ηλεκτρονικά για το κλείσιμο της σημαντικής αυτής συμφωνίας. Κάποιοι δε από το προσωπικό της εταιρείας ενημερώθηκαν ότι θα ξεκινήσουν να βλέπουν και δερματολόγους. Μόλις πριν από ενάμιση μήνα περίπου, είχαμε δημοσιεύσει στο Iatronet ότι η πολυεθνική εταιρεία Galderma, με έδρα την Ελβετία, κλείνει το υποκατάστημα- θυγατρική που διατηρούσε στην Ελλάδα. 

Σε συνομιλία που είχαμε με στέλεχος του ελληνικού υποκαταστήματος της Galderma, μας είχε επιβεβαιώσει την πληροφορία μας, τονίζοντας επακριβώς ότι  "από το νέο έτος η Galderma διακόπτει την απευθείας εμπορική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, τα προϊόντα της θα συνεχίσουν να διακινούνται από άλλο εμπορικό σχήμα". Πάντως, και το 2018 για κάποιο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν στελέχη της πολυεθνικής στην ελληνική αγορά, προκειμένου να υπάρχει μία ομαλή μετάβαση στη νέα εξέλιξη.Η Galderma, η ιατρική εταιρία λύσεων της Nestlé Skin Health- στον πολυεθνικό όμιλο πέρασε ολοκληρωτικά το 2014- δημιουργήθηκε το 1981 και σήμερα είναι παρούσα σε περισσότερες από 100 χώρες με εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για τη θεραπεία μιας σειράς δερματολογικών παθήσεων. Η εταιρεία συνεργάζεται με επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο για να καλύψει τις ανάγκες της υγείας του δέρματος των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Θεωρείται ηγέτης στην έρευνα και ανάπτυξη ιατρικά αποδεδειγμένων λύσεων για το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια.
Iatronet.gr  17/1/2018
■ Στη Γερολυμάτος International τα κτηνιατρικά της Boehringer-Ingelheim Ελλάδας.
Την αποκλειστική διάθεση του συνόλου των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων της Boehringer Ingelheim, ανέλαβε η Γερολυμάτος International ΑΕΒΕ, εταιρεία που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο των φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων από την δεκαετία του 1950 ως αποκλειστική αντιπρόσωπος της Merial.Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της εξαγοράς της Merial από την Boehringer  Ingelheim στις αρχές του 2017. Στο πλαίσιο αυτό, η Boehringer  Ingelheim αποφάσισε να συγκεντρώσει όλη τη δραστηριότητα των κτηνιατρικών προϊόντων αποκλειστικά στην Γερολυμάτος International AEBE από 1/1/2018, σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά. Η Boehringer Ingelheim, μία εκ των κορυφαίων 20 κυριότερων φαρμακευτικών εταιρειών στον κόσμο, αποσκοπεί με τη νέα αυτή διευρυμένη γκάμα φαρμακευτικών καινοτόμων κτηνιατρικών προϊόντων, να γίνει η πρώτη εταιρεία του κλάδου παγκοσμίως, θέτοντας ως προτεραιότητα την προληπτική ιατρική και φροντίδα των ζώων. Τονίζεται, ότι ο κύκλος πωλήσεων της εταιρείας το 2016 ανήλθε στα 15,9 δις ευρώ.                                                                                        HealthMag 29/1/2018
Demo: Με νέα λανσαρίσματα και σημαντικές συμφωνίες ανοίγει το 2018.
Επενδύσεις σε κτίρια, μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρίας. Η κατασκευή του 4ου εργοστασίου της Demo ABEE ξεκίνησε εντός του 2017, ενώ η επένδυση σε νέο εξοπλισμό, τριπλασίασε την δυναμικότητα της γραμμής των λυοφίλων και των κεφαλαιοσπορινούχων ενεσίμων και τετραπλασίασε τη δυναμικότητα της γραμμής των  πενεμών. Παράλληλα, η DEMO ανέπτυξε 7 νέα προϊόντα στα εργαστήρια της, σχεδίασε και ετοιμάζεται να λανσάρει άλλα 21 πόσιμα και συμπληρώματα διατροφής στην ελληνική αγορά και προχώρησε σε 182 νέες εγκρίσεις διεθνώς. Η DEMO διαθέτει πάνω από 1800 σκευάσματα εγκεκριμένα σε 84 χώρες και 862 άτομα προσωπικό. Το δίκτυο πωλήσεών της εκτείνεται σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή, Νότιο Αμερική και Ωκεανία και εξάγει το 81% της ετήσιας της παραγωγής.HealthMag 1/2/2018
Forbes 100+: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Πώς συντάχθηκε η λίστα.
Με βάση τα πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, επελέγησαν είτε όµιλοι εταιρειών µε συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ είτε εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν σε οµίλους, αλλά έχουν πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου, θυγατρικές εταιρείες οµίλων οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. και ενοποιούνται στον όµιλο έχουν περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος. Παρότι έχουν συµπεριληφθεί εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε οµίλους στο εξωτερικό και ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου, για τους σκοπούς του παρόντος δηµοσιεύονται τα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία και όχι τον όµιλο, για λόγους εντοπιότητας.
Οι εταιρείες ιεραρχήθηκαν σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών (από τον υψηλότερο στον χαµηλότερο) και τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών περιλαµβάνονται και τα έσοδα από διακοπτόµενες δραστηριότητες (σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν). Επίσης, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών δεν περιλαµβάνει φόρους και άλλα ποσά που δεν αναλογούν στα συνολικά έσοδα (π.χ., clawback, τέλη ταξινόµησης, ΦΠΑ κ.λπ.). Αναφορικά µε τις τραπεζικές εταιρείες, σηµειώνεται ότι ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα µικτά έσοδα από τόκους και προµήθειες. Αντίστοιχα, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες, ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα.
Σηµειώνεται ότι η παρούσα λίστα δεν περιλαµβάνει οµίλους εταιρειών ή/και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις έως την ηµεροµηνία άντλησης των οικονοµικών δεδοµένων, η οποία ορίζεται η 12/12/ 2017. Για όσους οµίλους ή και εταιρείες δεν δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις µε τέλος χρήσης 31/12/2016, έχουν χρησιµοποιηθεί τα πλέον πρόσφατα στοιχεία.
Η άντληση των οικονοµικών δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων κ.λπ.) για την ανάλυση κύκλου εργασιών εταιρειών πρόσφατων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιήθηκε από τις βάσεις δεδοµένων (ICAP) που χρησιµοποιεί η Deloitte, καθώς επίσης και από τις ιστοσελίδες των εταιρειών, το ΓΕΜΗ κ.λπ. Ως εκ τούτου, αποτελεί συλλογή δηµοσιευµένων πληροφοριών, παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν συνιστά οικονοµοτεχνική ή λογιστική µελέτη, συµβουλή, γνωµοδότηση κ.λπ.


Στην τελική ευθεία βρίσκεται η νέα παραγωγική μονάδα της Boehringer Ingelgheim στο Κορωπί, μια επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ, η οποία θα συμβάλει στην είσοδο συναλλάγματος στη χώρα, στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση του φαινομένου brain drain.
Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη μονάδα, με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, η οποία εντάχθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, προκειμένου να καλυφτούν οι αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας του 70% της παγκόσμιας αγοράς με τα καινοτόμα αντιδιαβητικά φάρμακά της, μέσω της παραγωγής τους στην Ελλάδα. Με την επέκταση αυτή, η οποία αναμένεται να «ανοίξει» 50 θέσεις εργασίας, η Boehringer Ingelheim φιλοδοξεί να καταστήσει το εργοστάσιο στο Κορωπί ένα hub παραγωγής φαρμάκων για το διαβήτη. Η Boehringer Ingelheim, η οποία πρόσφατα ανακηρύχτηκε ως μια από τις 100 πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο, κλείνει πάνω από μισό αιώνα ζωής στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα γιόρτασε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του εργοστασίου στο Κορωπί. Η επένδυση αυτή δεν είναι η πρώτη που γίνεται στο εργοστάσιο, καθώς από το 2009 μέχρι σήμερα οι επενδύσεις ανέρχονται συνολικά γύρω στα 95 εκατ. ευρώ, ενώ εάν προστεθούν και οι επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, τότε υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ.
H Boehringer Ingelheim Ελλάς συμπεριλαμβάνεται στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου στη χώρα, απασχολεί 450 εργαζόμενους και είναι η μοναδική πολυεθνική εταιρεία που παρασκευάζει καινοτόμα φάρμακα σε δικό της εργοστάσιο στην Ελλάδα. Ανήκει στους εξαγωγικούς «γίγαντες» της χώρας μας, καταλαμβάνοντας το 1% των εξαγωγών ανεξαρτήτως κλάδου.Η νέα παραγωγική μονάδα της Boehringer Ingelheim στο Κορωπί αναμένεται να περατωθεί και να τεθεί σε λειτουργία μέσα στους προσεχείς μήνες. Σήμερα, περίπου 1 στα 4 φάρμακα που εξάγονται από την Ελλάδα, προέρχονται από το εργοστάσιο της Boehringer Ingelheim στο Κορωπί. Στόχος της εταιρείας είναι, μέσα στην επόμενη πενταετία, 1 στα 2 φάρμακα που εξάγονται από τη χώρα αυτή να προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο.                                                                    Virus.com.gr 14/3/2017
■ Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά έχει δώσει εδώ και χρόνια η Ιταλική φαρμακευτική εταιρεία Italfarmaco μέσω της θυγατρικής της ITF Hellas Α.Ε, η οποία παρά την ύφεση, εξακολουθεί να επενδύει και να αντιστέκεται, με αποτέλεσμα να βλέπει το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και τον τζίρο της να αυξάνονται σημαντικά.
Μία νέα μονάδα που ετοιμάζει στην Ευρώπη (η μητρική), μία σειρά κλινικών μελετών, 30 ερευνητικά έργα και θεραπείες με νέες ενδείξεις, βρίσκονται στην ατζέντα της εταιρείας για το προσεχές διάστημα.
Η ITF Hellas Α.Ε - θυγατρική και μέλος του πολυεθνικού ομίλου ITALFARMACO - από την ίδρυση της, το 1998 έως και σήμερα, αναπτύσσει, εμπορεύεται και προωθεί πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα που συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία του σύγχρονου ανθρώπου, παραμένοντας αφοσιωμένη στο όραμα για φροντίδα και σεβασμό στη ζωή. Η ευρεία και διαρκώς εμπλουτιζόμενη γκάμα των προϊόντων της, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη επικέντρωση της στην Υγεία της Γυναίκας, αλλά και τις ηθικές εταιρικές πρακτικές αποτελούν τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της εταιρίας, τονίζει η Διευθύνουσα Σύμβουλος. Η ελληνική θυγατρική, η οποία αποτελεί μέλος του ΔΣ του ΣΦΕΕ, πραγματοποίησε το 2016 τζίρο της τάξης των 6 εκατ. ευρώ, ο οποίος αυξήθηκε κατά 40% του 2017. Επίσης, παρά την παρατεταμένη ύφεση, η εταιρία μεγάλωσε και το προσωπικό της από 48 σε 60 άτομα. Η διαρκής έρευνα, καινοτομία και οι σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό portfolio για την ITALFARMACO που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών σκευασμάτων και προϊόντων για τομείς όπως η Γυναικολογία-Μαιευτική, η Ενδοκρινολογία, η αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης, η Νευρολογία και σχετικές παθήσεις, όπως επίσης και η αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων στον τομέα της Ψυχιατρικής. ΟΝMED.GR 20/2/2018
Merck: Κορυφαίος εργοδότης για το 2018 στην Ελλάδα.
Τις εξαιρετικές παροχές της Merck στους ανθρώπους της πιστοποιεί το ανεξάρτητο Ινστιτούτο “Top Employers”, το οποίο συμπεριέλαβε την εταιρία στη λίστα με τους Κορυφαίους Εργοδότες για το 2018 στην Ελλάδα. Η Merck πέτυχε, ταυτόχρονα, την αποκλειστική πιστοποίηση “Top Employers Europe 2018”, την οποία δικαιούνται μόνο εταιρείες οι οποίες επιτυγχάνουν πιστοποίηση σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Η Merck απέσπασε αυτό τον τίτλο για τις εξής χώρες: Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο .Η ετήσια διεθνής έρευνα, αναγνωρίζει κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως οι οποίοι παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες για τους εργαζόμενους, καλλιεργούν και αναπτύσσουν ταλέντα σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν τις πρακτικές απασχόλησης.Virus.com.gr  20/2/2018
Altion: Η νέα σειρά συμπληρωμάτων διατροφής από τη ΒΙΑΝΕΞ/ΒΙΑΝ.
Στο χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής εισέρχεται δυναμικά η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε./ΒΙΑΝ Α.Ε., παρουσιάζοντας τη νέα σειρά Altion.H νέα σειρά Altion προσφέρει καινοτόμα συμπληρώματα διατροφής υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών του οργανισμού, τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών.ONMED.GR  19/3/2018
■ Στην εποχή της βιώσιμης επιχειρηματικότητας μπαίνει και επισήμως η χώρα μας, με τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη θεσμοθέτηση του αντίστοιχου καταλόγου με την «ηγετική ομάδα των ελίτ της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής».
Το QualityNet Foundation, μέρος της πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020 για τη συμμόρφωση της χώρας με την ατζέντα 2030 του ΟΗΕ, παρουσίασε τις 21 πρωτοπόρες εταιρείες οι οποίες εντάσσονται στο Sustainability Performance Directory για το έτος 2017, σε ειδική εκδήλωση, τη Δευτέρα (19/03/2018). Συγκεκριμένα, από τις 54 εταιρείες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον, επιλέχθηκαν βάσει τεχνικής αξιολόγησης των μη χρηματοοικονομικών τους δεδομένων οι 21. Οι 21 εταιρείες οι οποίες εντάσσονται ως ΤHE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2017 στην ηγετική ομάδα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής και να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων. Στις 21 εταιρίες, περιλαμβάνονται και 2 φαρμακευτικές. Αναλυτικά, οι 21 εταιρείες είναι:
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. – ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΑΕΓΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, ENELGREEN POWER HELLAS Α.Ε., IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., INTERAMERICAN, LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε., MSD MERCK SHARP & DOHME, POLYECOS.A., QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε..ONMED  20/3/2018

KΑΛΛΥΝΤΙΚΟ
Σαράντης: Εξαγορά νέου προιόντος και διπλή διείσδυση σε Τσεχία-Σλοβακία. Στην εξαγορά καλλυντικών προϊόντων με ισχυρή παρουσία στις αγορές της Τσεχίας και της Σλοβακίας προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος Σαράντη, ακολουθώντας τη βασική στρατηγική του διείσδυσης στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης .Η συγκεκριμένη εξαγορά αφορά επώνυμο σήμα, το οποίο κατέχει θέση απόλυτου πρωτοπόρου στις συγκεκριμένες αγορές, με μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 50%. Η παραπάνω κίνηση εκτός από την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της θυγατρικής της Σαράντης  στην Τσεχία, οδηγεί παράλληλα τον όμιλο σε ίδρυση νέας θυγατρικής στη Σλοβακία, αφού η προσάρτηση του εν λόγω σήματος εκτιμάται ότι δημιουργεί την απαραίτητη κρίσιμη μάζα, που δικαιολογεί την ίδρυση αυτόνομης δομής. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, το τίμημα εξαγοράς ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ περίπου. Υπενθυμίζεται ότι ο πολυεθνικός ελληνικός όμιλος έχει ήδη δρομολογήσει τη μεταφορά της πλειονότητας της παραγωγής των καλλυντικών προϊόντων του στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, μια κίνηση η οποία συνοδεύεται από επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Πρώτο βήμα σε αυτόν τον σχεδιασμό είναι η απόκτηση οικοπέδου στον Αυλώνα(το οποίο ανήκε προηγουμένως στον όμιλο Aττικάτ) και το οποίο ο όμιλος απέκτησε μέσω πλειστηριασμού έναντι 1,971 εκατ. ευρώ. Στο συγκεκριμένο ακίνητο αναμένεται να ανεγερθούν νέες αποθήκες, όπου θα συγκεντρωθούν πρώτες ύλες και προϊόντα, απελευθερώνοντας χώρο στο εργοστάσιο του ομίλου στα Οινόφυτα. Για το τελευταίο προβλέπεται επέκταση και παραγωγική ενίσχυση, ώστε να εξυπηρετήσει το σύνολο της παραγωγής αρωμάτων και καλλυντικών της  πλην των προϊόντων αεροζόλ (αρώματα), το κόστος παραγωγής των οποίων κρίνεται ασύμφορο στην Ελλάδα. Έτσι το συγκεκριμένο τμήμα προϊόντων θα συνεχίσει να παράγεται από τρίτους για λογαριασμό του ομίλου στο εξωτερικό. Ο κύριος όγκος παραγωγής ωστόσο των ιδιοπαραγόμενων καλλυντικών θα βρίσκεται στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του σχεδιασμού ο όμιλος προγραμματίζει να επενδύσει 20-25 εκατ. ευρώ το διάστημα 2018-2019.Σήμερα το εργοστάσιο λειτουργεί σε πλήρη χωρητικότητα, οπότε οι προσθήκες γραμμών παραγωγής κρίνονται επιβεβλημένες, προκειμένου ο όμιλος να εξυπηρετήσει τα νέα σχέδια που διαθέτει για την ανάπτυξη της κατηγορίας ιδιοπαραγόμενων καλλυντικών.
Πηγές: euro2day.gr Δημοσίευση: Iatronet.gr 11/1/2018
ΗLOréal εξαγοράζει τη ModiFace.
Την εξαγορά του 100% της Καναδικής εταιρίας ModiFace, που δραστηριοποιείται στον τομέα των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και τεχνητής νοημοσύνης (AI) στο χώρο της ομορφιάς, ανακοινώνει  η L’Oréal. Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ψηφιακής επιτάχυνσης της L’Oréal, που φιλοδοξεί να προσφέρει στις 34 διεθνείς μάρκες του Ομίλου τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες στο χώρο των υπηρεσιών και της εμπειρία της ομορφιάς.H ModiFace θα αποτελεί μέρος του Digital Services Factory της L’Oréal, ενός δικτύου αφιερωμένου στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών για τις μάρκες του ομίλου. Η ModiFace θα συνεργαστεί στενά με τα τμήματα Προηγμένης ‘Ερευνας της L’Oréal και θα επωφεληθεί από αυτή την απαράμιλλη εμπειρία στην ομορφιά. Η ModiFace θα συνεχίσει να έχει την έδρα της στο Τορόντο, κοντά στο Πανεπιστήμιο με το οποίο έχει πραγματοποιήσει πολλές ερευνητικές συνεργασίες.Virus.gr 19/3/2018

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
“Ναι” από το ΣτΕ στο πλήρες άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού - Η απόφαση.
Συνταγματικό κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Υγείας για το πλήρες άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού. Αρνητική ήταν, ωστόσο, η απόφαση του ΣτΕ στην παράγραφο που αφορά συμμετοχή των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για χορήγηση άδειας σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού (ιδιώτες μη φαρμακοποιοί ) και συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.
Το περασμένο καλοκαίρι είχε ακυρωθεί από το ΣτΕ υπουργική απόφαση, η οποία προέβλεπε πως μπορούσαν να ιδρυθούν φαρμακεία από μη αδειούχους φαρμακοποιούς, υποχρεωτικά υπό εταιρική μορφή (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), αρκεί ένα μέλος να είναι φαρμακοποιός και να έχει μετοχικό μερίδιο 20%. Είχαν γίνει δεκτές αιτήσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τις οποίες ζητούσαν να ακυρωθεί η από 20.5.2016 απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Υγείας.Το ΣτΕ δεν είχε μπει στην ουσία της υπόθεσης και είχε κρίνει ότι οι προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείων και τα θέματα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, ρυθμίζονται μόνο με νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση όπως είχε γίνει το 2017.
Σύνταγμα
Με την 26/2018 γνωμοδότηση έκρινε ότι είναι σύμφωνοι με το άρθρο 5 του Συντάγματος οι εισαγόμενοι με το σχέδιο διατάγματος “περιορισμοί στην επαγγελματική ελευθερία των φαρμακοποιών και την επιχειρηματική ελευθερία των ιδιωτών – μη φαρμακοποιών, όσον αφορά την υποχρεωτική επιλογή εταιρικής μορφής και τη συμμετοχή στη σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου των φαρμακευτικών ΕΠΕ, με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων”. Τα μέλη του ΣτΕ σημειώνουν – μεταξύ άλλων – πως δεν εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας, η πρόβλεψη του διατάγματος, περί της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ΕΠΕ ιδιοκτησίας αδειούχου - μη φαρμακοποιού, επιστήμονα φαρμακοποιού με ποσοστό εταιρικής μερίδας 20%. 
Iatronet.gr  22/2/2018 
■ Όπως αναφέρει τελευταία μελέτη της ICAP GROUP ο αριθμός των φαρμακείων εμφάνισε διαχρονική αύξηση την περίοδο 2004-2014 (10.521 το 2014 από 9.182 το 2004). Η συρρίκνωση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών και τα έντονα προβλήματα ρευστότητας τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν σε αναστολή της λειτουργίας αρκετών φαρμακείων, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), το 2016, ο αριθμός των φαρμακείων δείχνει σημάδια σταθεροποίησης την τελευταία διετία, καθώς εκτιμώνται σε 10.394 περίπου (τα συστεγαζόμενα φαρμακεία εκτιμώνται σε 770 περίπου), από 10.380 το προηγούμενο έτος.


Η λειτουργία 10.394 φαρμακείων στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα κάθε φαρμακείο να αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 1.049 κατοίκους και ως εκ τούτου, το ελληνικό δίκτυο φαρμακείων να θεωρείται το πυκνότερο και πλέον ομοιόμορφα κατανεμημένο δίκτυο φαρμακείων ανά κατοίκους στην Ευρώπη, παρότι έχει αναπτυχθεί σε χώρα με το πλέον δύσμορφο γεωγραφικό ανάγλυφο, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική επικράτεια. Η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για την πραγματοποίηση αγορών τα τελευταία χρόνια, οδήγησε ορισμένα φαρμακεία να προχωρήσουν στη σύσταση "ηλεκτρονικού” καταστήματος (ηλεκτρονικά φαρμακεία) προκειμένου να ενισχύσουν τα έσοδά τους. Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς εμφανίζουν σημαντική ενίσχυση των πωλήσεών τους, ως αποτέλεσμα τόσο της αυξανόμενης τάσης για αγορές μέσω διαδικτύου όσο και των σημαντικών εκπτώσεων/προσφορών που πραγματοποιούν. Σύμφωνα με την διευθύντρια Οικονομικών Μελετών της ICAP GROUP, oι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων (σε τιμές λιανικής) παρουσίασαν ανοδική πορεία την περίοδο 2004-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11% περίπου. Οι διαδοχικές μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων τα τελευταία χρόνια, καθώς και η εφαρμογή ελέγχων στη συνταγογράφηση, είχαν ως αποτέλεσμα η αξία των συνολικών πωλήσεων φαρμάκων να συρρικνωθεί την περίοδο 2009-2016 (σωρευτική μείωση κατά 52% περίπου). Το 2016 οι εν λόγω πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €3.373,2 εκατ. από €4.119,4 εκατ. το προηγούμενο έτος (μείωση 18,1%), ενώ το 2017 εκτιμώνται σε €3.300 εκατ.

Αντίστοιχα, οι συνολικές πωλήσεις των φαρμακείων, κατόπιν θεσμικών παρεμβάσεων (αλλαγή ασφαλιστικής τιμής, διεύρυνση λίστας Μη Συνταγογραφούμενων και Μη Αποζημιούμενων Φαρμάκων, επέκταση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, κ.ά.), σημείωσαν πτώση τα τελευταία χρόνια και δείχνουν ηπιότερη πτώση από το  2013 και έπειτα.
Όπως αναφέρει η κα Παντελαίου, η πτώση των πωλήσεων δεν οφείλεται σε χαμηλότερη επισκεψιμότητα στα φαρμακεία, αλλά κυρίως στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά απόδειξη, ως αποτέλεσμα της επιβολής των μειώσεων στις τιμές φαρμάκων και της αυξανόμενης τάσης διάθεσης φαρμάκων χαμηλότερου κόστους (γενόσημα). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με τα οποία η πτώση πωλήσεων των φαρμάκων σε ποσότητα (συσκευασίες) τα προηγούμενα χρόνια, ήταν σαφώς ηπιότερη από εκείνη σε αξία, ενώ την τελευταία πενταετία καταγράφεται αύξηση των πωλούμενων συσκευασιών φαρμάκων (σε ποσότητα). Συγκεκριμένα, το 2016 διατέθηκαν μέσω φαρμακείων 453,1 εκατ. συσκευασίες από 424,3 εκατ. συσκευασίες το προηγούμενο έτος (αύξηση 6,8%).

Όσον αφορά την διάρθρωση των πωλήσεων, τα έσοδα από τα φάρμακα, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου (περίπου 82%), ενώ ακολουθούν τα παραφαρμακευτικά προϊόντα (βιταμίνες, σιρόπια, αντιαλλεργικά, παιδικές τροφές, συμπληρώματα, κτλ) με 14% και τα καλλυντικά με 4%. Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα εκτιμάται ότι κάλυψαν ποσοστό 60% περίπου της αξίας των συνολικών πωλήσεων των φαρμακείων και ακολούθησαν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα φάρμακα υψηλού κόστους, το μερίδιο των οποίων εκτιμάται σε 13% και 9% αντίστοιχα.
Η εφαρμογή των μειώσεων τόσο στις τιμές των φαρμάκων όσο και στο περιθώριο κέρδους, καθώς και οι καθυστερήσεις πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων, έχουν επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις και παρενέργειες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, πλήττοντας το σύνολο του εν λόγω κλάδου και συντηρώντας ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας. Η πλειοψηφία πλέον των επιχειρήσεων δίνουν βάρος στην προώθηση και διάθεση παραφαρμάκων (ιδιαίτερα συμπληρωμάτων διατροφής, κτλ) και καλλυντικών, με στόχο την αύξηση του ποσοστού των κατηγοριών αυτών επί των συνολικών πωλήσεών τους, επιδιώκοντας αφενός αύξηση πωλήσεων, αφετέρου δε ενίσχυση της κερδοφορίας.

Σημαντική για την εξέλιξη της αγοράς ενδέχεται να αποδειχθεί η απόφαση της Πολιτείας που παραμένει σε εκκρεμότητα και αφορά τη διάθεση των ΓΕΔΙΦΑ, δηλαδή μέρους των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και από άλλα κανάλια διανομής (πχ. super market). Η υλοποίησή της αναμένεται να επιφέρει μερική απώλεια εσόδων από μια κατηγορία φαρμάκων με ιδιαίτερα ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους. Πηγές του κλάδου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την αναγραφή της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης στα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), καθώς οι αυξήσεις της χονδρικής τους τιμής έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω συμπίεση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών.                                                                 Capital.gr 28/2/2018

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ
■ Την κατάργηση της αρχής της ισονομίας καταγγέλλουν ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Εντός των ημερών αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους.
Παράγοντας από τον χώρο των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών με τον οποίο και συνομιλήσαμε, ανέφερε στο Ιατρονέτ ότι μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να έκρινε ως συνταγματικό και νόμιμο  το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, για το άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, όμως έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, δεν διασφαλίζει την αρχή της ισονομίας.

Όπως μας ανέφερε η πηγή μας, η μη διασφάλιση της αρχής της ισονομίας πραγματοποιείται σε δύο βασικά σημεία. α)  οι συνεταιρισμοί που είναι εταιρείες  μπορούν βάσει του ΠΔ να λάβουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου, κάτι που δεν ισχύει στις  ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, που επίσης είναι επιχειρήσεις. β) Ιδιοκτήτης ιδιωτικής φαρμακαποθήκης, που  όμως είναι και φαρμακοποιός, δεν μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αναφέρει η πηγή μας, πρόκειται το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες να αποφασίσει πώς θα κινηθεί, θεωρώντας ότι ένα τέτοιο ΠΔ δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Την στιγμή που, όπως μας λέει, οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες που φθάνουν τις 100 καλύπτουν το 60% της αγοράς σε φάρμακα, πραγματοποιώντας ένα τζίρο της τάξεως των 2,5 δισ. Ευρώ. Επειδή, όπως λέει, δεν μπορεί να γίνει προσβολή επί της αρχής, το θεσμικό όργανο του κλάδου, θα εξετάσει όλα τα άλλα νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου και οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες να εξακολουθήσουν να παραμένουν ζωντανές. Υπενθυμίζεται ότι στο Προεδρικό Διάταγμα   καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, κ.λπ. για τη χορήγηση άδειας σε: 
 1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού
 2. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού (ιδιώτες μη φαρμακοποιοί)
 3. Συνεταιρισμούς μέλη της «Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας». 
Iatronet.gr  23/2/2018
Στις φαρμακαποθήκες η προσοχή του ΕΟΦ.Οι έλεγχοι σε φαρμακαποθήκες που έχει ξεκινήσει ο ΕΟΦ και που θα συνεχιστεί για όλη την Ελλάδα, έχει διπλό σκοπό.
Ακόμη και την αναστολή αδειών σε φαρμακαποθήκες που δεν τηρούν τους κανονισμούς στον τρόπο προμήθειας και διάθεσης σκευασμάτων στην αγορά, ακούγεται ότι μελετά  ο ΕΟΦ.  
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι πριν από μερικές ημέρες, κλιμάκιο του ΕΟΦ επισκέφτηκε 6 φαρμακαποθήκες στη Βόρειο Ελλάδα και από κάποιες ζήτησε να προχωρήσουν σε αλλαγές στην τροφοδοσία τους. Ο έλεγχος σε φαρμακαποθήκες που έχει ξεκινήσει ο ΕΟΦ και που θα συνεχιστεί για όλη την Ελλάδα, έχει διπλό σκοπό: να ελέγξει τον τρόπο προμήθειας των σκευασμάτων που κάνουν και εν συνεχεία τη διάθεσή τους στην αγορά και κατά δεύτερον να δει αν ευσταθούν οι υποψίες που έχει –και λόγω καταγγελιών που κατά καιρούς έχουν γίνει- για εμπλοκή τους σε παράνομες παράλληλες εξαγωγές. Είναι ένα θέμα που συνδέεται άμεσα και με τις ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά, οι οποίες έχουν φθάσει στο απροχώρητο.
Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, 200 περίπου φάρμακα βρίσκονται σε έλλειψη στην ελληνική αγορά και 140 έχουν αποσυρθεί χωρίς πιθανότητα επιστροφής. Εκτιμήσεις του ΕΟΦ είναι ότι οι παράνομες εξαγωγές είναι όσες και οι νόμιμες που φθάνουν τα 400 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για ένα εμπόριο αξίας 800 εκατ. ευρώ, όπου όμως οι νόμιμες φορολογούνται κανονικά και άρα το κράτος έχει έσοδα…όχι όμως και οι παράνομες που τα κέρδη μπαίνουν στις «τσέπες» των όσων τις κάνουν. Πηγές αναφέρουν ότι έχει ζητηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτών του Οργανισμού, που είναι μόλις 8, προκειμένου να προχωρήσουν ταχύτερα οι έλεγχοι.
Παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και έχουν επαφές με τον Οργανισμό, αναφέρουν ότι οι ‘’αλεξιπτωτιστές’’ στον χώρο του φαρμάκου έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως λένε, το μεγάλο παιχνίδι πια γίνεται μέσω  εταιρειών Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ΙΚΕ που μπορεί να συσταθεί με μόνο έναν (μονοπρόσωπη ΙΚΕ) ή περισσότερους εταίρους και ακόμα και με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό της καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό και γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ. Κατά τους ίδιους,  μοναδικός σκοπός των ΙΚΕ είναι πληρώνοντας τοις μετρητοίς να «σκουπίζουν» την αγορά από σκευάσματα. Πηγές λένε, ότι την περίοδο 2016-2017 δημιουργήθηκαν 18 ΙΚΕ και το πρώτο τρίμηνο φέτος άλλες δύο.  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο διάστημα Οκτώβριος 2016 - Ιούνιος 2017, ο αριθμός των ΙΚΕ που άνοιξαν κατέγραψε αύξηση κατά 35% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.
Iatronet.gr 29/3/2018
ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
■ Στα 3,4 δις. ευρώ ο τζίρος των πολυεθνικών του φαρμάκου.
Το 11% της συνολικής δραστηριότητας των ξένων εταιρειών στη χώρα μας , πραγματοποιείται από τις πολυεθνικές του φαρμάκου, παρά τον περιορισμένο αριθμό τους. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε για πρώτη φορά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τη «Διάρθρωση των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από κάποιο αλλοδαπό μέτοχο», για το έτος 2015. Τα στοιχεία που αφορούν στις πωλήσεις των εταιρειών αυτών σε συνδυασμό με τα στοιχεία των πωλήσεων για το 2015 που συγκέντρωσε το healthmag.gr, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες του κλάδου των φαρμάκων που ελέγχονται από ξένους μετόχους που κατά κύριο λόγο είναι πολυεθνικές εταιρείες,  καλύπτουν το 11% των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν όλες οι θυγατρικές πολυεθνικών στην ελληνική αγορά. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι  αφενός οι φαρμακευτικές εταιρείες που ελέγχονται από ξένο βασικό μέτοχο είναι περίπου 50 δηλαδή μόλις το 2% των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, αφετέρου δείχνει και το πόσο δυναμικός είναι ο κλάδος και πόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους ξένους για επενδύσεις. 
Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2015 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 31,7 δισ. ευρώ. Με βάση  τώρα με τα στοιχεία που αντλήσαμε από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς για το 2015, από 48 εταιρείες οι οποίες έχουν ξένο βασικό μέτοχο, οι συνολικές πωλήσεις αυτών προσέγγισαν τα περίπου 3,4 δις. ευρώ ήτοι το 10,72% των συνολικών
Επίσης κατά το έτος 2015, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις επιχειρήσεις με ξένους μετόχους συνολικά ήταν 123,7 χιλιάδες άτομα, σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, με τις φαρμακευτικές να υπολογίζεται ότι απασχολούν το περίπου 8-9%, με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις από τον κλάδο
Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από εταιρεία που εδρεύει  στην αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), κατά το έτος 2015, αντιστοιχούν στο:   0,3% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, 13,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, 12,5% της συνολικής αξίας παραγωγής, 13,7% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,  13,6% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών, 15,6% του συνόλου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό την μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν,  15,1% του συνολικού κόστους προσωπικού,  11,7% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά,   5,7% του συνόλου των απασχολούμενων,  των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας. 
Επίσης από τις 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, το 2015, ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 837 επιχειρήσεις, ήτοι 34,3% του συνόλου. Στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 313 επιχειρήσεις, ήτοι 12,8%, και στον κλάδο των επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 270 επιχειρήσεις, ήτοι 11,1%, ενώ 209 ήταν στον τομέα της μεταποίησης. Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις το 2015, ο τομέας του εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 18,2 δισ. ευρώ, ήτοι 57,3%. Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, με 6,7 δισ. ευρώ (21,1%) και 2,3 δισ. ευρώ ( 7,3%), αντίστοιχα. Εδώ αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε ότι κυρίως οι εταιρείες στο χώρο του φαρμάκου που ελέγχονται από ξένους μετόχους είναι εμπορικές. Στο σύνολο των 48 εταιρειών που αναφέραμε προηγουμένως περιλαμβάνονται βέβαια και οι παραγωγικές εταιρείες Boehringer, Specifar και Parmathen που έχουν ξένους βασικούς μετόχους. Αν αφαιρέσουμε τις σχετικές πωλήσεις από το δείγμα αυτό τότε διαπιστώνουμε ότι ο τζίρος των εμπορικών εταιρειών είναι της τάξης των 2,9 δις. ευρώ, ή το 16%  των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν ξένες εμπορικές θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. 
Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, ο τομέας του εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση με 52.865 απασχολούμενους, ήτοι 42,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 24.276 άτομα, ήτοι 19,6%. Βλέπουμε δηλαδή ότι στον τομέα των εμποροβιομηχανικών εταιρειών, οι εργαζόμενοι στον κλάδο του φαρμάκου αποτελούν το περίπου 12% του συνόλου των εργαζομένων.    
Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κλάδος των πολυεθνικών του φαρμάκου σημειώνει σχετική κάμψη μετά και το 2015, η οποία για το 2016 εκτιμάται στο 5-6% γεγονός το οποίο σαν μια πρώτη εκτίμηση μειώνει ελαφρά και τη δυναμική του, όμως θεωρείται δεδομένο ότι σχεδόν 1 στα 10 ευρώ από το συνολικό κύκλο εργασιών των ξένων θυγατρικών στη χώρα, εξακολουθεί να προέρχεται από τον κλάδο του φαρμάκου. HealthMag 8/1/2018
ICAP: Περαιτέρω υποχώρηση για τη λιανική αγορά φαρμάκων.
Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου φαρμάκων και παραφαρμακευτικών ειδών περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φαρμακείων στην ελληνική επικράτεια, τα οποία αποτελούν το τελευταίο και εξ’ ίσου σημαντικό τμήμα στην εφοδιαστική αλυσίδα της προσφοράς φαρμάκου, αφού εξασφαλίζουν την επαρκή και απρόσκοπτη παροχή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στον πληθυσμό. Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του εν λόγω κλάδου παρουσιάζονται στη νέα έκδοση της κλαδικής μελέτης που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.
Η ύπαρξη πληθώρας σημείων πώλησης, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα, έχει ως αποτέλεσμα η αγορά να είναι "κατακερματισμένη". Η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακείων αφορά μεμονωμένα/ανεξάρτητα καταστήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP Databank, το 55% εξ’ αυτών είναι ομόρρυθμες εταιρείες, το 37% ατομικές επιχειρήσεις, ενώ το 8% αφορά ετερόρρυθμες εταιρείες. Τα προϊόντα που τίθενται προς λιανική πώληση μέσω των φαρμακείων επηρεάζονται τόσο από δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες (ηλικία, βιοτικό επίπεδο, τόπος διαβίωσης, επίπεδο μόρφωσης κλπ.) όσο και οικονομικούς παράγοντες (εισόδημα, τιμές υπηρεσιών, επίπεδο ασφάλισης κ.λπ.).
Σύμφωνα με την ICAP GROUP, που επιμελήθηκε της συγκεκριμένης μελέτης, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική) παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 2006-2009 και το 2009 διαμορφώθηκε σε €8.461 εκατ. (3,7% του ΑΕΠ). Τα τελευταία χρόνια (2009-2016) καταγράφει συνεχή πτώση και το 2016 εκτιμάται σε €4.992,6 εκατ. (2,9% του ΑΕΠ). Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2006-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,6%. Η επιβολή μέτρων που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης, οδήγησε σε αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων την τελευταία πενταετία και σε συνδυασμό με την αλλαγή συντελεστή Φ.Π.Α., επέφερε σημαντική πτώση στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, η οποία διαμορφώθηκε σε €1.945 εκατ. περίπου το 2016. Η συμμετοχή της στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε σε 39% περίπου το 2016, εντυπωσιακά μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη συμμετοχή (62,4%) του 2009. Η εν λόγω δαπάνη δεν θα υπερβεί τα €1.945 εκατ. το 2018.

H ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη εμφάνιζε μειοψηφική συμμετοχή επί της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης την περίοδο 2007-2011. Την περίοδο 2012-2015 διευρύνθηκε με έντονο ρυθμό, με συνέπεια το 2015 να ανέλθει σε €3.603 εκατ., καλύπτοντας μερίδιο 64,3% της συνολικής. Ωστόσο, η προαναφερθείσα μείωση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης (λόγω ανατιμολογήσεων) και η θεσμική οριοθέτηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στα ίδια περίπου επίπεδα, είχαν ως αποτέλεσμα η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη να εμφανίζεται μειωμένη το 2016 και να διαμορφώνεται σε €3.048 εκατ.  

Πηγή: Ε.Ο.Φ.


■ Έξι εμβόλια ανύπαρκτα, 62 φάρμακα λείπουν, 140 αποσύρθηκαν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα εμβόλια, στα σκευάσματα για την χοληστερίνη, στα κολλύρια, σε φάρμακα για την οστεοπόρωση, σε αντιθρομβωτικά και σε αντιόξινα.
Πάνω από 62  σκευάσματα λείπουν από την αγορά, ενώ την ίδια στιγμή έχουν αποσυρθεί –διακόψει την κυκλοφορία τους- πάνω από 140 φάρμακα, σύμφωνα με στοιχεία Φεβρουαρίου (6/2/2018).  Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελλείψεων είναι στα εμβόλια.
Βαριές καταγγελίες προς τους προμηθευτές τους κάνουν φαρμακοποιοί, τονίζοντας ότι προμηθεύονται φάρμακα με το σταγονόμετρο, ενώ σε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία που έχουν με τις εταιρείες, ως αίτια αυτής της κατάστασης αναφέρονται στην περίπτωση των πολυεθνικών, ότι είναι απόφαση της μητρικής ή υπάρχει θέμα με τις πρώτες ύλες, ενώ στην περίπτωση των ελληνικών εταιρειών ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη γραμμή παραγωγής.  
Το θέμα, κατά τους ίδιους τους φαρμακοποιούς, είναι ότι  βρίσκονται σε καθημερινή μάχη με τους ασθενείς-πελάτες τους, καθώς δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι υψίστης σημασίας για την υγεία τους. Και συνεχίζουν:  το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα εμβόλια, στα σκευάσματα για την χοληστερίνη, στα κολλύρια (π.χ. για γλαύκωμα), σε φάρμακα για την οστεοπόρωση, σε αντιθρομβωτικά, σε αντιόξινα. Ιδίως για τα εμβόλια, στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ αναφέρονται πάνω από 6 διαφορετικά τα οποία στην παρούσα φάση βρίσκονται σε έλλειψη, με ενδεχόμενη κάλυψη της αγοράς, όπως αναφέρεται, εντός του προσεχούς διαστήματος ή σε 2 μήνες από σήμερα ή μέχρι τα τέλη του έτους!  
Την πραγματικότητα των ελλείψεων κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, μας λέει  παράγοντας από τον φαρμακευτικό κλάδο, ιδίως όταν αυτή επιβεβαιώνεται από κρούσματα ασθενειών, που μέχρι και πριν από μία διετία ήταν ξεχασμένα για την Ελλάδα.  Χωρίς δε η πηγή μας, να αμφισβητεί τους λόγους που αναφέρουν οι εταιρείες ως δικαιολογία για τις ελλείψεις, θεωρεί ότι σε αυτές έχουν συνεισφέρει δύο ακόμη αίτια. Η μία αιτία ακούει στο όνομα μειώσεις τιμών, και σε αυτή την περίπτωση η διάθεση των σκευασμάτων γίνεται σε άλλες αγορές, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα και η άλλη αιτία λέγεται παράλληλες εξαγωγές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ, οι παράλληλες εξαγωγές το 2016 διαμορφώθηκαν στα 400 εκατ. ευρώ, ελαφρά μειωμένες από τα  401 εκατ. ευρώ το 2015. Το παράταιρο της υπόθεσης είναι ότι τα σκευάσματα του 2016 που εξήχθησαν ήταν αυξημένα κατά 300.000 κομμάτια. Δηλαδή, το 2016 ήταν 19.440.000 κομμάτια, ενώ το 2015 ήταν 19.126.566 κομμάτια. Άρα η μείωση των πωλήσεων είναι απόρροια της μείωσης των τιμών. Ωστόσο, πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται, υποστηρίζουν ότι στις προαναφερθείσες νόμιμες εξαγωγές θα πρέπει κανείς να υπολογίζει και άλλα 200 εκατ. ευρώ παράνομες –χωρίς παραστατικά- εξαγωγές.                                                             Iatronet.gr   1/3/2018
Διατηρεί τη δυναμική της με 780 εκατ. ευρώ η αγορά των παραφαρμακευτκών.
Με ρυθμό της τάξης του 4% αυξήθηκε και το 2017 η αγορά των εκτός συνταγογράφησης  σκευασμάτων που διακινούν τα φαρμακεία.Με ικανοποιητική άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κινήθηκαν οι πωλήσεις OTC, καλλυντικών και λοιπών προϊόντων εκτός των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, από το δίκτυο των φαρμακείων φτάνοντας στα  περίπου 780 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 750 εκατ. ευρώ το 2016. Η αύξηση αυτή η οποία αποδίδεται και στην ενίσχυση που παρουσίασε η αγορά των ΜΗΣΥΦΑ, περιόρισε τις απώλειες που προκαλούνται από την πτώση της αξίας των πωλήσεων συνταγογραφούμενων φαρμάκων, λόγω της μείωσης των τιμών της κατηγορίας. Με δεδομένο λοιπόν το γεγονός ότι η αγορά των συνταγογραφούμενων προϊόντων πέρυσι κινήθηκε στα επίπεδα των 3,3 δις. ευρώ, η συνολική αγορά φαρμακείου υπολογίζεται πέρυσι στα 4,08 δις. ευρώ έναντι 4,05 δις. ευρώ το 2016. Εκτιμάται λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια το περίπου 20% του τζίρου των φαρμακείων προέρχεται από σκευάσματα εκτός συνταγογράφησης. Η κατηγορία αυτή δείχνει να ενισχύει το μερίδιό της  χρόνο με το χρόνο, όχι μόνο λόγω της μείωσης του μεριδίου των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αλλά και από την η προώθηση των εν λόγω ειδών μέσω των ηλεκτρονικών φαρμακείων τα οποία αποτελούν προέκταση των «φυσικών» φαρμακείων. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η μεγαλύτερη κατηγορία στα εκτός συνταγογράφησης σκευάσματα είναι αυτή των OTC, τα σκευάσματα αυτοθεραπείας δηλαδή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ΜΗΣΥΦΑ που φέρουν το κουπόνι του ΕΟΦ. Η συνολική αξία της κατηγορίας έφτασε πέρυσι στα περίπου 370 εκατ. ευρώ, η οποία προήλθε κυρίως από την αύξηση στην κατηγορία των «κουπονιούχων» ΜΗΣΥΦΑ που πλησίασε τα 155-160 εκατ. ευρώ
Περίπου σταθερή στα 210-215 εκατ. ευρώ παρέμεινε η κατηγορία των υπόλοιπων σκευασμάτων στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπληρώματα διατροφή, οι βιταμίνες κλπ. Η επόμενη «δυνατή» κατηγορία στο χώρο των φαρμακείων είναι τα καλλυντικά. Με βάση στοιχεία της αγοράς, η συγκεκριμένη κατηγορία σημείωσε επίσης άνοδο της τάξης του 2,5% και διαμορφώθηκε στα 240 εκατ. ευρώ. Δυναμικά κινήθηκε επίσης η αγορά των αναλωσίμων με αύξηση της τάξης του 10% στα 125 εκατ. ευρώ, ενώ στα περίπου 45 εκατ. ευρώ με άνοδο της τάξης του 5% έκλεισαν και τα είδη διατροφής με κυρίαρχα τα βρεφικά γάλατα
OTC
Σύμφωνα επίσης με τις εκτιμήσεις της αγοράς, 3 είναι οι κυρίαρχες κατηγορίες των
OTCμε τζίρο της τάξης των 70 εκατ. ευρώ έκαστη και αυτές είναι των αναλγητικών, του αναπνευστικού συστήματος (αντιβηχικά-αποσυμφορητικά) και οι βιταμίνες με συνολικό μερίδιο της τάξης του 60%. Ακολουθούν τα δερματολογικά και τα σκευάσματα για το πεπτικό σύστημα. Τα παραπάνω στοιχεία συνάδουν και με την έρευνα του ΙΟΒΕ που δημοσιοποιήθηκε πριν λίγο καιρό και αφορούσε στο 2017. Σύμφωνα με την έρευνα, οι φαρμακοποιοί ρωτήθηκαν για τις κατηγορίες των ΜΗΣΥΦΑ. που αγόρασαν πολίτες πιο συχνά οι το τελευταίο 12μηνο. Από τις κατηγορίες αυτές «πολύ συχνά» αγόρασε αναλγητικά το 72,8% των ερωτώμενων και σκευάσματα για βήχα και κρυολόγημα το 72,4%. Ακολουθούν οι βιταμίνες και τα τοπικά αναλγητικά ενώ «αρκετά συχνά» οι ερωτώμενοι αγόρασαν  φάρμακα για τη φροντίδα του δέρματος, για το γαστρεντερικό σύστημα και για τη φροντίδα των ματιών και πιο σπάνια αντιβιοτικά.
Καλλυντικά 
Άξια λόγο είναι και η αγορά καλλυντικών. Μάλιστα όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος  Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Αρωμάτων και Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ), η αγορά φαρμακείου είναι η δεύτερη σημαντικότερη για τον κλάδο. Ειδικότερα το 2016 το κανάλι της ευρείας διανομής συμμετείχε στις συνολικές πωλήσεις της αγοράς με 41,8%, ποσοστό που εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 41,3% το 2017. Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά καλλυντικών (εκτιμάται σε 26,1% το 2017) έχουν τα φαρμακεία και ακολουθεί η επιλεκτική διανομή (με μερίδιο που προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 18,8%), οι απευθείας πωλήσεις (με 6,5%), τα κομμωτήρια (με 6%), το e-commerce (με 4,9%) και τα ινστιτούτα αισθητικής (με μερίδιο που εκτιμάται να διαμορφωθεί φέτος σε 1,4%).                                                                                                    
HealthMag 12/3/2018

ΜΗΣΥΦΑ
■ Στα ύψη οι πωλήσεις στα φάρμακα χωρίς συνταγή μέσα στην κρίση! Πόσες συσκευασίες ΜΗΣΥΦΑ πωλούνται. Στα ΜΗΣΥΦΑ δηλαδή στα φάρμακα που δε χρειάζονται συνταγή οδηγούνται όλο και περισσότεροι Έλληνες καθώς οι πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση μέσα στην κρίση.Στα ύψη είναι ο τζίρος των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), καθώς οι Έλληνες φαίνεται ότι προτιμούν να πληρώνουν τα απλά φάρμακα από την τσέπη τους όταν δεν έχουν ανάγκη για ακριβά σκευάσματα, παρά να πηγαίνουν σε γιατρούς και να λαμβάνουν συνταγές.Οι δείκτες πωλήσεων έχουν ανοδική τάση όπως βέβαια και τα έσοδα για όσους διακινούν ΜΗΣΥΦΑ, δεδομένου ότι πληρώνονται με μετρητά και άμεσα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τον ΣΦΕΕ σε έρευνα σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, ενώ το 2012 πουλήθηκαν 68,7 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων χωρίς συνταγή, το 2015 αυξήθηκαν σε 73,7 εκατομμύρια συσκευασίες. Όσο για την αξία των πωλήσεων αυτών, το 2012 κινήθηκαν στα 197,9 εκατ. ευρώ ενώ το 2015 στα 172,2 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι σημειώνεται στην έρευνα ότι: «Ανοδικά́ κινείται η αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ την περίοδο της κρίσης, τόσο από πλευράς όγκου όσο και από πλευράς αξιών».
Όλα αυτά βέβαια την ώρα που τα φάρμακα χωρίς συνταγή λαμβάνουν συνεχώς αυξήσεις μετά την αλλαγή του νόμου που επέφερε την απελευθέρωση των τιμών. Είναι ενδεικτικό ότι το 2017 οπότε και απελευθερώθηκε η αγορά των ΜΗΣΥΦΑ υπήρξαν σκευάσματα η τιμή των οποίων αυξήθηκε ακόμη και κατά 200%! Την ίδια ώρα φάρμακα χωρίς συνταγή τα Γενικής ∆ιάθεσης Φάρμακα (ΓΕ∆ΙΦΑ) όπως έχουν ονομασθεί, δεν έχουν βγει ακόμη στα σούπερ μάρκετ καθώς προς ώρας καμία εταιρεία δεν έχει υποβάλει αίτηση για παραγωγή αυτών των συσκευασιών. Τα ΓΕ∆ΙΦΑ αποτελούν υποκατηγορία των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και τα οποία (216 από τα συνολικά 1.582 ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) μπορούν να διατίθενται και εκτός φαρμακείων. Πρόκειται για αναλγητικά, αντιπυρετικά, αντικνησμώδη, φάρμακα τοπικής χρήσης, υπακτικά) και στοματικά διαλύματα. HealthReport 4/1/2018
■ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΗΣΥΦΑ.
Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), επτά στους δέκα Έλληνες εμπιστεύονται τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ειδικότερα, κατά 74% θεωρούν ότι η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ είναι πιο άμεση και αποτελεσματική διαδικασία από την επίσκεψη στο ιατρό, ενώ το 64% εκτιμά ότι είναι και πιο οικονομική από την ιατρική συνταγή ή την ιατρική επίσκεψη. Επιπλέον, στη μελέτη γίνεται αναφορά στη διεθνή εμπειρία από την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας, της χρήσης δηλαδή ΜΗΣΥΦΑ από πολίτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν ήπια προβλήματα υγείας με την καθοδήγηση του φαρμακοποιού χωρίς να καταφύγουν απαραίτητα στο σύστημα υγείας. Αποτυπώνονται δε και τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν ευρωπαϊκές χώρες όπου η αυτοφροντίδα προωθείται συντονισμένα από Πολιτεία, φορείς και εταιρείες.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), σημείωσε τα εξής: «Οι νέες θέσεις εργασίας με το άνοιγμα της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ, η υλοποίηση νέων επενδύσεων, η ελάφρυνση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και η ενίσχυση των δημόσιων εσόδων από πωλήσεις ΜΗΣΥΦΑ μέσω φόρων, με παράλληλη αποσυμφόρηση δομών Υγείας, είναι τα σημαντικά οφέλη από την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας». Σύμφωνα με τον κ. Σερέτη, η ενίσχυση της αυτοφροντίδας είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. HealthDaily 1/2/2018
Στα 369 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε ο τζίρος των ΜΗΣΥΦΑ το 2017. Πάνω από 48 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στην κατηγορία το 2018.
Με θετικό πρόσημο έναντι του 2016 έκλεισε το 2017 για τα Μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα, σύμφωνα με αποκλειστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας.  Συγκεκριμένα, σε επίπεδο πωλήσεων (τιμές λιανικής) ο περυσινός τζίρος τους διαμορφώθηκε στα 369 εκατ. ευρώ περίπου, ενισχυμένος κατά 3 % έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Οριακή αύξηση είχαν από την άλλη οι όγκοι που διακινήθηκαν από το κανάλι των φαρμακείων, φθάνοντας τα 96 εκατ. τεμάχια -96.052.000 τεμάχια- ελαφρώς ανεβασμένοι κατά 0,8% συγκριτικά με τους όγκους του 2016. 
Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι για φέτος  αναμένουν διπλάσια αύξηση του τζίρου που κάνουν τα μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα  λόγω των ανατιμήσεων που έχουν γίνει αλλά και αυτών που έρχονται το προσεχές δίμηνο. Μολονότι, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, πέρυσι έγιναν αρκετές ανατιμήσεις το σύνολο της αγοράς δούλεψε με το στοκ που διέθετε.
Έτσι λοιπόν, με τις έως τώρα  συνολικές αυξήσεις των τιμών στα ΜΗΣΥΦΑ, στελέχη από τον χώρο των φαρμακαποθηκών αναμένουν ότι το πρώτο φετινό εξάμηνο, η αύξηση των πωλήσεων στα Μη Συνταγογραφούμενα Σκευάσματα θα είναι πάνω  από 13%. Μεσοσταθμικά οι αυξήσεις που έχουν γίνει έως σήμερα, όσον αφορά στη χονδρική πάντα, ήταν από 17% έως και 20%. Πρώτα και με διαφορά στις ανατιμήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί  όσον αφορά τα Μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα, είναι από το σύνολο των κατηγοριών τα αναλγητικά. Τα οποία, όπως λέγεται, θα πρωταγωνιστήσουν στις νέες αυξήσεις τιμών -και σε αριθμό και σε ποσοστό- και στο άμεσο μέλλον.Iatronet.gr 5/2/2018
82 κωδικοί που κάνουν το 76% του τζίρου στα ΜΗΣΥΦΑ έχουν ανατιμηθεί. Πληροφορίες λένε ότι έχει πέσει "σύρμα" από μητρικές να πιάσουν διπλή τιμή τα σκευάσματα στην ελληνική αγορά.
Φωτιά έχουν πάρει οι ανατιμήσεις στα Μη Συνταγογραφούμενα Σκευάσματα. Τελευταία στοιχεία αναφέρουν ότι από πέρυσι έως σήμερα 82 κωδικοί -αφορά μόνο τα προϊόντα και όχι τις υποκατηγορίες αυτών- έχουν αυξήσει τις τιμές τους από 3% έως και 80%. Αυτές τις πραγματοποίησαν 16 εταιρείες  εκ των οποίων οι 8 είναι ελληνικές. Την ίδια στιγμή,  πληροφορίες λένε ότι κάποιες εταιρείες που ήδη έχουν κάνει 2 ανατιμήσεις στα βασικά τους σκευάσματα   ετοιμάζονται για νέα "καπέλα" καθ' υπόδειξη των μητρικών που θέλουν τα φάρμακα που διακινούνται στην ελληνική αγορά να εναρμονιστούν τιμολογιακά με τις τιμές που ισχύουν στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις ίδιες πηγές, μιλάμε για διπλή τιμή συγκριτικά με την τρέχουσα.
Ανά κατηγορία σκευασμάτων, και με στοιχεία από πέρυσι τον Ιούλιο, τα αναλγητικά πρωταγωνιστούν με ανατιμήσεις που ξεπερνούν μεσοσταθμικά το 17%. Για παράδειγμα, κορυφαία αναλγητική κρέμα τον περσινό Αύγουστο κόστιζε στη λιανική 6,58 ευρώ, λίγο μετά ανατιμήθηκε στα 6,78 ευρώ και στις 31/1/2018 ανέβηκε στα 7,27 ευρώ (άνοδος 6%).  Από την άλλη, αναλγητικό σκεύασμα από 1,8 ευρώ που κόστιζε στις 4/12/2017 εκτοξεύτηκε στα 3,4 ευρώ την 1/2/2018 (αύξηση 80%). 
Την ίδια στιγμή, αυξήσεις της τάξεως του 15% σημειώθηκαν και στα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία όπως δείχνουν να καταλαμβάνουν την δεύτερη θέση στο ύψος των ανατιμήσεων. Ακολουθούν με 10% τα αντιβηχικά και άλλο τόσο τα ρινικά φάρμακα. Σε χαμηλότερα επίπεδα, στο 7%, υπολογίζονται οι αυξήσεις στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος. 
Παράγοντες από τον χώρο του φαρμακείου και των φαρμακαποθηκών υποστηρίζουν ότι σαφής εικόνα για τα θεμελιώδη μεγέθη των ΜΗΣΥΦΑ θα υπάρχει τον Ιούλιο, που ουσιαστικά θα έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από το ξεκίνημα των ανατιμήσεων. Παρόλα αυτά, μολονότι περιμένουν αύξηση στον συνολικό τζίρο -από τα 350 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα- η άνοδος δεν αναμένεται ότι θα είναι και απαραίτητα θεαματική, καθώς ο καταναλωτής λόγω των οικονομικών συνθηκών που βιώνει θα προσπαθήσει να καλύψει τις ανάγκες του με τα φθηνότερα προϊόντα σε κάθε κατηγορία.  Παράλληλα, επειδή πολλά από αυτά τα σκευάσματα είναι αυθόρμητης αγοράς, υπάρχει πιθανότητα να μειωθεί και ο όγκος των πωληθέντων τεμαχίων.                                                                          Iatronet.gr   26/2/2018

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 26/3/2018.
ΓΕΝΟΣΗΜΑ
■ Καθηλωμένο στο 20% το μερίδιο των γενοσήμων και το 2017.Παρά τις μειώσεις και την αύξηση των διακινούμενων όγκων, τα γενόσημα απέχουν δραματικά από τις μνημονιακές δεσμεύσεις διείσδυσης στο 40% της αγοράς.
Ανεπαίσθητη μείωση κάτω από 1% παρουσίασε η ελληνική φαρμακευτική αγορά κατά το 2017, σύμφωνα με εκτιμήσεις που στηρίζονται στα πρώτα στοιχεία της εταιρείας IQVIA (πρώην QintilesIMS) από το κανάλι των ιδιωτικών φαρμακείων. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των γενοσήμων, εξακολουθεί να παραμένει καθηλωμένο κοντά στο 20% από πλευράς όγκου ενώ από πλευράς αξίας φαίνεται ακόμη χαμηλότερο στο περίπου 18%.Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ο όγκος των διακινούμενων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων μέσα από το δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων, για το σύνολο του 2017, σημείωσε άνοδο της τάξης του 1,5%, σε σχέση με το 2016 και προσέγγισε τα 375 εκατομμύρια τεμάχια. Την ίδια στιγμή, από πλευράς αξίας (δηλαδή στοιχεία πωλήσεων στα φαρμακεία σε τιμές χονδρικής) η αγορά σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη φτάνοντας κοντά στα 2,65 δις. ευρώ έναντι 2,67 δις. ευρώ το 2016. Η άνοδος στον όγκο με την ταυτόχρονη μικρή υποχώρηση της αξίας αποδίδεται κυρίως στην μείωση των τιμών των γενοσήμων.  
Χαμηλό το μερίδιο γενοσήμων.
Στη συνολική αγορά το μερίδιο των γενοσήμων για το 2017 όπως επισημάναμε δείχνει να διαμορφώνεται περίπου στο 20% όσον αφορά τον όγκο και στο 18% περίπου όσον αφορά την αξία. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων καθ’ όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς φαίνεται να κινήθηκε αυξητικά κατά περίπου 6% όσον αφορά στον όγκο, και γι αυτό και η συνολική αγορά φαρμάκου σημείωσε άνοδο σε τεμάχια.
Το γεγονός αυτό, όμως, μεταφράζεται στο εξής παράδοξο: Ενώ τα γενόσημα αυξάνοντας το μερίδιό τους θα έπρεπε να συμβάλουν στη μείωση της αξίας της αγοράς, αυτή τελικά δεν μειώνεται, καθώς οι πολυεθνικές εταιρείες των πρωτότυπων φαρμάκων δεν φαίνεται να χάνουν παρά ελάχιστα. Επίσης από τη στιγμή που από πλευράς όγκου τα γενόσημα αυξάνουν, θα έπρεπε να μειώνεται ό όγκος των πρωτοτύπων. Όμως  δεν φαίνεται να συμβαίνει ούτε και αυτό. 
Βασική εξήγηση αποτελεί η παραδοσιακή τακτική της υποκατάστασης, κατά την οποία  μπορεί ένα γενόσημο να αντικαθιστά στη συνταγογράφηση ένα πρωτότυπο που έληξε η πατέντα του, όμως την ίδια στιγμή και κάποια νέα και ακριβά πρωτότυπα αντικαθιστούν επίσης παλιότερα φάρμακα. Έχει αποδειχτεί δε πως όταν ένα πρωτότυπο χάνει την πατέντα του, είθισται να αντικαθίσταται στη συνταγογράφηση κυρίως από πρωτότυπα εντός ή εκτός πατέντας και πολύ λιγότερο από αντίστοιχο γενόσημο. Σημειώνεται δε, ότι τα γενόσημα, είναι τα φάρμακα εκείνα τα οποία μάλιστα με τα δελτία τιμών της προηγούμενης διετίας παρουσίασαν και τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών, ενώ επέρχονται και νέες με βάση και το δελτίο που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ. Επίσης, ενώ υπήρχαν εκτιμήσεις για αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης στη χώρα μέσα στους πρώτους μήνες του 2018, τελικά αυτό δεν αναμένεται να συμβεί καθώς οι οποίες αλλαγές μετατίθενται στην μεταμνημονιακή περίοδο. Λογικά λοιπόν η τιμολόγηση του Μαΐου θα ακολουθήσει την ίδια με τη μέχρι σήμερα τακτική, επιφυλάσσοντας νέες μειώσεις ειδικά στα φτηνά φάρμακα. 
Οι εταιρείες.
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, οι μεγάλες πολυεθνικές δυνάμεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά των πρωτότυπων φαρμάκων, όπως είναι λογικό, είτε προστατεύεται η πατέντα τους, είτε όχι.  Συνολικά πέρυσι διακινήθηκαν περίπου 300 εκατ. συσκευασία πρωτότυπων φαρμάκων, οριακά αυξημένες σε σχέση με το 2016, συνολικής αξίας σε τιμές χονδρικής 2,18 εκατ. ευρώ (στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2016)
Στο σύνολο λοιπόν τη αγορά πρωτότυπων φαρμάκων όσον αφορά τον όγκο, την πρώτη πεντάδα των ισχυρών παραμένουν οι πολυεθνικές Pfizer, GSK Sanofi και Novartis αλλά και η ιδιαίτερα επιτυχημένη ελληνική βιομηχανία UniPharma, κατέχοντας συνολικά μερίδιο της τάξης του 40%. Βέβαια, από πλευράς αξίας, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς στην πρώτη πεντάδα βρίσκεται η MSD αντί της Unipharma.
Συνολικά οι πέντε αυτές εταιρείες έχουν μερίδιο περίπου 37%.Την πρώτη δεκάδα, από πλευράς τζίρου, συμπληρώνουν οι προαναφερθείσες συν τις Astrazeneca, Pharmaserve Lilly, Βιανέξ, Bayer και Boehringer.Να σημειωθεί ότι στα πρωτότυπα φάρμακα, ισχυρό μερίδιο στην αγορά από πλευράς όγκου έχει και η εταιρείας BMS λόγω του δημοφιλέστερου αναλγητικού στη χώρα, του Depon.
 Οι ελληνικές βιομηχανίες.
Την ίδια στιγμή, αξιόλογη είναι η πορεία των μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν γενόσημα άλλα και πρωτότυπα σκευάσματα. Είδαμε ότι μεταξύ των πρώτων 10 εταιρειών που διακινούν πρωτότυπα σκευάσματα είναι η εταιρεία Βιανέξ και η Unipharma, ενώ μεταξύ των 20 πρώτων στην κατηγορία είναι και η ΕΛΠΕΝ. Από κει και πέρα στην κατηγορία των γενοσήμων πέρυσι διακινήθηκαν περίπου 75 εκατ. συσκευασίες σημειώνοντας σημαντική άνοδο της τάξης του 6%, αξίας 470 εκατ. ευρώ. Η αξία είναι μειωμένη κατά 4,5% σε σχέση με το 2016. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι  Elpen, Bennett, Gap, Rafarm και Specifar με μερίδιο στην αγορά γενοσήμων από πλευράς όγκου32% και τζίρου στο περίπου 34%. HealthMag 29/1/2018
ΣΦΕΕ
«Επικίνδυνες και μακριά από την πραγματικότητα» χαρακτηρίζει ο Πασχάλης Αποστολίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τις τοποθετήσεις ότι μεγάλη μερίδα ασθενών ίσως παίρνουν ή έπαιρναν φαρμακευτικές αγωγές που δεν τους ήταν / είναι απαραίτητες, αλλά αποτέλεσμα κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Όπως λέει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «οι ανακρίβειες αυτές, επηρεάζουν αρνητικά τους ασθενείς και την κοινή γνώμη και δημιουργούν έντονη ανασφάλεια, ενώ επιχειρούν να μηδενίσουν τη συνεισφορά ενός ολόκληρου κλάδου».
Αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis και αν με αφορμή αυτήν, βρίσκεται όλη η φαρμακοβιομηχανία με την «πλάτη στον τοίχο», απαντά πως είναι δίκαιο να μην γίνονται γενικεύσεις που συσκοτίζουν την ανεύρεση της αλήθειας και συμπληρώνει: «Φήμες, εικασίες και υπερβολές δεν ωφελούν κανέναν. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά την ίδια την εταιρεία και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ότι θα διαλευκανθούν οι εικασίες το ταχύτερο δυνατό». Για τις σχέσεις γιατρών και φαρμακευτικών εταιρειών, εξηγεί πως η φαρμακοβιομηχανία επενδύει στην ιατρική εκπαίδευση και επιμόρφωση, ώστε οι γιατροί να είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις. Σημειώνει επίσης ότι ο ΣΦΕΕ πίεσε έντονα για την ψήφιση του Ν. 4316/2014 περί δημοσιοποίησης των παροχών των φαρμακευτικών εταιριών προς τους επαγγελματίες υγείας και τις επιστημονικές εταιρίες.
Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ εκτιμά ότι η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης δεν οφείλεται στις τιμές, αλλά κυρίως στη μη ελεγχόμενη συνταγογράφηση και κατανάλωση φαρμάκων, και σημειώνει «ότι η τιμολόγηση φαρμάκων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Κράτους, είναι αυστηρά νομοθετημένη και οι τιμές προκύπτουν από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Όσον αφορά τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στα χρόνια της κρίσης, λέει ότι έχει μειωθεί κατά 62%, ενώ οι ανάγκες των ασθενών, των ανασφάλιστων, των μεταναστών και των προσφύγων αυξάνονται ραγδαία. Τέλος, αναφέρει ότι οι ασθενείς με κανένα τρόπο δεν «χρησιμοποιούνται» από τη φαρμακοβιομηχανία ως μοχλός πίεσης προς την Πολιτεία και καταλήγει: «υπάρχει ο Κώδικας Επικοινωνίας με τους Ασθενείς τόσο του ΣΦΕΕ όσο και του Ευρωπαϊκού μας Συνδέσμου (EFPIA) και υπάρχουν και αυστηροί κανόνες ηθικής, που μας καθοδηγούν και μας δεσμεύουν στην επικοινωνία μας με τους Συλλόγους Ασθενών».                                                                                     amna.gr 19/3/2018
ΣΦΕΕ: Κινδυνεύει η πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα.
Οι εκλογές για την επιλογή των προσώπων που θα αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ολοκληρώθηκαν και μαζί με τα αποτελέσματα εκδόθηκε και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του σώματος, το οποίο κάνει λόγο για έντονα δυσοίωνες προβλέψεις για το 2018. «Για να αναστραφεί η πορεία παρακμής και διάλυσης της Δημόσιας Υγείας απαιτείται ένα ολοκληρωμένο νέο σχέδιο δράσης», σημειώνουν. Στο κείμενο, λοιπόν, αν και σύσσωμος ο κλάδος του φαρμάκου εκφράζει την πεποίθηση ότι μπορεί, μαζί με την Πολιτεία και με την μεγάλη ευκαιρία της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, να καταστήσει το 2018 «έτος-αφετηρία» για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου Δημόσιου Συστήματος Υγείας, την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στην Υγεία και την επίτευξη της απαιτούμενης ισορροπίας στο φάρμακο, προειδοποιεί ότι Κινδυνεύει πλέον η πρόσβαση των ασθενών σε νέα σωτήρια για τη ζωή τους φάρμακα. «Τα μέτρα που ψηφίστηκαν το 2017 για τα νέα φάρμακα, όπως το 25% με αναδρομική μάλιστα ισχύ, το ενοποιημένο rebate και το ανεξέλεγκτο clawback, δημιουργούν θέματα βιωσιμότητας για τις εταιρίες του κλάδου και δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την πρόσβαση των ασθενών σε νέες, αλλά και υπάρχουσες καταξιωμένες θεραπείες.
Ο κλάδος του φαρμάκου έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα τον τελευταίο καιρό και ο δημόσιος διάλογος περιλαμβάνει ανακρίβειες, υπερβολές και φήμες, οι οποίες δημιουργούν -εσκεμμένα ή μη- λανθασμένες εντυπώσεις και επηρεάζουν αρνητικά τους ασθενείς και την κοινή γνώμη, δημιουργώντας έντονη ανασφάλεια και αμφισβήτηση. Επιχειρούν δε, να μηδενίσουν τη συνεισφορά ενός ολόκληρου κλάδου όχι μόνο στην υγεία των πολιτών αλλά και στην εθνική οικονομία, καθώς, παρά το διωγμό που υφίσταται όλα αυτά τα χρόνια, ο κλάδος στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα στην Ελληνική Κοινωνία, καλύπτοντας τις διαρκώς εντεινόμενες ανάγκες της, υποκαθιστώντας την κοινωνική πολιτική του κράτους και σημαντικό μέρος της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Συγκεκριμένα:
 1. Χάρη στα καινοτόμα φάρμακα οι ασθενείς ζουν περισσότερο και καλύτερα.
 2. Ο κλάδος του φαρμάκου αποτελεί κύριο πυλώνα χρηματοδότησης του συστήματος Υγείας, συνεισφέροντας στο 1/3 της φαρμακευτικής δαπάνης (μόνο για το 2017 επιστρέψαμε πάνω από €1 δις στο δημόσιο), 4 φορές πάνω από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο και παράλληλα το υψηλότερο ποσοστό από κάθε άλλο κλάδο της Ελληνικής οικονομίας.
 3. Μέσω των υποχρεωτικών εκπτώσεων κι επιστροφών ο κλάδος στηρίζει το σύστημα υγείας καλύπτοντας τους ανασφάλιστους (850.000 συμπολίτες μας για το 2017 με ετήσιο κόστος €165 εκατ., ποσό που θα ξεπεράσει τα €200 εκατ. για το 2018), υποκαθιστώντας την κοινωνική πολιτική του κράτους.
 4. Επενδύουμε στην Έρευνα και την Ανάπτυξη και ενισχύουμε την Εθνική μας Ανταγωνιστικότητα.
 5. Λειτουργούμε με διαφάνεια. Από το 2002 έως σήμερα, έχουμε αυτοβούλως προχωρήσει σε αυτορρύθμιση με τον Κώδικα Δεοντολογίας, που επικαιροποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού μας Συνδέσμου EFPIA και την εφαρμογή πολλών διαδικασιών και ελέγχων.
Το μήνυμά μας προς την Πολιτεία είναι απλό και σαφές: Για να αναστραφεί η πορεία παρακμής και διάλυσης της Δημόσιας Υγείας απαιτείται ένα ολοκληρωμένο νέο σχέδιο δράσης, που να διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, φτωχών και πλουσίων) σε καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα που σώζουν ζωές, την προώθηση των κλινικών ερευνών σ’ ένα πρόσφορο περιβάλλον που σέβεται κι ανταμείβει την καινοτομία, αλλά και τη διαμόρφωση σταθερών και προβλέψιμων συνθηκών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της συνεργασίας των ελληνικών φαρμακευτικών εταιριών με τις διεθνείς εταιρίες.
Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις πυλώνες την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη διαφάνεια και να μπορεί να οδηγήσει στα επόμενα χρόνια σε σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα βελτίωσης του επιπέδου των πολιτών της χώρας. Είμαστε σύμμαχοι της Πολιτείας για την ίαση του δημόσιου συστήματος Υγείας και τη διασφάλιση -χωρίς αποκλεισμούς- του αυτονόητου και αναφαίρετου δικαιώματος του ασθενή να κάνει χρήση κάθε σωτήριας, για την υγεία του θεραπείας και να απολαμβάνει τα αγαθά της επιστημονικής εξέλιξης και προόδου. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μετά την τελευταία ενημέρωση που είχε η βιομηχανία κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης. Πιο συγκεκριμένα:
1.Clawback
Το clawback του 2017 έφτασε στα €487 εκατ. (όταν κατά την τελευταία επικοινωνία που είχαμε με τον ΕΟΠΥΥ η εκτίμηση ήταν €460 εκατ.), ενώ το αντίστοιχο ποσό το 2016 ήταν €450 εκατ. Αυξήθηκε δηλαδή συνολικά το clawback κατά €37εκατ., ενώ ταυτόχρονα το rebate ανήλθε στα €415 εκατ. για το 2017, όταν το 2016 ήταν €300 εκατ. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2018 το clawback ανήλθε στα €53.3εκατ. δηλαδή €17.4εκατ πάνω από τον Ιανουάριο του 2017. Είναι προφανές ότι κανένας μηχανισμός συγκράτησης της δαπάνης δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα.
2.Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Το κόστος της κάλυψης των ανασφάλιστων πολιτών τον Ιανουάριο του 2018 ανήλθε στο ποσό των €18 εκατ. και προβλέπεται να ξεπεράσει τα €220 εκατ. το 2018 ενώ το 2017 ήταν €165. Πλέον, η κοινωνική υποχρέωση της πολιτείας έχει περάσει εξολοκλήρου στην φαρμακοβιομηχανία, και η συνεχής αύξηση του ποσού, όταν ο αριθμός των ανασφάλιστων μειώνεται, καταδεικνύει την αποτυχία ελέγχου.
3.Κίνητρα για τη διείσδυση των γενοσήμων
Για ακόμα μία φορά, προτάθηκαν μέτρα που μετακυλύουν το κόστος στις υπόλοιπες εταιρείες μέσω επιπρόσθετου clawback. Ως προς τα προτεινόμενα κίνητρα, εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας, καθώς αποτελούν άλλη μια «ελληνική πρωτοτυπία» καθώς αντί να στοχεύουν σε κίνητρα προς τους ιατρούς που συνταγογραφούν και στους φαρμακοποιούς που τα διαθέτουν απλά επιλέγουν να μετακυλήσουν άδικα ένα κόστος στις υπόλοιπες φαρμακευτικές εταιρείες. Συμπερασματικά, ενόψει και της ολοκλήρωσης του Προγράμματος θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα τα εξής:
Α) Άμεση εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο της σπατάλης
Β) Άμεση αύξηση της δημόσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης κατά €300εκατ. ή θέσπιση ειδικού κονδυλίου για τους ανασφάλιστους και τα εμβόλια
Γ) Αύξηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης κατά €200 εκατ.
Δ) Θέσπιση ανώτατου βιώσιμου ορίου στο clawback στη λογική της συνυπευθυνότητας, όπως ισχύει στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες
Ε) Αξιοκρατική αξιολόγηση της καινοτομίας –βάση της προστιθέμενης αξίας και όχι οριζόντια επιβολή μέτρων, όπως εξάλλου προβλέπεται και από την σχετική νομοθεσία
ΣΤ) Θέσπιση ουσιαστικών και αποδοτικών πολιτικών ώστε να βοηθήσουν την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων
Η) Κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων παρεμβατικών κλινικών ερευνών βάσει του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που είναι σε ισχύ».                                                                 Virus.com.gr  23/3/2018
ΠΕΦ
Θ. Τρύφων: Φαύλος κύκλος στρεβλώσεων η εξάρτηση από εισαγωγές φαρμάκων.
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Θ. Τρύφων επισημαίνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες για την οικονομία της χώρας από την αξιοποίηση των ελληνικών φαρμάκων.Σε πλήρη σχεδόν εξάρτηση από τις εισαγωγές φαρμάκων έχει οδηγηθεί το σύστημα υγείας της χώρας, όταν 28 σύγχρονες ελληνικές παραγωγικές μονάδες είναι σε θέση να καλύψουν υπεύθυνα το 60% των αναγκών περίθαλψης των ασθενών, καθώς παράγουν ανταγωνιστικά φαρμακευτικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία πιστοποιούνται και εξάγονται σε περισσότερες από 85 χώρες.
 Οι άριστες ποιοτικές προδιαγραφές, έχουν αναδείξει το ελληνικό φάρμακο ως το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας, το οποίο μπορεί να δώσει ασφαλείς λύσεις στο σύστημα υγείας, μειώνοντας σημαντικά τη δημόσια δαπάνη, δημιουργώντας περιθώρια για την αποζημίωση απαραίτητων καινοτόμων φαρμάκων. Και αυτό γιατί τα ελληνικά φάρμακα έχουν λιανικές τιμές που κυμαίνονται κατά μ.ό στο επίπεδο των 11 ευρώ, με το 47% των παραγόμενων ελληνικών γενοσήμων να διατίθεται σε λιανικές τιμές κάτω των 4 ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο αντίστοιχος μέσος όρος των ήδη κυκλοφορούντων πρωτοτύπων είναι στα 163 ευρώ, ενώ τα νέα εισαγόμενα πρωτότυπα κινούνται στα 506 ευρώ! Εντούτοις, οι πολιτικές συνεχών μειώσεων τιμών οδηγούν στην αδυναμία παραγωγής πολλών καταξιωμένων φαρμάκων, η απόσυρση των οποίων οδηγεί αναπόφευκτα σε υποκατάστασή τους από ακριβές εισαγωγές, συντηρώντας έτσι, τον φαύλο κύκλο των στρεβλώσεων. Τα παραπάνω επισημαίνει ο πρόσφατα επανεκλεγείς πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦΘεόδωρος Τρύφων με άρθρο του στην χθεσινή "Καθημερινή της Κυριακής" στο οποίο θέτει τα δεδομένα της φαρμακευτικής αγοράς στην πραγματική τους βάση αποσαφηνίζοντας, παράλληλα, αλήθειες και μύθους γύρω από τα ελληνικά φάρμακα, την ασκούμενη πολιτική υγείας καθώς και την πραγματική αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής παραγωγής.
Ολόκληρο το κείμενο το προέδρου της ΠΕΦ έχει ως εξής:
«Η δημόσια συζήτηση για τη φαρμακευτική πολιτική, υπό το κλίμα των τελευταίων εβδομάδων, τείνει να υποβαθμιστεί στο επίπεδο του λαϊκισμού. Και αυτό δίνει την ευκαιρία σε διάφορα συμφέροντα να διακινούν, για την εξυπηρέτησή τους, ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες που έχουν κύριο στόχο την απαξίωση της ελληνικής παραγωγής φαρμάκων. Εκπροσωπώντας την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και 28 παραγωγικές μονάδες, είναι υποχρέωσή μου να επαναφέρω τη δημόσια συζήτηση στη βάση των πραγματικών δεδομένων, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της χώρας.
1. Η Ελλάδα, μία χώρα σε παρατεταμένη κρίση, έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι τελευταία σε χρήση οικονομικών φαρμάκων και γενοσήμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν της αποδεδειγμένης θεραπευτικής αξιοπιστίας τους, τα γενόσημα, λόγω της χαμηλής τιμής τους, λειτουργούν ως παράγων εξοικονόμησης κόστους στα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό άλλωστε και ο μ.ό της χρήσης οικονομικών γενοσήμων στις χώρες της Ευρώπης ξεπερνά το 50% της συνολικής κατανάλωσης φαρμάκων. Στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό κινείται γύρω στο 20%.
2. Τα ελληνικά φάρμακα δεν είναι μόνο ποιοτικά και αποτελεσματικά. Είναι και εξαιρετικά οικονομικά. Αποτελούν την καλύτερη και οικονομικότερη λύση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική επιλογή έχει ο Έλληνας ασθενής, ο γιατρός, τα Ταμεία. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι τα ελληνικά φάρμακα αποτελούν την οικονομικότερη επιλογή. Δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται. Οι λιανικές τιμές τους κυμαίνονται κατά μ.ό στο επίπεδο των 11 ευρώ, τη στιγμή που ο αντίστοιχος μ.ό των ήδη κυκλοφορούντων πρωτοτύπων είναι στα 163 ευρώ, ενώ τα νέα εισαγόμενα πρωτότυπα κινούνται στα 506 ευρώ! Είναι χαρακτηριστικό ότι το 47% των παραγόμενων ελληνικών γενοσήμων διατίθεται σε λιανικές τιμές κάτω των 4 ευρώ. 
3. Η πολιτική τιμών στα μνημονιακά χρόνια, με παρεμβάσεις της Τρόικα, έχει οδηγήσει το σύστημα περίθαλψης σε σοβαρές στρεβλώσεις. Κατά παράδοξο τρόπο, οι διαρκείς ανατιμολογήσεις έπληξαν καίρια τα οικονομικά φάρμακα και βεβαίως την ελληνική φαρμακοβιομηχανία της οποίας αποτελούν την κύρια παραγωγή. Μέσα από συνεχείς ανατιμολογήσεις από το 2009, οι τιμές των γενοσήμων έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά κατά 68%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες 4 ανατιμολογήσεις οι μειώσεις στα γενόσημα ήταν της τάξης του 10% σε κάθε ανατιμολόγηση, ενώ οι αντίστοιχες μειώσεις στα υπόλοιπα φάρμακα κυμαίνονταν στο 1%.
4. Στο πλαίσιο των κλειστών χαμηλών προϋπολογισμών, μετά τις άμεσες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, επιβάλλονται στη βιομηχανία επιπλέον υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές. Οι επιβαρύνσεις αυτές είναι οριζόντιες, επιβάλλονται επί δικαίων και αδίκων και πλήττουν την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία υφίσταται οικονομικές συνέπειες για υπερβάσεις που δεν της αναλογούν. Το 2017 αυτό το χαράτσι έφτασε στο εξωφρενικό 37% επί της τιμής παραγωγού (ex-factory). Το αποτέλεσμα είναι η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα να προσφέρει στο δημόσιο 1 στα 3 φάρμακα δωρεάν. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν στην αδυναμία παραγωγής πολλών καταξιωμένων φαρμάκων. Η απόσυρσή τους οδηγεί αναπόφευκτα σε υποκατάστασή τους από ακριβές εισαγωγές. Όσοι ασχολούνται σοβαρά με την φαρμακευτική πολιτική γνωρίζουν ότι τα οικονομικά ελληνικά φάρμακα μπορούν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των Ταμείων. Μπορούν να δημιουργήσουν περιθώρια για την αποζημίωση απαραίτητων καινοτόμων φαρμάκων. Η επιμονή στις σημερινές επιλογές αναπόφευκτα ενισχύει και παγιώνει τις υφιστάμενες στρεβλές συνθήκες που έχουν οδηγήσει το σύστημα υγείας σε πλήρη σχεδόν εξάρτηση από τις εισαγωγές. 
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, έχει συνεχή δημιουργική δραστηριότητα 60 ετών. Μένει Ελλάδα και επιμένει ελληνικά. Οι 28 σύγχρονες ελληνικές παραγωγικές μονάδες δημιουργούν σημαντικές προστιθέμενες αξίες στην εθνική οικονομία, σε όρους απασχόλησης, επενδύσεων, εξαγωγών, έρευνας και ανάπτυξης. Παράγουν ανταγωνιστικά φαρμακευτικά προϊόντα, υψηλών προδιαγραφών, τα οποία πιστοποιούνται και εξάγονται σε περισσότερες από 85 χώρες, αναδεικνύοντας το ελληνικό φάρμακο ως το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας. Επομένως, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να δώσει ασφαλείς λύσεις στο σύστημα υγείας, μειώνοντας σημαντικά τη δημόσια δαπάνη, αφού μπορεί να καλύψει υπεύθυνα έως και το 60% των αναγκών περίθαλψης των ασθενών.
Σε όσους μοχθούν καθημερινά στην εργασία και στο επιχειρείν, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να βγούμε από την παρατεταμένη ύφεση. Να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των ελλειμμάτων και της υπερχρέωσης. Να κοιτάξουμε μπροστά. Η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις της. Να σταματήσει να εισάγει ό,τι ήδη παράγει. Γιατί αύξηση της εθνικής παραγωγής σημαίνει εθνική ανεξαρτησία, σημαίνει δουλειά για τους άνεργους, συγκράτηση του brain-drain, κοινωνική συνοχή, γνήσια έσοδα για το δημόσιο, ανάπτυξη. Η ελληνική βιομηχανία μπορεί. Και αυτό, σε πείσμα κάποιων ισχυρών εισαγωγικών συμφερόντων και όσων άκριτα τα υποστηρίζουν».HealthMag  19/3/2018
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
■Περισσότερα από 31 εκατ. ευρώ διέθεσαν οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2016 για παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς και Επιστήμονες Υγείας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΦ. Στην πεντάδα με τις πιο ….γενναιόδωρες εταιρίες, δηλαδή με τις εταιρίες που διέθεσαν τα περισσότερα χρήματα, βρίσκονται η  ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ, NOVARTIS,  ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ, PFIZER, ROCHE.  Μεταξύ των φορέων που έλαβαν παροχή περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, επιστημονικές εταιρίες, ενώσεις, ιδρύματα κ.α.
HealthView15/1/201
Πρότυπο εργοδότη η φαρμακοβιομηχανία παρά τις απώλειες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το πρώτο εξάμηνο του 2017 υπήρξε μείωση των απασχολούμενων στη φαρμακοβιομηχανία, όμως οι μισθοί διατηρούνται σε εξαιρετικά επίπεδα.
Την ισχυρή προσφορά της φαρμακοβιομηχανίας στον τομέα της απασχόλησης αλλά και τις επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας στον κάδο από τα νέα μέτρα, καταδεικνύουν τα στοιχεία της ανανεωμένης έκδοση «Η Φαρμακευτική Αγορά Στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2017» που εκπονήθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του ΙΟΒΕ και την αρωγή της Επιτροπής Τεκμηρίωσης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΦΕΕ). Η μελέτη σημειώνει ότι παρά την ύφεση και τις ισχυρές πιέσεις στον κλάδο, οι ελληνικές βιομηχανίες φαρμάκου, προχώρησαν σε σχετικά περιορισμένες μειώσεις προσωπικού, ενώ διατήρησαν σε πολύ καλά επίπεδα τις αποδοχές των εργαζόμενων, με τα ωρομίσθια μάλιστα να είναι διπλάσια του μέσου όρου στη χώρα.
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat,Labour Force Survey για το 2017 τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΟΒΕ , στην Ελλάδα, η απασχόληση στο στενό πυρήνα της εγχώριας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, διαμορφώθηκε στα 15,5 χιλ . άτομα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, μειωμένη κατά -6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.Σημειώνεται ότι το τέλος του 2016 ο κλάδος παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική άνοδο των απασχολούμενων οι οποίοι έφτασαν στους 17,2 χιλ. άτομα, αλλά προφανώς η τάση αυτή ήταν συγκυριακή καθώς φαίνεται μια απώλεια 1700 θέσεων εργασίας μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο. 
Χωρίς να αποδίδονται από τη μελέτη του ΣΦΕΕ και του ΙΟΒΕ αιτίες για την πτώση αυτή, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2017, υπήρξαν κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα για το χώρο του φαρμάκου. Μεταξύ αυτών υπενθυμίζουμε τις ανακοινώσεις για το ενιαίο rebate και το γνωστό πλέον 25% για την εισαγωγή ενός νέου φαρμάκου στην αγορά, την «αναγκαστική» προέγκριση ενός φαρμάκου στο εξωτερικό με την επίσης γνωστή αναλογία του 9 – 6 – 3 προκειμένου να αποζημιωθεί και στη χώρα μας, τις δραματικές μειώσεις τιμών γενοσήμων με τα δελτία τιμών και φυσικά το ξέσπασμα της υπόθεσης Novartis. 
Εκπαίδευση
Η έρευνα αναφέρει ακόμη ότι, σύμφωνα με την Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED) για το 2016 το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων ήταν πολύ υψηλό, με το 64% να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όταν στον κλάδο της μεταποίησης το ποσοστό ήταν 35,0% και στο σύνολο της οικονομίας 22,7%, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Η διαφορά αυτή δείχνει τη σημασία της εγχώριας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων ως ανασχετικό κλάδο στο brain drain της ελληνικής οικονομίας . Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία ένα εξάμηνο πριν το ποσοστό των εργαζομένων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση έφτανα το 71,6%, γεγονός που δείχνει ότι οι απώλειες σε θέση εργασίας είχαν να κάνουν με υψηλής κατάρτισης επαγγελματίες. 
Συνολικά στην Ευρώπη, η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί ένα κλάδο υψηλής τεχνολογίας, ο οποίος το 2016 εκτιμάται ότι προσέφερε άμεση απασχόληση σε περίπου 745 χιλ. άτομα (EFPIA), έναντι 739,5 χιλ. άτομα το 2015, ενώ δημιουργεί περίπου 3 με 4 φορές περισσότερες έμμεσες θέσεις εργασίας. Το 2016, οι απασχολούμενοι στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων αντιστοιχούν στο 0,5% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, ενώ αποτελεί το 4,9% της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο της μεταποίησης, ποσοστό υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ25 (2,5%) .
Μισθοί
Εξίσου σημαντική μέτρηση αποτελεί στη μελέτη, η καταγραφή της απασχόλησης σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), υπολογίζοντας τη συνολική
απασχόληση με την υπόθεση πως όλοι οι εργαζόμενοι απασχολούνται με πλήρες ωράριο . Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κλάδος παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων κατέγραψε κάμψη της απασχόλησης σε ΙΠΑ την περίοδο 2010 - 2016 κατά -2,8%, έναντι ισχυρής κάμψης στον κλάδο της μεταποίησης κατά -25,5%, ενδεικτικό της ανελαστικότητας στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, το συνολικό μισθολογικό κόστος την ίδια περίοδο μειώθηκε κατά -7% έναντι πολύ μεγαλύτερης υποχώρησης στον κλάδο της μεταποίησης όπου διαμορφώθηκε την εν λόγω περίοδο στο -36,6%. Την ίδια στιγμή για το σύνολο της οικονομίας η υποχώρηση στο μέσο ωρομίσθιο διαμορφώθηκε -30,9%.
Το υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το πλήρες ωράριο καθώς και αλλά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων έχουν διαμορφώσει το μέσο ωρομίσθιο στα 10,5 ευρώ που είναι σχεδόν διπλάσιο επίπεδο από το σύνολο της οικονομίας που υπολογίζεται στα 5,3 ευρώ, και πολύ υψηλότερο από τον κλάδο της μεταποίησης (στα 6,7 ευρώ) . Σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης διαπιστώνεται ότι στον κλάδο της εγχώρια παραγωγής φαρμάκου η μείωση κατά 7% αποδίδεται κυρίως στο διάστημα μεταξύ 2015 και 2016 καθώς το μέσο ωρομίσθιο διαμορφώθηκε στα 10,5 ευρώ από 11,7 ευρώ.                                                         HealthMag 5/4/2018

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
■ Η κυκλική οικονομία, οι παροτρύνσεις του ΣΕΒ & η αδιάλειπτη προσφορά της φαρμακοβιομηχανίας.
Με ένα αφιέρωμα στην κυκλική οικονομία καλωσορίζει το 2018 ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών στο καθιερωμένο του εβδομαδιαίο δελτίο, ο οποίος μιλά εμφατικά, για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.«Στην ανατολή του 2018, το παρόν δελτίο αφιερώνεται στην κυκλική οικονομία, μια νέα τάση στην παραγωγική και καταναλωτική διαδικασία που ήδη έχει δρομολογήσει νέες επενδύσεις ύψους €550 δισ. στην Ευρώπη και έχει σαν στόχο τη μείωση του αποτυπώματος της οικονομικής δραστηριότητας στις πρώτες ύλες και το περιβάλλον», αναφέρεται στο δελτίο του ΣΕΒ.
Όμως κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο η ανακύκλωση, αλλά και η επιστροφή αν θέλετε στην κοινωνία, μέρους αυτών που παράγουν οι βιομηχανίες. Υπ αυτήν την έννοια, ο κλάδος της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας, έχει αποδείξει ότι αποτελεί εδώ και χρόνια, αξιόπιστο σύμμαχο της κοινωνίας. Επιπλέον, στα 9 χρόνια της ύφεσης και των οδυνηρών Μνημονίων, η φαρμακοβιομηχανία έχει στηρίξει αδιάλειπτα την οικονομία και τους ασθενείς, ενώ δεν έχει λείψει σχεδόν κανένα φάρμακο από τους ασθενείς και την αγορά.
Και πάλι υπ’ αυτή την έννοια, αυτό που υλοποιούν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πράγματι άθλος, καθώς η φαρμακευτική δαπάνη του 1,9 δισ ευρώ είναι εξαιρετικά περιορισμένη και οι επιστροφές προς το κράτος (μέσω clawback& rebate) δυσθεώρητες. Πλέον για πολλές επιχειρήσεις (κυρίως μικρές) υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας. Και ίσως θα ήταν χρήσιμο να επαναλάβουμε πως θα πρέπει μετά τον Αύγουστο του 2018 (όταν τύποις θα βγούμε από τα Μνημόνια), να ξαναδούμε με νηφαλιότητα τη δυνατότητα για αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, με βάση όμως τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.
Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Πασχάλης Αποστολίδης, μιλώντας στο πρόσφατο 13ο Συνέδριο της ΕΣΔΥ, αναφέρθηκε στην ανάγκη για απόσυρση των νέων μέτρων αναφορικά με τα καινοτόμα φάρμακα καθώς επίσης και για επαναπροσδιορισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης κατά €500 εκατ. (€300 εκατ. στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη, βάσει πρόσφατης μελέτης που ανακοινώθηκε στο ISPOR και αναδεικνύει ότι πρέπει να συνυπολογιστούν κι άλλοι παράγοντες, όπως επιδημιολογικά δεδομένα, στον καθορισμό της δαπάνης και €200 εκατ. στη νοσοκομειακή και κατ' ελάχιστον η αύξηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, σύμφωνα με την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας το 2017). Από την πλευρά του και ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, τόνισε πως με αφανισμό κινδυνεύουν τα 6 από τα 10 εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία, την ευάλωτη αγορά εργασίας αλλά και την ελληνική οικονομία, ενώ οι τρομακτικές επιστροφές (οι οποίες μόνο για το clawback το 2017 αναμένεται να φθάσουν στα 430 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 444%) οι συνεχείς μειώσεις τιμών σε όλα τα δελτία, η απουσία ουσιαστικών κινήτρων και η καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων, αποτελούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ όχι μόνο για την φαρμακοβιομηχανία και για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Τo Το 2018 ξεκινά με την οικονομία να ανακάμπτει και την χώρα να εισέρχεται σε μία νέα περίοδο υποχρεωτικής άσκησης συνετής οικονομικής πολιτικής, τονίζει ο ΣΕΒ στο δελτίο του, σημειώνοντας ακόμη, πως «το ζητούμενο παραμένει ένα βιώσιμο οικονομικά σύστημα αυτοτροφοδοτούμενης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς περιττές σπατάλες και με πολιτικές που θα συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων παραγωγικών πόρων της οικονομίας. Το κλείσιμο ενός κύκλου επώδυνων θυσιών για όλο τον ελληνικό λαό και τις επιχειρήσεις δεν πρέπει να μας ξαναβρεί αμέριμνους να επιχειρούμε επιστροφή στις πρακτικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία δια της διόγκωσης του κράτους και της απώλειας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγματος και νοοτροπίας και η υιοθέτηση νέων τάσεων, όπως αυτή της κυκλικής οικονομίας, παραμένουν επίκαιρα ζητούμενα και για το 2018».
Την αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγματος και νοοτροπίας ζητούν εδώ και χρόνια εκτός από τον ΣΕΒ και οι φαρμακοβιομηχανίες μέσω από ένα πλέγμα πραγματικών και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και όχι μόνο επώδυνων οριζόντιων μέτρων, (€ 1δις τουλάχιστον σε υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις και επιπλέον €1δις από την αυξημένη συμμετοχή των ασθενών) που μόνο κακό κάνουν στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία! ΗealthReport 05/01/2018
Χάνεται η ανάπτυξη από τον κλάδο του φαρμάκου με το πολυνομοσχέδιο.
Ασφυκτικοί περιορισμοί στην καινοτομία τόσο για τους ασθενείς, όσο και για την παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Έντονα αντιαναπτυξιακές είναι οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου που ψηφίζεται τη Δευτέρα από τη Βουλή σε ότι αφορά τον τομέα της Υγείας, και ιδιαίτερα του φαρμάκου.
Το νομοσχέδιο πλήττει έντονα την καινοτομία του κλάδου με όποια μορφή κι αν βρίσκεται στη χώρα μας, είτε πρόκειται για καινοτόμα εισαγόμενα φάρμακα που δίνουν λύση σε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της υγείας του πληθυσμού, είτε πρόκειται για οριακή καινοτομία, μέσω της οποίας παράγονται φάρμακα υβριδικά, ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας ή συνδυαστικά φάρμακα, δίνοντας περιθώριο ενίσχυσης της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας.
Στην πρώτη περίπτωση, οι λύσεις που επιλέγονται στο όνομα της περιστολής των δαπανών για τη φαρμακευτική περίθαλψη, οδηγούν σε τρομακτικές καθυστερήσεις εγκρίσεων των σκευασμάτων, απομακρύνοντας χρονικά τους ασθενείς από σημαντικά θεραπευτικά σχήματα. Στη δεύτερη όμως περίπτωση, "δυναμιτίζεται" η παραγωγική ανασυγκρότηση του κλάδου, καθώς μετράται με το ... υποδεκάμετρο η χρέωση κάθε κοστολογικού στοιχείου των προϊόντων αυτών και ταυτόχρονα απαιτείται η εξυπηρέτηση του κριτηρίου κυκλοφορίας σε άλλες χώρες του εξωτερικού, πριν πάρει έγκριση στη χώρα του. Οι εκπρόσωποι της φαρμακευτικής βιομηχανίας της χώρας, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) να ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) να εκθέτει εγγράφως τις παρατηρήσεις της με επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου.
Από την πλευρά του ΣΦΕΕ, επισημαίνεται ότι για την αξιολόγηση των καινοτόμων φαρμάκων και την εισαγωγή τους στη Θετική Λίστα προκειμένου να αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση, ζητούνται κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών στους οποίους θα χορηγηθούν τα φάρμακα, το στάδιο της θεραπευτικής γραμμής για το οποίο το φάρμακο θα αποζημιώνεται, καθώς και το μέγεθος του πληθυσμού στον οποίο θα χορηγηθεί. Και ενώ είναι κατανοητό πως με τον τρόπο αυτό γίνεται ακριβής υπολογισμός του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας, εντούτοις δεν έχει ληφθεί επαρκής μέριμνα για την προστασία των δεδομένων των ασθενών.
Το νομοσχέδιο προβλέπει για την αποζημίωση κάθε φαρμάκου από την κοινωνική ασφάλιση, ως προϋπόθεση, να κυκλοφορεί σε 9 κράτη, να αποζημιώνεται στα δύο τρίτα αυτών και στα μισά κράτη που αποζημιώνονται, να λειτουργεί μηχανισμός αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας. Στη συνέχεια, ακολουθείται μια διαδικασία αξιολόγησης του οφέλους του φαρμάκου, που περιλαμβάνει και την διαπραγμάτευση της τιμής με ξεχωριστή επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί στην Επιτροπή ΗΤΑ κλπ.  Για το θέμα, ο ΣΦΕΕ ζήτησε η προϋπόθεση των 9 κρατών να εξετάζεται στο τελείωμα της διαδικασίας, προκειμένου να κερδίζεται χρόνος προς όφελος των ασθενών, όμως κάτι τέτοιο δεν υιοθετήθηκε, ενώ δεν ορίστηκε και συνάντηση, ώστε να εκτεθούν οι απόψεις του κλάδου.
Από την πλευρά της η ΠΕΦ, παρατήρησε ότι στις προϋποθέσεις αξιολόγησης των καινοτόμων φαρμάκων μπαίνουν μια σειρά σωρευτικά εμπόδια που θέτουν σε κίνδυνο οποιαδήποτε προσπάθεια καινοτομίας εφαρμόζεται στην χώρα.  Παράγοντες του κλάδου επεσήμαιναν ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι μέσου μεγέθους φαρμακευτικές επιχειρήσεις, στοχεύουν στην ανάπτυξη καινούριων φαρμάκων από γνωστές δραστικές ουσίες, τα οποία είτε περιλαμβάνουν συνδυασμούς δραστικών, είτε υβριδικά φάρμακα τα οποία έχουν κάποια προστιθέμενη αξία.  Αντίστοιχα, και οι ελληνικές παραγωγικές μονάδες, στρέφονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία είτε περιέχουν συνδυασμούς δραστικών ουσιών που καθιστούν τη συμμόρφωση των ασθενών στην αγωγή τους πιο εύκολη, είτε κυκλοφορούν μοναδικά φάρμακα σε νέες μορφές, είτε ως υβριδικά περιέχουν κάποιου είδους νέα τεχνολογία που τα καθιστά ελκυστικά στην αγορά. 
Για όλες τις κατηγορίες αυτές, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την σημαντική προστιθέμενη αξία τους. Εντούτοις στη χώρα μας, για την έγκριση των φαρμάκων αυτών, κατ΄ αρχήν ζητούνται κοστολογικά στοιχεία που δίνουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές, αίροντας έτσι το ενδιαφέρον παραγωγής τους Μάλιστα, για τους συνδυασμούς φαρμάκων προβλέπεται ότι θα εγκρίνονται μόνο εφόσον το νέο σκεύασμα δεν θα έχει υψηλότερη τιμή από τα σκευάσματα των δραστικών που περιέχονται, αθροιστικά. Και βέβαια, εμφανίζεται η ανακολουθία να ζητούνται και πάλι να πληρούνται οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας σε άλλες 9 χώρες, και για τα μοναδικά σκευάσματα που έχουν αποσυρθεί στο εξωτερικό για οικονομικούς λόγους.
Συνολικά δε, δεν λαμβάνεται υπόψιν ότι για τις παραπάνω κατηγορίες η συζήτηση αφορά γενόσημα, τα οποία ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά φθηνά φάρμακα που εξυπηρετούν τη διαχείριση βασικών ασθενειών του πληθυσμού με πολύ χαμηλό κόστος. Έτσι, αναζητούνται και εδώ περιορισμοί τιμής οι οποίοι όχι μόνο δεν πρόκειται να φέρουν εξοικονομήσεις, αλλά αντίθετα, θα καταβαραθρώσουν την ελληνική παραγωγή, αίροντας κάθε δυνατότητα αναπτυξιακής διάστασης του κλάδου, ο οποίος είναι ο δεύτερος κλάδος με εξαγωγική δραστηριότητα στη χώρα.                                      HealthMag 13/1/2018

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 2017
■ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση 4,4%.Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 0,2%. Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,8% τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2016, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από την αύξηση:
 • Κατά 0,2% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.
Κέρδος online   9/1/2018Πηγή :Εβδομαδιαίο Δελτίο ΣΕΒ, Τεύχος 122, σελ.18 ,4/1/2018
■ Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής σε βασικούς κλάδους.
 Στο κλάδο του φαρμάκου κατά το διάστημα Ιαν – Νοε 2017, η παραγωγή κινήθηκε έντονα ανοδικά (+13,5%), ενώ στο διάστημα Ιαν – Νοε 2016 η αύξηση ήταν +5,8%,
Πηγή :Εβδομαδιαίο Δελτίο ΣΕΒ, Τεύχος 123,σελ.10 ,11/1/2018
Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν –Νοε 2017 ο κύκλος εργασιών στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών εμφανίζει αύξηση +5,9% (έναντι μείωσης -1,4% κατά το αντίστοιχο διάστημα το 2016), η οποία αναλύεται σε αύξηση +10,5% στην εξωτερική αγορά και +3,9% στην εγχώρια αγορά. Από τους βασικότερους κλάδους, στα τρόφιμα και τα ποτά καταγράφεται οριακή αύξηση (+0,5% και +0,6% αντίστοιχα), ενώ αξιόλογη άνοδο εμφανίζουν οι πωλήσεις στα φάρμακα (+9,7%), τα βασικά μέταλλα (+27,3%) και τα μεταλλικά προϊόντα (+4,3%).
Πηγή :Εβδομαδιαίο Δελτίο ΣΕΒ, Τεύχος 125, σελ.10,13 25/1/2018
Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής σε βασικούς κλάδους (ΕΛΣΤΑΤ, Δεκ. 2017).
Συνολικά, κατά το 2017, η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών εμφανίζει άνοδο+3,1%, επιπλέον αύξησης +3,4% το 2016.Μεταξύ των κυριότερων κλάδων, ημεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην παραγωγή βασικώνμετάλλων (+22,8%), κυρίως λόγω της δραστηριότητας εταιρειών κατασκευής χαλύβδινων σωλήνων που συμμετέχουν σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Η παραγωγή κινήθηκε επίσης έντονα ανοδικά στον κλάδο των φαρμάκων(+14,1%).
Πηγή :Εβδομαδιαίο Δελτίο ΣΕΒ, Τεύχος 128, σελ.18 15/2/2018

■ Μεταβολή κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (ΕΛΣΤΑΤ, Δεκ. 2017).


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
2016
2017
2016
2017
ΦΑΡΜΑΚΑ
-10,9%
23,9%
2,3%
11,2%

Πηγή :Εβδομαδιαίο Δελτίο ΣΕΒ, Τεύχος 129, σελ. 9    22/2/2018

Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής σε βασικούς κλάδους( ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2017 ΜΕ ΤΟ 2016)

2016
2017
ΦΑΡΜΑΚΑ
+4,4%%
+14,1%

Πηγή : Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας ΣΕΒ, Τεύχος 12, 12/2/2018,σελ.6

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 2018
Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής σε βασικούς κλάδους (ΕΛΣΤΑΤ Ιανουάριος 2018).
Στο κλάδο του φαρμάκου κατά το διάστημα Ιαν 2018, η παραγωγή κινήθηκε έντονα ανοδικά (+16,2%), ενώ στο διάστημα Ιαν 2017 η αύξηση ήταν +6,6%.
Πηγή :Εβδομαδιαίο Δελτίο ΣΕΒ, Τεύχος 132,σελ.9 ,15/3/2018
Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κατά κατηγορία καταστημάτων
(ΕΛΣΤΑΤ, Οκτ. 2017)
Λιανικές πωλήσεις: Μείωση -1,5% παρουσίασε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων τον Οκτώβριο του 2017 (έναντι αύξησης +3,1% τον Οκτώβριο του 2016), για δεύτερο συνεχόμενο μήνα (- 0,8% τον Σεπτέμβριο του 2017) έπειτα από πέντε μήνες θετικής μεταβολής (Δ11). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση του όγκου πωλήσεων στα τρόφιμα –ποτά –καπνό κατά -9,3%, στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (supermarkets) κατά -3% και στα πολυκαταστήματα κατά -6,8%. Μείωση παρουσίασε επίσης ο όγκος πωλήσεων στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης (-0,6%), ενώ αντίθετα άνοδος καταγράφηκε στα φάρμακα και καλλυντικά (+4%), στα έπιπλα και ηλεκτρικά είδη (+4,8%) και στα βιβλία, χαρτικά, είδη δώρων και προϊόντων τεχνολογίας (+7,3%).
Πηγή :Εβδομαδιαίο Δελτίο ΣΕΒ, TEYXΟΣ 122, 4/1/ 2018 , σελ. 18
(ΕΛΣΤΑΤ  Δεκ.2017).
ΕΤΗΣΙΑ% ΜΕΤΑΒΟΛΗ              ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ  (ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

2016
2017

Σεπ.-Νοε.
Δεκ.
ΣΥΝΟΛΟ
Σεπ.-Νοε.
Δεκ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΑΡΜΑΚΑ*
0,5%
-4,8%
-2,7%
1,2%
5,7%
2,1%
*Περιλαμβάνονται και τα καλλυντικά. Πηγή :Εβδομαδιαίο Δελτίο ΣΕΒ, Τεύχος 133,σελ.4 ,22/3/2018
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο 2ο εξαγώγιμο προϊόν το 2017.

Κέρδος online   27/2/2018
ΣΕΒ
Η ελληνική βιομηχανία αντιστάθηκε στην κρίση - Στόχος 12% του ΑΕΠ έως το 2020.Η ελληνική βιομηχανία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα στην κρίση και λόγω των υψηλών πολλαπλασιαστικών επιδράσεών της, η συμβολή της παραμένει καθοριστική και προϋπόθεση για την πολυπόθητη ανάπτυξη.
Το γεγονός αυτό, αποτελεί σίγουρα σημαντική είδηση, καθώς στην Ελλάδα η παραγωγή διαρκώς φθίνει και τις μονάδες που διαθέτουμε θα πρέπει να τις προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού. Ιδιαίτερα η φαρμακοβιομηχανία, αποτελεί πλέον το «βαρύ χαρτί» της ελληνικής βιομηχανίας, κάτι που αποτυπώνουν πλέον όλες οι μελέτες. Ο κλάδος του φαρμάκου, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σημείο αναφοράς για την επόμενη ημέρα των Μνημονίων, την επόμενη ημέρα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η οποία ωστόσο, κρύβει ένα μεγάλο «αγκάθι»: το τεράστιο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων επιστημόνων που έχουν αναχωρήσει για το εξωτερικό.
Οι μεταποιητικές δραστηριότητες δημιουργούν το 9,9% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) το 2016 (ή στο 8,6% του ΑΕΠ), ενώ ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, εξόρυξη, ενέργεια, κ.τλ.) δημιουργεί το 13,8% της ΑΠΑ (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία), με €20,5 δις. άμεσα -επιδόσεις εξαιρετικές με τα σημερινά δεδομένα της κρίσης. Επιπλέον, η συνεισφορά της βιομηχανίας στην εξωστρέφεια είναι ζωτική, αφού το 87,7% των εξαγωγών αγαθών είναι βιομηχανικά προϊόντα (αξίας €22,3 δις.) ή το 42,1% των συνολικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, της ναυτιλίας των μεταφορών, κ.λπ.) μέσα από εξαγωγές σε 181 χώρες. Τέλος, συνεισφέρει το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ενώ ακόμα και μέσα στην κρίση πραγματοποίησε €23 δις. επενδύσεις (2009-2015).
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν χθες, στη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Βιομηχανίας της Business Europe, κατόπιν πρόσκλησης του ΣΕΒ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με βασικό μήνυμα ότι η οριστική και βιώσιμη έξοδος από την κρίση προϋποθέτει την ισχυρή δέσμευση των παραγωγικών δυνάμεων και της Πολιτείας σε έναν φιλόδοξο εθνικό στόχο αύξησης του μεριδίου της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Ήρθε η ώρα για μία πραγματική αναγέννηση της ελληνικής βιομηχανίας και της οικονομίας, όπως τονίσθηκε με έμφαση.
AdTech AdΤο σχέδιο βιομηχανικής αναγέννησης εναρμονίζεται με την στρατηγική της ΕΕ για την βιομηχανική πολιτική και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν έχουν προκύψει σε συνεργασία με τους φορείς που έχουν συνυπογράψει τη σχετική κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε προ διμήνου στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας 27 βιομηχανικών και περιφερειακών συνδέσμων της χώρας.
Όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης, η βιομηχανία, ακόμη και μέσα στην κρίση, προσφέρει σταθερές και καλά πληρωμένες δουλειές. Δημιουργεί απασχόληση σε περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζομένους (άμεσα και έμμεσα). Δηλαδή ένας στους τέσσερεις εργαζόμενους στην χώρα απασχολείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που οφείλονται στη βιομηχανία
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που φιλοξενούμε την Επιτροπή Βιομηχανικών Υποθέσεων της Business Europe, της μεγαλύτερης εργοδοτικής Ένωσης της Ευρώπης. Παρουσιάσαμε στους ομόλογους μεγάλους βιομηχανικούς συνδέσμους της Ευρώπης τις θέσεις μας για τη βιομηχανική αναγέννηση στην Ελλάδα αλλά και την ΕΕ. Μιας αναγέννησης που μας ενδιαφέρει άμεσα, διότι περισσότερη βιομηχανία σημαίνει περισσότερες, σταθερές και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Η υιοθέτηση του Εθνικού Στόχου πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση και να υπηρετείται με συνέπεια ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και πολιτικών αλλαγών. Αν όλοι μαζί συμφωνούσαμε και εφαρμόζαμε ένα συνεκτικό πλαίσιο βιομηχανικής ανάπτυξης, τότε θα δημιουργούσαμε σταδιακά, άμεσα και έμμεσα, 550.000 νέες θέσεις εργασίας και θα είχαμε 15.000 επιπλέον μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η μέση αμοιβή εργαζομένου είναι έως και διπλάσια στη μεταποίηση και στις συνδεδεμένες υπηρεσίες. Συνεπώς θα είχαμε έως και €30δις το χρόνο παραπάνω επενδύσεις, και το κράτος θα εισέπραττε περισσότερα έσοδα λόγω της αύξησης της φορολογητέας ύλης). Με τα δεδομένα αυτά, θα διπλασιάζαμε το κατά κεφαλή ΑΕΠ και θα μετατρέπαμε το Brain Drain σε Brain Gain».
Η Business Europe, με έδρα τις Βρυξέλες, είναι ο κορυφαίος εκπρόσωπος των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέλη του είναι οι κεντρικοί σύνδεσμοι της Ευρώπης, όπως ο ΣΕΒ.
Εξάλλου, μία γεύση από τις παραγωγικές μονάδες της βόρειας Ελλάδας, είχε την ευκαιρία να πάρει ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος επισκέφθηκε την Κυριακή, την Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή στο πλαίσιο των επαφών του με τους παραγωγικούς φορείς της περιφέρειας.
Στις Σάπες Ροδόπης ο κ. Παπαδημητρίου και ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Δημήτρης Ρίζος επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της φαρμακευτικής εταιρείας Pharmathen, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία φαρμακευτικών ειδών. Ο υπουργός ξεναγήθηκε στην υπερσύγχρονη μονάδα που λειτουργεί στις Σάπες από το 2010 και ενημερώθηκε για τον επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε η εργοστασιακή μονάδα των Σαπών να ενισχύσει την παραγωγή της με στόχο την μεγαλύτερη ανάπτυξη και διείσδυση στη διεθνή αγορά φαρμάκου. Ο κ. Παπαδημητρίου με τη σειρά του, αναφέρθηκε στις κλινικές μελέτες στις οποίες θα μπορούσε να επενδύσει η εταιρεία, ενώ μίλησε και για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου για την ανάπτυξη και ενίσχυση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα για τις δυνατότητες που παρέχονται στις επιχειρήσεις για στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς.
Στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Νομού Έβρου ο κ. Παπαδημητρίου μίλησε με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και ενημερώθηκε για την πορεία του Συνεταιρισμού και για το σχεδιασμό για περαιτέρω ανάπτυξη με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. ONMED.GR 31/01/2018
ΣΕΒ: Ευκαιρίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία.
Οι σύγχρονες μεταβολές δημιουργούν ανάγκη για νέες δεξιότητες - Ποιοί τομείς ευνοούνται.
Το 63,90% των απασχολούμενων στη βιομηχανία φαρμάκων είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών, όταν στο σύνολο της μεταποίησης και της οικονομίας τα μερίδια αυτά είναι 22,7% και 35,0% αντίστοιχα.  Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στη βιομηχανία φαρμάκων είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των κλάδων της μεταποίησης
Ο τομέας της υγείας είναι έντασης γνώσης και ως εκ τούτου τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο.
Τα παραπάνω επισημαίνονται στην έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών με θέμα "Ανθρώπινο Δυναμικό στην Υγεία", στην οποία επισημαίνεται ότι "το πρόβλημα της αναντιστοιχίας της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα της υγείας".
Το προφίλ του τομέα
Ο τομέας προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, είναι ένα σημαντικό κλαδικό σύστημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει τους κλάδους παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υγείας από ΝΠΙΔ (ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια, κέντρα αποκατάστασης κλπ). Πρόκειται για έναν τομέα, με έντονη επενδυτική δραστηριότητα και σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση, στο προϊόν και στις εξαγωγές της οικονομίας. 
Οι ευκαιρίες ανάπτυξης της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντικές, λαμβάνοντας υπόψη, κυρίως, τις δυνατότητες παραγωγής φαρμάκων, την επικείμενη λήξη πατεντών σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης, την επέκταση της παραγωγής σε φυτικά φάρμακα και καλλυντικά και την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης γενοσήμων φαρμάκων.
Στη διάρκεια των ετών 2009-2016, παρατηρήθηκε αύξηση των επιχειρήσεων φαρμάκων από 51 σε 92, των βιομηχανιών καλλυντικών από 321 σε 437 και μείωση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας από 583 σε 453. Το 2016, οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις ήταν 16.800 άτομα, 4.500 άτομα και 21.000 άτομα, αντίστοιχα.
Σύγχρονες απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού.
Οι τελευταίες εξελίξεις της ύφεσης έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις φαρμάκου σε ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, προκειμένου να αποκαταστήσουν μέρος της πτώσης της εγχώριας κατανάλωσης, η οποία οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για στελέχη των τμημάτων εξαγωγών, market development και market access. Πρόκειται για στελέχη που διαθέτουν γνώσεις επιστημών υγείας (βιολογία και φαρμακευτική) ή θετικών επιστημών (χημεία) σε συνδυασμό με γνώσεις των οικονομικών της υγείας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ξένων αγορών, όπως η δομή τους, η δραστηριοποίηση άλλων επιχειρήσεων σε αυτές και τα βασικά στοιχεία του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων. Τέλος, τα εν λόγω στελέχη θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως της αγγλικής, καθώς και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
Αντίστοιχα, η μεταβολή της συνταγογράφησης με δραστική ουσία, άλλαξε και το προφίλ των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε τμήματα πωλήσεων και marketing των βιομηχανιών φαρμάκων, δημιουργώντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης των ιατρικών τμημάτων τους.
 Το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τις πωλήσεις και την προώθησή τους θα πρέπει να διαθέτει συνδυασμό γνώσεων επιστημών υγείας (βιολογία, φαρμακευτική), οικονομικών της υγείας, αλλά και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων. Ιδιαίτερα σημαντικές για τα εν λόγω στελέχη είναι οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, καθώς και οι ψηφιακές δεξιότητες.
Ταυτόχρονα, ο ρόλος των ειδικών σε θέματα ρυθμιστικού πλαισίου, έχει αναβαθμιστεί σημαντικά στη βιομηχανία φαρμάκων. Πρόκειται για στελέχη, τα οποία πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με θέματα συμμόρφωσης και διασφάλισης ποιότητας, το οποίο επίσης προέρχεται συνήθως από επιστήμες υγείας ή θετικές επιστήμες, θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις οικονομικών της υγείας και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς.
Παράλληλα, η αύξηση των φορέων που εμπλέκονται με την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων, οδήγησε τις επιχειρήσεις στη δημιουργία νέων ρόλων (key account managers), για τη διαχείριση των σχέσεων τους με τους φορείς αυτούς, αλλά και την τήρηση των διαδικασιών που αυτοί προβλέπουν. Τα εν λόγω στελέχη θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου και των οικονομικών της υγείας, καθώς και του γενικότερου περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν οι φορείς αυτοί. Για τη συγκεκριμένη ομάδα ειδικοτήτων ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δεξιότητες της επικοινωνίας, της εργασίας σε ομάδα, αλλά και της διαπραγμάτευσης.
Μειώσεις στους προϋπολογισμούς της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μέσω των κλειστών προϋπολογισμών, έχουν προκαλέσει στενότητα των διαθέσιμων πόρων με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η τεκμηρίωση της αξίας των φαρμάκων και η αξιολόγηση των διάφορων θεραπευτικών εναλλακτικών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω φαρμακο-οικονομικών αναλύσεων (μελέτες επίδρασης στη συνολική δαπάνη, μελέτες κόστους αποτελέσματος κ.α.) οι οποίες εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο των οικονομικών της υγείας. Έτσι, οι βασικές αρχές των οικονομικών της υγείας, σε συνδυασμό με τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας αποτελούν έναν κρίσιμης σημασίας συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τα εν λόγω στελέχη.
Ευκαιρίες ανάπτυξης - νέες δεξιότητες.
Παρά τις πιέσεις που δέχεται ο τομέας της υγείας τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ορισμένα πεδία, τα οποία μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής του, ενώ η αξιοποίησή τους μπορεί να δημιουργήσει ζήτηση για νέες δεξιότητες. Στην κατεύθυνση αυτή το πεδίο ανάπτυξης, άρα και οι απαιτούμενες δεξιότητες, σχετίζονται με:
 • τη γήρανση του πληθυσμού
 • την παραγωγή φαρμάκων
 • την ανάπτυξη κλινικών μελετών
 • την παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων και την εξατομικευμένη προσέγγιση ασθενών
 • τον ιατρικό τουρισμό.                                                                                  Healthmag  22/3/2018

ΤΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Έντονη κινητικότητα στην Ε.Ε. για ενδεχόμενο συντονισμό των κρατών - μελών στη διατίμηση των φαρμάκων .
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΜΠΕ) και το in.gr,τo 2018 αναμένεται να είναι κρίσιμη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά στην εμπλοκή της στον καθορισμό της τιμής φαρμάκων, σύμφωνα με άρθρο της ιστοσελίδας Politico. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει στις 31 Ιανουαρίου ένα σχέδιο για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων αναφορικά με ένα βασικό στοιχείο των αποφάσεων τιμολόγησης των φαρμάκων, την Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (Health technology assessment - HTA).
Παρά το γεγονός ότι, ο καθορισμός της τιμής των φαρμάκων μέχρι σήμερα είναι θέμα ταμπού μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ, παρατηρείται πλέον μια ασυνήθιστη δυναμική για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι χώρες θα συμφωνήσουν σε στενότερη συνεργασία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Τμήμα Υγείας της ΕΕ θα παρουσιάσει μια πρόταση μέσα στις επόμενες εβδομάδες για το συντονισμό του τρόπου με τον οποίο οι χώρες μετρούν την αξία των νέων φαρμάκων.Η ΗΤΑ είναι ζωτικής σημασίας για τους διαμορφωτές πολιτικής, προκειμένου να αποφασίσουν πόσα χρήματα είναι διατεθειμένα να συστήματα υγείας να πληρώσουν για ένα φάρμακο. Ενώ οι χώρες μέλη της ΕΕ βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για να καθοριστεί εάν ένα φάρμακο είναι ασφαλές, είναι λίγο πολύ μόνες τους όταν πρόκειται να αποφασίσουν την τιμή του. 
Τελικές τιμές για 163 νέα φάρμακα από τον ΕΟΦ.
Το δρόμο τους για την αγορά αναμένεται να βρουν σύντομα 163 νέα φάρμακα, για τα οποία ο ΕΟΦ κατέληξε σε οριστικές τιμές και έστειλε τον σχετικό κατάλογο στο υπουργείο Υγείας για υπογραφή. Πρόκειται για τις τελικές τιμές, επί των φαρμάκων για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηση τιμολόγησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017. Αρχικά τα σκευάσματα αυτά ήταν 180, όμως μετά την επεξεργασία των προτεινόμενων τιμών και τη σχετική διαβούλευση, τεκμηριώθηκαν οι τιμές για τα 163 που περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο.
Από αυτά, τα 21 είναι νέα on patent σκευάσματα, 17 νέες μορφές ή περιεκτικότητες on patent φαρμάκων, 6 καλώς καθιερωμένης χρήσης, έξι σταθεροί συνδυασμοί, έξι υβριδικά, 62 νέα γενόσημα και δύο νέες μορφές γενοσήμων, 30 νέα γενόσημα συσχετιζόμενα με ήδη κυκλοφορούντα στην αγορά, 5 νέες μορφές γενοσήμων που επίσης συσχετίστηκαν με ήδη κυκλοφορούντα προϊόντα στην αγορά και 9 εγχωρίως παραγόμενα που τιμολογήθηκαν βάσει κοστολογικών στοιχείων.      
Σημειώνουμε ότι καθώς με την δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου, έχει καταργηθεί η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, η νέα διαδικασία προβλέπει έλεγχο των τιμών και από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, υπογραφή από τον υπουργό και δημοσίευση του σχετικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων απ΄ ευθείας στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Healthmag  6/2/2018
 Πώς υπολογίζονται οι τιμές των φαρμάκων;
AdTech AdΗ διαδρομή της τιμολόγησης από την πρώτη σχετική αγορανομική διάταξη μέχρι σήμερα.
Το τελευταίο προϊόν υπό καθεστώς διατίμησης στην απελευθερωμένη ελληνική αγορά, παραμένει το φάρμακο, με μια σειρά ρυθμίσεων και αλλαγών επί της τελευταίας αγορανομικής διάταξης που είχε θεσμοθετηθεί γι΄ αυτό, το 1989.
Από τότε , το σύστημα έχει υποστεί περί τις 80 μικρές ή μεγάλες τροποποιήσεις, που ξεκινούν από τον πρωταρχικό τρόπο κοστολόγησης των φαρμάκων και τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψιν για τη διαμόρφωση τιμής, μέχρι τη σημερινή νομοθεσία που υπολογίζει τις τιμές αναφοράς για την αποζημίωση από την κοινωνική ασφάλιση .Μέχρι το 2011, η τιμολόγηση των φαρμάκων, γινόταν από το υπουργείο Ανάπτυξης (Εμπορίου), στο οποίο λειτουργούσε ξεχωριστή διεύθυνση τιμών φαρμάκων. Εκεί, οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών υπέβαλαν τα αιτήματα κοστολόγησης των φαρμάκων τους  ανάλογα με τις προβλεπόμενες διατάξεις - και η υπηρεσία επεξεργαζόταν τα στοιχεία των εταιριών, προκειμένου να καταλήξει σε ένα σχέδιο δελτίου τιμών φαρμάκων.
Το σχέδιο αυτό, έπρεπε στη συνέχεια να συζητηθεί στην
Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, και μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η νομοθεσία προέβλεπε υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης και δημοσίευση των νέων τιμών εντός διημέρου.
Στην Επιτροπή Τιμών, μετείχαν εκτός από τους εκπροσώπους του υπουργείου Ανάπτυξης και Υγείας, εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών, Κοινωνικής Ασφάλισης, ο πρόεδρος του ΕΟΦ, εκπρόσωποι των τριών κλάδων της φαρμακευτικής βιομηχανίας και εκπρόσωποι των φαρμακοποιών. Με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΟΠΥΥ τον Φεβρουάριο του 2011, η αρμοδιότητα τιμολόγησης "πέρασε" στον ΕΟΦ και το πρώτο δελτίο τιμών εκδόθηκε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.
Στη διάρκεια όλων των ετών, τα εισαγόμενα φάρμακα έπαιρναν τιμή ίση με το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, (με την εξαίρεση ενός σύντομου διαστήματος όπου η τιμολόγηση γινόταν με τη φθηνότερη τιμή της Ευρώπης, ρύθμιση που κατέπεσε από το ΣτΕ). Οι τιμές έπρεπε να επαληθευθούν τόσο από τις φαρμακευτικές, όσο και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Τα εγχωρίως παραγόμενα όφειλαν να καταθέτουν κοστολογικά στοιχεία προς απόδειξη της αιτούμενης τιμής, ενώ τα γενόσημα, έπαιρναν τιμή που κυμαινόταν μεταξύ 80-90% της τιμής των πρωτοτύπων τους. Υπό την πίεση της τρόικας, τον Ιανουάριο του 2013, καθιερώθηκε η επαλήθευση των φθηνότερων τιμών της Ευρώπης μέσω της πλατφόρμας EURIPID και OBIG, ενώ δημιουργήθηκε και ανάλογη ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΟΦ, για την ψηφιοποιημένη πλέον υποβολή των αιτήσεων στον οργανισμό. Και για τις περιπτώσεις που δεν κυκλοφορεί στην Ευρώπη η συσκευασία που προτείνεται για τη χώρα μας, προβλέπονται οι αναγωγές με τη χρήση επταψήφιου barcode, αντί του 9ψήφιου, με τον οποίο κυκλοφορεί τελικά το προϊόν στη χώρα μας.
Δύο χρόνια αργότερα, καθιερώθηκε η μείωση της τιμής των πρωτοτύπων κατά 50% όταν χάνεται η προστασία των δεδομένων τους και η μείωση της τιμής των γενοσήμων τους στο 65% της τιμής του πρωτοτύπου. Με τον πρόσφατο νόμο περί διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καταργήθηκε η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων και στο εξής οι τιμές καθορίζονται με Δελτία Τιμών που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας, ύστερα από γνώμη του ΕΟΦ
Ο ΕΟΦ πριν την διατύπωση της γνώμης του προς τον Υπουργό Υγείας, αναρτά προσχέδιο του Δελτίου Τιμών στην ιστοσελίδα του, επί του οποίου υποβάλλονται παρατηρήσεις από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μόνον επί προδήλου σφάλματος και εντός τριών εργασίμων ημερών από επόμενη ημέρα της ανάρτησης. Ο ΕΟΦ αποδέχεται ή απορρίπτει τις παρατηρήσεις και τελικώς διαμορφώνει και υποβάλει την γνώμη του προς τον Υπουργό Υγείας. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενώπιον του Υπουργού Υγείας ένσταση κατά της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του Δελτίου Τιμών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Φ. 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Ε.Ο.Φ., απορρίπτονται ή γίνονται δεκτές οι ενστάσεις και εκδίδεται τροποποιημένο Δελτίο Τιμών, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από την ημερομηνία της ανάρτησής του, κατά το μέρος της τροποποίησης.  Οι μέχρι τώρα διαφοροποιήσεις που έχουν παρατηρηθεί στις προτεινόμενες τιμές από τις φαρμακευτικές και τις κρατικές υπηρεσίες εντοπίζονται στις χώρες επιλογής και τις αναγωγές που γίνονται, στις περιπτώσεις που οι τιμές δεν δημοσιοποιούνται και κρατούνται από τις μητρικές επιχειρήσεις, απόρρητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι φαρμακευτικές δεν δέχονται τους υπολογισμούς που προτείνονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και προτείνονται άλλες χώρες.                                                 HealthMag 10/2/2018
■ Θολό παραμένει το τοπίο για το πώς θα γίνεται η διαπραγμάτευση της τιμής των νέων φαρμάκων που θα κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, μετά τις αλλαγές που έχει φέρει το υπουργείο Υγείας στην εισαγωγή των καινοτόμων σκευασμάτων και στην- υπό προϋποθέσεις- ένταξή τους στη λίστα αποζημίωσης.
Αν και συμπληρώνονται τρεις μήνες από την ανακοίνωση των λεπτομερειών των νέων όρων αποζημίωσης από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, οι φαρμακευτικές εκφράζουν έντονη ανησυχία για το αν τελικά θα βρεθεί η "χρυσή τομή" ανάμεσα στην εισαγωγή των νέων φαρμάκων, ειδικά όσων απευθύνονται σε σπάνιες και σοβαρές νόσους που κατά βάση είναι ακριβότερα από τις υφιστάμενες θεραπείες, και στην τήρηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τη φαρμακευτική δαπάνη, στα 2 δισ. ευρώ.
Παράγοντες της αγοράς φαρμάκου αναφέρουν στο Capital.gr, πως σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, η διαπραγμάτευση της τιμής των νέων σκευασμάτων θα ξεκινά με μίνιμουμ μείωση κατά 40% σε σύγκριση με την αρχική πρόταση τιμολόγησης της φαρμακευτικής που το παράγει. Σε περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, όπως διαμηνύουν, η εισαγωγή θεραπειών που ήδη κυκλοφορούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης θα γίνει πιο δύσκολη και πιθανότατα να κριθεί ασύμφορη από τις μητρικές των πολυεθνικών, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια απόφαση για τους ασθενείς στην Ελλάδα. Το υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη λειτουργία επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης φαρμάκων, η οποία και θα κρίνει την ένταξή τους ή την απένταξη φαρμακευτικών προϊόντων από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. Τα βασικά κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την αξιολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων είναι το κλινικό όφελος των θεραπειών σε σχέση με τη σοβαρότητα της νόσου, η σύγκριση με τις ήδη διαθέσιμες αποζημιούμενες θεραπείες φαρμακευτικών προϊόντων, ο βαθμός αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών μελετών, ο λόγος κόστους- αποτελεσματικότητας και τέλος η επίπτωση στον προϋπολογισμό.
Παράλληλα, επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα διαπραγματεύεται τις τιμές ή τις εκπτώσεις των φαρμάκων, τα οποία αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ ή θα προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία, θα συνάπτει συμφωνίες με τις φαρμακευτικές και θα εισηγείται στην επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την δημοσιονομική επίπτωση της αποζημίωσης των φαρμάκων.
Οι φαρμακευτικές από την άλλη πλευρά υπογραμμίζουν πως η σύσταση ενός οργανισμού αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ) είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση και κανονικά θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και χρόνια, εμφανίζονται εντούτοις επιφυλακτικές για τα κριτήρια αξιολόγησης των θεραπειών και τη διαπραγμάτευση της τιμής τους. Στελέχη που γνωρίζουν το χώρο του φαρμάκου εκτιμούν πως οι "παρενέργειες” από την αναθεώρηση της λίστας των φαρμάκων που ήδη αποζημιώνονται και τους νέους όρους στην αποζημίωση όσων θα κυκλοφορήσουν, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα κονδύλια του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων, θα φανούν σύντομα.Capital.gr 20/2/2018
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΟΦ: Στα 92 δις. ευρώ η δαπάνη για φάρμακα την περίοδο 2000-2016.
Ξεπέρασαν τα 280 δισ. ευρώ οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία τα προηγούμενα 17 χρόνια με το 1/3 αυτών να αφορά στο φάρμακο.
Άπειρες είναι οι αναφορές το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις δαπάνες υγείας των προηγούμενων ετών, προκαλώντας πραγματική ζάλη στον απλό Έλληνα που προσπαθεί να χωρέσει στη λογική του τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν ξοδευτεί για την περίθαλψή του. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας δεν αποτέλεσε ποτέ πρότυπο μετρήσεων ή μη αμφισβητήσιμων στοιχείων. Όμως παρόλα αυτά  υπάρχουν επίσημες μετρήσεις και υπολογισμοί, τόσο για τη συνολική δαπάνη, ιδιωτική και κρατική όσο και για τις ειδικές δαπάνες για φάρμακα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, την κρίσιμη περίοδο 2000-2016, φαίνεται πως είτε ως κράτος είτε από την τσέπη μας, ξοδέψαμε συνολικά 281 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περί τα 92 δισ. ευρώ μόνο για φάρμακα. 
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το προαναφερθέν διάστημα συνολικά η Ελλάδα ξόδεψε για την υγεία των πολιτών περί τα 281 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως τα στοιχεία χρόνο με το χρόνο αναθεωρούνται εμφανίζοντας κάποιες μεταβολές, όμως αυτές δεν είναι τόσο ακραίες ώστε να υπάρξει δραματική διαφοροποίηση πάνω από τα επίπεδα αυτά. 
Με βάση επίσης την ΕΛΣΤΑΤ η δημόσια δαπάνη για την υγεία έφτασε στα περίπου 176 δισ. ευρώ ή τα 2/3 της συνολικής δαπάνης. Κοινώς από την τσέπη μας το προηγούμενο διάστημα πληρώσαμε το 33% των συνολικών δαπανών για την υγεία ή 105 δισ. ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών καλύπτονταν πάντα από το δημόσιο σε ποσοστό που ανά έτος κυμαίνονταν από 55% έως 68%. Μάλιστα την κρίσιμη τετραετία 2007-2010 η δαπάνη για την υγεία έφτασε στα 86 δισ. ευρώ δηλαδή όσο το 1/3 της δαπάνης στα 16 χρόνια. Αντίστοιχα και η δημόσια δαπάνη προσέγγισε τα 58 δισ. ευρώ ήταν επίσης το 1/3 της συνολικής δημόσια δαπάνης στην 16ετία. Είναι δε και η περίοδος όπου η δημόσια δαπάνη φτάνει σε μέσο όρο το ρεκόρ στη συμμετοχή στη συνολική δαπάνη, δηλαδή στο 68%. 
Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο που και το ελληνικό ΑΕΠ έχοντας πετύχει ρεκόρ απόδοσης μέχρι το 2008-2009, δικαιολογεί σε ένα βαθμό και αντίστοιχες υγειονομικές δαπάνες.  Συνολικά και με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΟΟΣΑ, το ΑΕΠ την περίοδο 2000-2016 φτάνει στα 3,23 τρισ. ευρώ. Με βάση λοιπόν το συνολικό αυτό ποσό, αν μας επιτραπεί να «αθροίσουμε» τα 16 έτη της ελληνικής οικονομίας, οι συνολικές δαπάνες υγείας αντιστοιχούν στο 8,7%. Κι αυτό διότι υπήρξαν μεν χρονιές που η δαπάνη έφτασε κοντά στο 10% αλλά αυτές ήταν ελάχιστες.
Αντίστοιχα δε η δημόσια δαπάνη της 16ετίας αντιστοιχεί στο 5,5%  του ΑΕΠ για το σύνολο των ετών. Και πάλι το ποσοστό αυτό δεν είναι θα έλεγε κανείς ακραίο. Συνολικά θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι  οι δαπάνες δεν ήταν χαμηλές σε σχέση με το ΑΕΠ αλλά όχι και τόσο υψηλές ώστε να δικαιολογούν τις εκτιμήσεις ότι επιβάρυναν δραματικά το ελληνικό χρέος και μάλιστα περισσότερο από άλλους τομείς.  
Ραγδαία η μείωση στις δαπάνες για το φάρμακο την περίοδο 2009-2014.

Περισσότερα από 3 δισ. ευρώ "κόπηκαν” από τη δημόσια δαπάνη του φαρμάκου την πενταετία 2009-2014, όπως αποδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία, διαψεύδοντας το αφήγημα ότι δεν ελήφθησαν μέτρα για έλεγχο του κόστους.
Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται από το 2012, οπότε επιβλήθηκε κλειστός προϋπολογισμός στο κονδύλι του ΕΟΠΥΥ για τα σκευάσματα που αποζημιώνονται μέσω των ασφαλιστικών ταμείων (αφορά τα φάρμακα που διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία με ιατρική συνταγή, για τα οποία οι ασφαλισμένοι πληρώνουν συμμετοχή).
Η εικόνα που παρουσιάζουν οι δαπάνες του φαρμάκου είναι η εξής: από 5,11 δισ. ευρώ που έφταναν το 2009, χρονιά όπου καταγράφηκε το υψηλότερο κόστος αποζημίωσης, το 2014 έφτασε τα 2 δισ., νούμερο που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς ότι οι δαπάνες εκείνη την περίοδο αυξάνονταν. Αντιθέτως, η μείωση που επετεύχθη ξεπερνά το μισό σε σύγκριση με το 2009 και προήλθε τόσο από την "εντολή" των Θεσμών για εξορθολογισμό των δαπανών, όσο και από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που ξεκίνησε το 2012, η οποία έδωσε εικόνα για το πόσα φάρμακα γράφουν οι γιατροί.
Πιο συγκεκριμένα, το 2010 το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης ανήλθε σε 4,52 δισ. ευρώ. Το 2011 το όριο διαμορφώθηκε σε 3,75 δισ., το 2012 σε 2,88 δισ., το 2,13 σε 2,37 δισ. ευρώ, τη διετία 2014-2015 σε 2 δισ. Φέτος το κλειστό όριο του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 1,95 δισ. ευρώ (ίδιο με τη διετία 2016-2017).
Τι σημαίνει πρακτικά η επιβολή κλειστού προϋπολογισμού; Όταν το όριο που έχει οριστεί για τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια νοσοκομεία ξεπερνιέται (με βάση το ύψος των ιατρικών συνταγών για τα αποζημιούμενα σκευάσματα), η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από τις φαρμακευτικές και παρακρατείται από τις πληρωμές τους μέσω του μηχανισμού του claw back (μηχανισμός αυτόματων επιστροφών). Την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις του φαρμάκου υποχρεώνονται σε αναγκαστικές εκπτώσεις στα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και είναι στη λίστα αποζημίωσης (rebate).
Το ύψος των αναγκαστικών επιστροφών μεταφράζεται σήμερα σε 1,21 δισ. ευρώ. Τη χρονιά που πέρασε, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr (καθώς αναμένονται τα οριστικά στοιχεία του β' εξαμήνου), το επιπλέον κόστος για την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτικής δαπάνη εκτοξεύτηκε στα 890 εκατ. ευρώ (470 εκατ. για claw back και 440 για rebate). Αντίστοιχα, 320 εκατ. ευρώ είναι η υπέρβαση για τα νοσοκομεία (ΕΣΥ, νοσοκομείο Παπαγεωργίου και φάρμακα που δίνει ο ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία). Το 2016 η συνολική επιβάρυνση για επιστροφές και εκπτώσεις ήταν 946 εκατ. ευρώ. Το 2015 οι εταιρείες του φαρμάκου πλήρωσαν πάνω από 600 εκατ. ευρώ για claw back και rebate, 200 εκατ. περισσότερα σε σύγκριση με το 2014.
Εντούτοις, σήμερα η πραγματική ζήτηση σε φάρμακα, όπως εκτιμάται, ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ (στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα σκευάσματα που αποζημιώνονται και όχι όσα δίνονται χωρίς ιατρική συνταγή από τα φαρμακεία ή δεν καλύπτονται από τα ταμεία, όπως για παράδειγμα τα παυσίπονα). Και αυτό γιατί στα δύο σχεδόν δισ. ευρώ που "δικαιολογεί" ο ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προστεθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων προκειμένου να καλυφθεί η "τρύπα” στον προϋπολογισμό, αλλά και επιπλέον 850 εκατ. τα οποία αφορούν στη συμμετοχή που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι.
Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, παρά τους "κόφτες” που έχει επιβάλλει στις ιατρικές συνταγές, δεν έχει καταφέρει ακόμη να περιορίσει, αλλά ούτε και να ελέγξει τον όγκο της συνταγογράφησης από τους γιατρούς, που θεωρείται η "πηγή” της υπέρβασης. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο μέσος όρος των συνταγών για φάρμακα από τους γιατρούς ξεπερνά μηνιαίως τα 6,5 εκατ., όταν το 2010 σύμφωνα με πληροφορίες γράφονταν κατά μέσο όρο περίπου 4,5 εκατ. συνταγές το μήνα.Παράλληλα, η εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρών ασθενών, αλλά και η αύξηση των μεριδίων των γενοσήμων φαρμάκων, που συνδυαστικά θα μπορούσαν να εξορθολογίσουν τις δαπάνες, παραμένουν σχέδια επί χάρτου για το υπουργείο Υγείας. Από την άλλη πλευρά, οι φαρμακοβιομηχανίες σημειώνουν πως οι συνεχείς μειώσεις που επέβαλε το υπουργείο στα γενόσημα σκευάσματα οδήγησαν στην αναγκαστική απόσυρση οικονομικών και αποτελεσματικών δραστικών ουσιών από την αγορά και στην υποκατάστασή τους από νέες ακριβότερες δραστικές ουσίες για τις ίδιες ενδείξεις, εκτινάσσοντας τους προϋπολογισμούς. Capital.gr  12/2/2018
■  Επίπεδα ρεκόρ «χτύπησε» η συμμετοχή των ασθενών στην φαρμακευτική δαπάνη.
Αυξημένες κατά 106 εκατ. ευρώ ήταν οι καταβολές των Ελλήνων πολιτών το 2017 προκειμένου να καλύψουν τη συμμετοχή τους στην αγορά φαρμάκων σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ.
Την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης η οποία διατείνεται ότι εξασφαλίζει φάρμακα για κάθε Έλληνα πολίτη δεν επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, με βάση το οποίο το 2017 πληρώσαμε από την τσέπης μας 866 εκατ. ευρώ για να καλύψουμε τη συμμετοχή μας στα φάρμακα από 760 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ το 2012 ήταν 600 εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η συνολική εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου της εκτιμώμενης συμμετοχής των ασθενών) διαμορφώθηκε πέρυσι στα περίπου 3,7 δισ. ευρώ το 2017 παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του 2012, αναδεικνύοντας την πραγματική ανάγκη των Ελλήνων ασθενών για φαρμακευτική κάλυψη. Ωστόσο, η σημαντική μείωση στη δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη κατά -32% την περίοδο 2012-2017 είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση στον ιδιωτικό τομέα, όπου παρατηρείται 50% αύξηση στην εκτιμώμενη συμμετοχή των ασθενών και σημαντική αύξηση 220% στη συμμετοχή της βιομηχανίας την ίδια περίοδο.
Για το 2017, η συμμετοχή των ασθενών και της βιομηχανίας έφτασε στο 50% της συνολικής εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ η οποία επεξεργάστηκε στοιχεία της αγοράς αλλά και του ΕΟΠΥΥ, από τα συνολικά 3.686 εκατ. ευρώ της δαπάνης, τα 1.945 εκατ. ευρώ αποτελούν την αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ, τα 875 εκατ. ευρώ είναι το clawback και rebate ήτοι η συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας και  στα 866 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συμμετοχή των ασθενών.
Τα στοιχεία της συνολικής ιδιωτικής συμμετοχής, δηλαδή ασθενών και βιομηχανίας, είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2016, όταν η κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ ήταν επίσης 1.945 εκατ. ευρώ, ενώ η βιομηχανία είχε συνεισφέρει με 751 εκατ. ευρώ και οι ασθενείς με 760 εκατ. ευρώ.   Αντίστοιχα το 2012, που η συνολική δαπάνη ήταν στα 3.752 εκατ. ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ κάλυπτε τα 2.880 εκατ. ευρώ, η βιομηχανία μόλις τα 272 εκατ. ευρώ και οι ασθενείς τα 600 εκατ. ευρώ.
Από το 2012 μέχρι σήμερα εισήλθαν στην αγορά δεκάδες νέα και ακριβά σκευάσματα τα οποία δεν μπορεί τελικά να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ με τον ψαλιδισμένο του προϋπολογισμό και όλο το βάρος μεταφέρθηκε σε ασθενείς και φαρμακευτικές.
Κατά κεφαλήν δαπάνη
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα συγκριτικά στοιχεία της μελέτης μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης.  Συγκεκριμένα η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα στην Ελλάδα ακολουθεί πτωτική πορεία, από 430 ευρώ ανά κάτοικο το 2009 στα 181 ευρώ το 2015. Η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 22 χωρών από 289 ευρώ το 2009 διαμορφώθηκε στα 292 ευρώ  το 2015, δηλαδή περισσότερο από 100 υψηλότερα έναντι της Ελλάδας, ενώ στις Νότιες χώρες (Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία) διαμορφώθηκε στα 242 ευρώ.
Η δημόσια δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 1,1% του ΑΕΠ το 2015 έναντι 2% το 2009, έχοντας πλέον προσεγγίσει το μέσο όρο της ΕΕ22 και των Νοτίων Χωρών.
Νοσοκομειακή δαπάνη
Η δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη καθορίστηκε στα 530 εκατ. ευρώ  για το 2018 μειωμένη κατά -30% σε σχέση με το 2015 (764 εκατ . ευρώ), πριν την επιβολή κλειστού προϋπολογισμού. Η μείωση της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης είχε ως αποτέλεσμα τη μετακύλιση στη βιομηχανία (σε νοσοκομειακό επίπεδο η συμμετοχή των ασθενών είναι μηδενική), με τους υποχρεωτικούς μηχανισμούς επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebate), όπου για το 2016 έφτασε τα 260 εκατ . ευρώ και για το 2017 εκτιμάται στα 320 εκατ.  ευρώ (35% της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης) .
Δαπάνες υγείας
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία και τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, το 2016, η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 14,6 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 8,5 δισ. ευρώ αποτελούν δημόσια χρηματοδότηση. Την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής παρατηρείται σημαντική μείωση της συνολικής χρηματοδότησης κατά -32,4%, με μεγαλύτερη όμως υποχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης κατά -42,5%.
Η συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 1.357 ευρώ το 2016 έναντι 2.027 ευρώ το 2009, ενώ πλέον υπολείπεται κατά 909 ευρώ από το μέσο όρο των Νοτίων Χωρών . Η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας υποχώρησε στην Ελλάδα κατά -43,2% μεταξύ 2009 και 2016, όπου και διαμορφώθηκε στα 789 ευρώ, έναντι αύξησης κατά 19,9% στην ΕΕ23 και ηπιότερης κάμψης στις Νότιες Χώρες κατά -2,4% την ίδια περίοδο .HealthMag 26/2/2018
ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ξεπερνά πλέον το 30% κατά μέσο όρο η επιβάρυνση των ασφαλισμένων από τη συμμετοχή τους στα φάρμακα και την εκτέλεση των ιατρικών συνταγών στα φαρμακεία, όπως εκτιμούν παράγοντες της φαρμακευτικής αγοράς. 
Το γεγονός πως η συμμετοχή των ασφαλισμένων έχει χτυπήσει... κόκκινο έχει παραδεχθεί και ο υπ. Υγείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του σχεδίου νόμου για την αξιολόγηση των καινοτόμων θεραπειών, αναφέροντας χαρακτηριστικά  ότι "η επιβάρυνση μεσοσταθμικά υπερβαίνει το 25%, προσεγγίζει το 30%, αν συνυπολογίσουμε το 1 ευρώ ανά συνταγή και την διαφορά ασφαλιστικής λιανικής τιμής. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ένα μέρος της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης το οποίο συμπιέστηκε, και εγώ λέω σωστά συμπιέστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του, μεταφέρθηκε ως επιβάρυνση των πολιτών", είχε δηλώσει.
Οι ασφαλισμένοι για την εκτέλεση της ιατρικής συνταγής σε ιδιωτικό φαρμακείο πληρώνουν τη συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων που ανέρχεται σε ποσοστό 25% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου. Στην περίπτωση επιλογής από τον ασφαλισμένο φαρμακευτικού σκευάσματος με λιανική τιμή που συμπίπτει με την ασφαλιστική τιμή, ο ασθενής καταβάλλει το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής του. Όμως στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, όπως εξηγούν φορείς της αγοράς φαρμάκου, που έχει αυξηθεί το κόστος για την προμήθεια φαρμάκων.
Από το 25% εξαιρούνται οι κατηγορίες χρόνιων παθήσεων που τα φάρμακα τους χορηγούνται με συμμετοχή 10% ή με μηδενική συμμετοχή (η μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή αφορά αποκλειστικά τα σκευάσματα που αφορούν τη θεραπεία και αντιμετώπιση των αντίστοιχων συγκεκριμένων παθήσεων).

Συγκεκριμένα, μεταξύ των ασθενών που δεν καταβάλλουν συμμετοχή για τη θεραπεία τους είναι οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου, οι πάσχοντες από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) για τα αντιρρετροϊκά φάρμακα, ενώ επίσης εξαιρούνται τα φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού και τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων. Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα.
Πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (Health at a Glance 2017) είχε άλλωστε δείξει πως η Ελλάδα έχει χαμηλότερες δαπάνες για την Υγεία από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού. Το 2016 οι κρατικές δαπάνες στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν στο 4,8% του ΑΕΠ έναντι 6,5% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ. Την ίδια στιγμή, το κόστος της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, των φαρμάκων δηλαδή από τα ιδιωτικά φαρμακεία που αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις φαρμακευτικές, πέρσι η υπέρβαση που καταγράφηκε στο σύνολο της χρονιάς υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που ο κλειστός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ ήταν 1,94 δισ. ευρώ.                                                                                                                           capital.gr 12/1/2018
Ελλάδα: τρίτη θέση στην κατανάλωση φαρμάκων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Άξιο λόγου είναι ότι παρά την σημαντική συρρίκνωση των δαπανών για την υγεία, η Ελλάδα, εξακολουθεί να έχει την 3η υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση φαρμάκων στην Ευρώπη.
Στις τελευταίες θέσεις βρέθηκε ακόμη μια φορά το ελληνικό σύστημα υγείας. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Health Consumer Powerhouse, Ltd , το ελληνικό σύστημα υγείας κατέλαβε την 32η θέση στην Ευρώπη επί συνόλου 35 κρατών που αξιολογήθηκαν. Η Ελλάδα βρέθηκε πάνω μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η επιδείνωση του ελληνικού συστήματος υγείας αποδίδεται στην πρωτοφανή περικοπή δαπανών για την υγεία. Αναφέρεται μία δραματική μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης για υγειονομική περίθαλψη μεταξύ 2009-2011 φθάνοντας σχεδόν το 28% και μία αύξηση μόλις 1% το 2012.
 Όπως υποστηρίζεται, σε καμία άλλη χώρα που επίσης έχει πληγεί από την οικονομική κρίση όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, κλπ, δεν έχει αναφερθεί μία τόσο σοβαρή μείωση δαπανών για την υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σλοβακία   με τα 2,8 ευρώ ανά ασθενή το μήνα στον οικογενειακό γιατρό (αυτά έρχονται από τον συνδυασμό δημόσιου και 2 ιδιωτικών ασφαλιστικών ταμείων)- σε αντιδιαστολή με τα δικά μας 0,72 ευρώ  αναρριχήθηκε στη 13η θέση με 749 βαθμούς.
Ωστόσο, άξιο λόγου είναι ότι παρά την σημαντική συρρίκνωση των δαπανών για την υγεία, η Ελλάδα, εξακολουθεί να έχει την 3η υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση φαρμάκων στην Ευρώπη.Μέρος της εξήγησης για αυτό είναι η απροθυμία απέναντι στα γενόσημα φάρμακα. Όπως αναφέρεται, οι πάροχοι υγείας δεν δείχνουν την ίδια προτίμηση  στα γενόσημα έναντι των επωνύμων φαρμάκων.    Στην συγκεκριμένη αξιολόγηση, η Ελλάδα έλαβε 569 βαθμούς, ενώ στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν η Ολλανδία, Ελβετία, Δανία, Νορβηγία και το Λουξεμβούργο.
Iatronet.gr  5/2/2018

■ Η «λυπητερή» για τους πολίτες το 2017 εκτιμάται ότι έφθασε τα €866 εκατομμύρια, από €760 εκατ. το 2016! Αντίστοιχα, η συμμετοχή της βιομηχανίας στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη, μέσω claw back και rebate, υπολογίζεται ότι έφθασε τα €875 εκατ., από €751 εκατομμύρια. Αξίζει, δε, να αναφέρουμε πως το 2012 η ζυγαριά έγειρε σαφώς εις βάρος των πολιτών, με την εκτιμώμενη συμμετοχή τους να φθάνει τα €600 εκατ. και τη βιομηχανία να υπολογίζεται ότι κατέβαλε €272 εκατ., ποσά που μεταφράζονται σε αύξηση, την περίοδο 2012-2017, κατά 50% και κατά 220%, αντίστοιχα. Να θυμίσουμε ότι το 2012, βέβαια, η συνολική δαπάνη κυμαινόταν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, στα €3.752 εκατ., ενώ να σημειώσουμε πως η αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας το 2017 σε σύγκριση με το 2016 υπολογίζεται σε 16,5%.
Που μπορεί να οφείλεται αυτή η σημαντική αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, αλλά και της φαρμακευτικής βιομηχανίας; Η πιθανότερη αιτία εντοπίζεται στην είσοδο τα χρόνια αυτά δεκάδων νέων καινοτόμων και κατ’ επέκταση ακριβών θεραπειών, που ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να καλύψει.
Σε ό,τι αφορά τη δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη αυτή καθορίστηκε στα €530 εκατ. για το 2018 μειωμένη κατά -30% σε σχέση με το 2015, όταν ανερχόταν σε €764 εκατ., πριν την επιβολή κλειστού προϋπολογισμού. Σε αυτή την περίπτωση, η διαφορά μετακύλησε μόνο εις βάρος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, αφού συμμέτοχη ασθενών δεν υφίσταται, με τη βιομηχανία να υπολογίζεται ότι θα καταβάλει €320 εκατ. το 2017, από €260 εκατ. το 2016, σε claw back και rebate.
«Η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας υποχώρησε κατά -32,4% την περίοδο 2010-2016 (-0,6% στις Νότιες χώρες, +11,8% στην ΕΕ), και διαμορφώθηκε στα €14,6 δισ. το 2016 (8,3% του ΑΕΠ), ενώ η δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε κατά -42,5% (-5,7% στις Νότιες χώρες, +10,1% στην ΕΕ) την ίδια περίοδο, και διαμορφώθηκε στα €8,5 δισ. το 2016 (4,8% του ΑΕΠ). Η μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση των δαπανών για την υγεία στον ιδιωτικό τομέα, με την ιδιωτική χρηματοδότηση να φτάνει στο 40,9% το 2016 (27% στις Νότιες χώρες, 21% στην ΕΕ)», αναφέρει η έκθεση του ΙΟΒΕ.
Πτώση καταγράφεται και στη δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη, από €430 ευρώ ανά κάτοικο το 2009 μόλις στα €181 το 2015! Η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 22 κρατών-μελών διαμορφώθηκε στα €292 το 2015, από €289 το 2009, δηλαδή περισσότερο από €100 υψηλότερα σε σχέση με την Ελλάδα, όταν στις χώρες του Νότου διαμορφώθηκε στα €242. Η δημόσια δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 1,1% του ΑΕΠ το 2015 έναντι 2% το 2009, έχοντας πλέον προσεγγίσει το μέσο όρο της Ε.Ε. των 22 και των χωρών, του Νότου.
Virus.com.gr 26/02/2018
IQVIA: 60% των Ελλήνων δυσκολεύεται να αγοράσει ακόμα και τα φάρμακά του.
Το 45% των Ελλήνων εμπιστεύεται τις ελληνικές φαρμακευτικές έναντι 17% των πολυεθνικών.
Η ανεργία και η περίθαλψη αποτελούν τα δύο κυριότερα προβλήματα στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, όταν παλαιότερα τα προβλήματα που αναδεικνύονταν σχετίζονταν με τη χρήση ναρκωτικών και άλλα κοινωνικά ζητήματα. Στην παρούσα συγκυρία, το 60% του πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα ακόμη και με την αγορά των φαρμάκων του, όταν το 23% δεν πληρώνει για φάρμακα και το 17% δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
Οι Έλληνες δίνουν έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, από τον οποίο προσδοκούν δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα, το 53% του πληθυσμού περιμένει από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την κοινωνία και το 17% πιστεύει πως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες εκτιμούν ότι οι φαρμακευτικές θα πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση της ανεργίας.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα που διενήργησε η εταιρία μελετών IQVIA, τον περασμένο Ιούλιο, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 800 ατόμων, για τη διερεύνηση της κοινής γνώμης απέναντι στις φαρμακευτικές εταιρίες. Σύμφωνα με την έρευνα, το 45% του πληθυσμού εμπιστεύεται τις ελληνικές φαρμακευτικές, έναντι ποσοστού 17% που εμπιστεύεται τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.
Τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης φαίνεται πως παίζουν σημαντικό ρόλο, παρότι μόνο 4% των ερωτηθέντων ήταν σε θέση να αναφερθούν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Εντούτοις, το 49% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετωπίζει θετικότερα μια εταιρία που αναπτύσσει προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αγοράζοντας τα προϊόντα της εταιρίας αυτής, έναντι μιας άλλης η οποία δεν εφαρμόζει τέτοια προγράμματα. Οι πιο γνωστές φαρμακευτικές στο ευρύ κοινό είναι η Bayer, η Novartis και η Vianex.Θετικές πηγές πληροφόρησης για τις φαρμακευτικές αποτελούν οι φήμες από στόμα σε στόμα και το ίντερνετ, ενώ αρνητικές πηγές είναι η τηλεόραση και το ίντερνετ. Από πλευράς εμπιστοσύνης, τα φάρμακα δεν κατέχουν τα πρωτεία. Αντίθετα τα σκήπτρα της εμπιστοσύνης για τους Έλληνες κατέχει ο τουρισμός. Ακολουθούν οι τεχνολογίες, η ναυτιλία, τα σούπερ - μάρκετ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα τρόφιμα, με τις φαρμακευτικές να καταλαμβάνουν την 8η θέση και να τις ακολουθεί ο τομέας της καπνοβιομηχανίας.HealthMag 30/3/2018

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Tο πιο ακριβό φάρμακο του κόσμου κοστίζει 850.000 δολάρια. Η πρώτη γονιδιακή θεραπεία, που εγκρίθηκε από τον FDA, θα χρεώνεται 425.000 για κάθε μάτι, με σκοπό να διορθώνεται η απουσία όρασης.
Η Spark Therapeutics αναφέρει ότι θα χρεώσει 850.000 δολάρια για τη νέα γονιδιακή θεραπεία της για την τυφλότητα, καθιστώντας το προϊόν της, το πιο ακριβό φάρμακο στην αγορά και ξεκινώντας μια συζήτηση σχετικά με το πόσο προσιτές είναι οι πρωτοποριακές θεραπείες. Σύμφωνα με τους Financial Times, ακόμα και στις 850.000 δολάρια, το Luxturnaείναι πιο οικονομικό από την τιμή του 1 εκατ. δολαρίων, που η εταιρεία είχε υπαινιχθεί ότι θα κοστίζει, μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φάρμακα, τα οποία τείνουν να λαμβάνονται για μήνες ή χρόνια κάθε φορά, οι γονιδιακές θεραπείες προορίζονται να είναι εφάπαξ και να αντιμετωπίζουν την ασθένεια στην πηγή τους, εντοπίζοντας δηλαδή το πρόβλημα στο DNA, έτσι ώστε το σώμα να μπορεί να επιδιορθωθεί μόνο του.
Το Luxturna της Spark, για παράδειγμα, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός αντιγράφου του γονιδίου που απουσιάζει, απευθείας στο μάτι του ασθενούς, ενθαρρύνοντας το σώμα να παράγει μια πρωτεΐνη απαραίτητη για την όραση. Σε κλινικές δοκιμές, το φάρμακο αποκατέστησε την όραση σε ορισμένα άτομα με σοβαρά προβλήματα.                               Πηγές: euro2day.gr Δημοσίευση:Iatronet.gr 3/1/2018
Αυξήσεις τιμών σε σκευάσματα πρώτης γραμμής. Οι αυξήσεις αυτές ισχύουν από 1/1/2018 και είναι μία ανάσα από το 10%.
Μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες πριν αλλάξει η χρονιά προχώρησαν σε αυξήσεις τιμών σε σκευάσματά τους πρώτης γραμμής. Οι αυξήσεις αυτές ισχύουν από 1/1/2018 και είναι μία ανάσα από το 10%.
Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, πριν την πρωτοχρονιά η Allergan άλλαξε τις αυτοκόλλητες ετικέτες σε 18 φάρμακα ( κατά μέσο όρο η αύξηση έφθασε στο 9,5%). Οι αυξήσεις αυτές αφορούν τα βασικάφάρμακα της εταιρείας  για τη  νόσο του Alzheimer, για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου για ασθενείς με δυσκοιλιότητα και χρόνια ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα, το φάρμακο που διακινεί για την υπέρταση.Από την πλευρά της, η Teva αύξησε τις τιμές σε επτά φάρμακα, οι οποίες κυμαίνονται από 2,3% έως 9,4%. Οι αυξήσεις αφορούν φάρμακα για το αναπνευστικό και σκευάσματα για τη  θεραπεία του Parkinson.
Τέλος, σε αυξήσεις προχώρησε και η Horizon Pharma σε τέσσερα φάρμακά της. Η αύξηση ήταν 9,9% και ισχύει από 29 Δεκεμβρίου.Iatronet.gr   4/1/2018
Ρεκόρ εγκρίσεων νέων φαρμάκων σημειώθηκε το 2017.
Παρά τα πολλά νέα φάρμακα, οι μεγάλες φαρμακευτικές διαπιστώνουν περιορισμένες αποδώσεις από τις επενδύσεις σε R&D.Ως η χρονιά με τις περισσότερες εγκρίσεις νέων φαρμάκων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες μπορεί να χαρακτηριστεί η περσινή, με τον αμερικανικό FDA να κρατά τα σκήπτρα σε ποσοστό ανόδου, και να ακολουθεί ο ευρωπαϊκός EMA, με πιο μετριοπαθείς ρυθμούς. Ειδικότερα, αμερικανικός ΕΟΦ ενέκρινε πέρυσι την κυκλοφορία 46 νέων καινοτόμων φαρμάκων, αριθμός υπερδιπλάσιος από την προηγούμενη χρονιά και ο μεγαλύτερος τα τελευταία 21 έτη.
  Όπως αναφέρει το Reuters, στην Ευρώπη επίσης, το 2017 o ΕΜΑ εξέδωσε θετική γνώμη για 92 νέα φάρμακα, ανάμεσα τους και γενόσημα, από  81 το 2016, ενώ η Κίνα προωθεί θεσμικές αλλαγές για την επιτάχυνση των εγκρίσεων. 
Από την άλλη  οι μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες δείχνουν όμως να καταγράφουν μέτριες αποδόσεις από τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και των αυξανόμενων μεριδίων νέων προϊόντων προερχόμενων από νεότερες εταιρίες βιοτεχνολογίας.
Σύμφωνα με τη Deloitte, οι συνολικές αποδόσεις για τις 12 κορυφαίες
φαρμακοβιομηχανίες διαμορφώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα 8ετίας, ήτοι σε μόλις 3,2%.
Πολλά από τα φάρμακα που έλαβαν πράσινο φως το 2017 ήταν για σπάνιες ασθένειες και κάποιους ιδιαίτερους τύπους καρκίνου, τα οποία συχνά στοχεύουν σε πολύ μικρούς πληθυσμούς, αν και μπορούν να κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Σημειώνεται ότι στα 46 νέα φάρμακα στις ΗΠΑ, δεν περιλαμβάνεται το πρώτο κύμα από τις νέες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες που παρουσιάστηκαν από τις Novartis, Gilead Sciences και Spark Therapeutics και  εγκρίθηκαν το 2017 σε μια ξεχωριστή κατηγορία.
Ο Επίτροπος του (FDA), χαρακτήρισε τα προϊόντα αυτά ως "ένα εντελώς νέο επιστημονικό πρότυπο για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών". Ωστόσο, υπάρχει συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα μπορέσουν να πληρώσουν για αυτά. Πάντως, σύμφωνα με τον Επίτροπο  ο FDA αξιοποίησε τις αλλαγές πολιτικής που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια για να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης φαρμάκων.
Για το τρέχον έτος, οι εταιρείες έχουν προγραμματίσει να αιτηθούν εγκρίσεις για περισσότερα νέα προϊόντα, ν και εκτιμάται ότι ο ρυθμός των εγκρίσεων του FDA μπορεί να μετριαστεί από το γεγονός ότι πολλά φάρμακα που αναμένεται να εγκριθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, εγκρίθηκαν το 2017.
Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη θα επικεντρωθεί σε τυχόν διακοπές ή καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης, καθώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προετοιμάζεται να εγκατασταθεί από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ ως αποτέλεσμα της απόφασης της Βρετανίας να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.                                                                       Πηγή: Reuters    Δημοσίευση:
HealthMag 5/1/2018
■  Οι 4 πιο ισχυρές μετοχές του 2018 στη φαρμακευτική αγορά.
Τις 4 φαρμακευτικές εταιρείες που προβλέπεται ότι θα έχουν τις πιο ισχυρές μετοχές το 2018 δημοσίευσε το Investopedia. Οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν σταθερή αγορά για τα προϊόντα τους, με εγκατεστημένα δίκτυα διανομής, διέγραψαν ανοδική πορεία κατά την προηγούμενη χρονιά και, σύμφωνα με τους αναλυτές, αναμένεται να ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία και κατά το νέο έτος.
Johnson & Johnson
Η Johnson & Johnson (JNJ) είδε τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 25,32% το τελευταίο έτος. Κατά την ίδια περίοδο, η εταιρεία ενέγραψε αύξηση τζίρου κατά 2,59%, αύξηση καθαρών κερδών κατά 7,34% και αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 8,21%. Η JNJ είναι ένας όμιλος που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Αναπτύσσει και παράγει φάρμακα Ανοσολογίας, λοιμωδών νοσημάτων, Νευροεπιστημών, Ογκολογίας, καρδιαγγειακών και μεταβολικών ασθενειών, ενώ επίσης λειτουργεί μονάδες καταναλωτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών. Είναι μία από τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση ($378,8 δισ.) στον κλάδο, με τη μετοχή της να διαπραγματεύεται στα $141. Οι τιμές-στόχοι για τη μετοχή κυμαίνονται από $146 έως $165. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πωλήσεις της αναμένεται να αυξηθούν κατά 9% το 2018 και τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 13%.
Pfizer Inc.
Η Pfizer (PFE) είναι άλλη μία εταιρεία με υψηλή κεφαλαιοποίηση που διέγραψε ανοδική πορεία κατά το 2017, «βλέποντας» τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 15,52%. Την ίδια στιγμή, ο ετήσιος τζίρος αυξήθηκε κατά 8,13%, τα καθαρά κέρδη κατά 3,66% και τα κέρδη ανά μετοχή κατά 5,41%. Η Pfizer επικεντρώνεται στη βιοφαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη και στην παραγωγή φαρμάκων. Η μετοχή διαπραγματεύεται στα $36,28, με τις προβλέψεις να κυμαίνονται στα $ 38 – $54. Ο τζίρος αναμένεται να ανέλθει στα $55 δισ. το 2018 από περίπου $52,5 δισ. το 2017, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται επίσης να αυξηθούν κατά το νέο έτος (υπολογίζονται στα $2,85 από $2,63 το 2017).
Bristol-Myers Squibb
Ανοδική πορεία διέγραψε κατά το 2017 και η Bristol-Myers Squibb (BMY). Η εταιρεία «είδε» τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 7,91%, τον τζίρο της και τα καθαρά κέρδη της να αυξάνονται κατά 17,31% και 184,8%, αντίστοιχα και τα κέρδη ανά μετοχή να σημειώνουν αύξηση 185,0%. Η BMY εστιάζει στα βιοφαρμακευτικά προϊόντα. Το τέταρτο τρίμηνο του 2017 υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις για την εταιρεία, μεταξύ των οποίων οι εγκρίσεις των σκευασμάτων Opdivo και Yervoy από τον FDA για τη θεραπεία του μελανώματος. Η μετοχή διαπραγματεύεται στα $61,37, ενώ οι αναλυτές έχουν θέσει ως τιμή-στόχο τα $63 -$75. Ο ετήσιος τζίρος αναμένεται να αυξηθεί από $20 δισ. το 2017 σε $23 δισ. το 2018 και τα κέρδη ανά μετοχή από $3,06 στα $3,67.
Supernus Pharmaceuticals
Η Supernus Pharmaceuticals (SUPN) είδε τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 53,07% τον τελευταίο χρόνο. Κατά την ίδια περίοδο κατέγραψε 45,8% ετήσια αύξηση τζίρου, αύξηση καθαρών κερδών 554,25% και αύξηση κερδών ανά μετοχή 528,6%. Η SUPN ειδικεύεται σε φάρμακα για τη θεραπεία ασθενειών του νευρικού συστήματος, όπως η επιληψία, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και η κατάθλιψη. Η μετοχή διαπραγματεύεται στα $38,55, με τους αναλυτές να έχουν θέσει τιμή-στόχο για το έτος τα $50,13. Για το 2018 εκτιμάται ότι θα έχει αύξηση πωλήσεων κατά 32% και αύξηση κερδών ανά μετοχή 50%.                                                                                         farmakeutikoskosmos.gr  8/1/2018
Προβάδισμα Nestle για την απόκτηση των OTC του ομίλου Merck.Ο γίγαντας των τροφίμων, αναδείχθηκε πρωτοπόρος μετά την υποβολή της υψηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με το Bloomberg.
Προβάδισμα έναντι της Mylan και της Reckitt έχει η Nestle όσον αφορά την απόκτηση των OTC του ομίλου Merck, αναφέρουν πρόσφατα δημοσιεύματα. Ο γίγαντας των τροφίμων,  αναδείχθηκε πρωτοπόρος μετά την υποβολή της υψηλότερης προσφοράς,  σύμφωνα με το Bloomberg.  Η πώληση της μονάδας από την Merck αναμένεται να φθάσει μεταξύ 4 δισεκατομμυρίων και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εταιρείες όπως η Perrigo - οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες έδωσε μια προσφορά πριν από την προθεσμία του Δεκεμβρίου - και οι παίκτες με κεφάλαια ιδιωτικής συμμετοχής Bain Capital και Cinven έχουν ήδη αποχωρήσει, αφήνοντας το δρόμο στην Nestle να αναλάβει ηγετικό ρόλο, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg. 
Η Nestle, στο μεταξύ, έχει δείξει εδώ και καιρό την στρατηγική της να εντείνει την παρουσία της στον χώρο των καταναλωτικών προϊόντων που δίνουν έμφαση στην υγεία.   Το 2016, επέλεξε τον παλαίμαχο από τον χώρο του φαρμάκου    Mark Schneider ως επόμενο CEO του, και αργότερα ζήτησε από την εκτελεστική διευθύντρια στην Allergan Paul Navarre να αναλάβει επικεφαλής  του τμήματός της για την υγεία του δέρματος.Μόλις τον περασμένο μήνα, σημείωσε σύμβαση αξίας 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να πάρει την εταιρεία προϊόντων θρεπτικών προϊόντων υγείας Atrium Innovations.Iatronet.gr 17/1/2018
■ Moody’s: ανάπτυξη του κλάδου γενόσημων φαρμάκων στην Ευρώπη έως το 2020.
Η λήξη ισχύος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η πιο εκτεταμένη χρήση τους θα οδηγήσουν στην αύξηση των καθαρών πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά γενόσημων φαρμάκων ως το 2020. Αυτό είναι το συμπέρασμα έκθεσης της Moody’s με τίτλο «Generic pharmaceuticals — Europe: Market growth set to continue at a steady pace; more consolidation likely in 2018».
Η αγορά γενοσήμων φαρμάκων ανέρχεται σε περίπου 35 δισ. δολάρια και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά σε αξία μετά τις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA. Όπως αναφέρει η Moody’s η αύξηση του όγκου των πωλήσεων θα είναι ισχυρότερη σε χώρες όπως η Γαλλία, που προωθούν ενεργά την αυξημένη χρήση γενόσημων φαρμάκων και σε χώρες που έχουν σήμερα χαμηλότερα ποσοστά διείσδυσης όπως η Ιταλία.
Οι πιέσεις των τιμών θα συνεχιστούν στην Ευρώπη, αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις με ευρύτατα και πολύπλοκα χαρτοφυλάκια, όπως οι Teva Pharmaceutical Industries, η Sandoz και η Mylan Inc. βρίσκονται σε καλή κατάσταση για να αντιμετωπίσουν αυτό το δυσμενές περιβάλλον.
Η κερδοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά γενικών φαρμάκων θα συνεχίσει να υστερεί σε σχέση με αυτήν των ΗΠΑ, παρά τις τρέχουσες ανοιχτές κινήσεις στην αμερικανική αγορά γενικών φαρμάκων.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες, όπως η διανομή, το μείγμα προϊόντων και η πολυπλοκότητα του χαρτοφυλακίου προϊόντων, η Moody’s πιστεύει ότι η διαφοροποιημένη δυναμική της αγοράς που σχετίζεται με την τιμολόγηση είναι ο βασικός μοχλός, καθώς τα γενικά φάρμακα στην Ευρώπη πωλούνται γενικά σε χαμηλότερες τιμές από ότι στις ΗΠΑ. Η ενοποίηση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία γενόσημων φαρμάκων θα συνεχιστεί με τη συμμετοχή των ιδιωτικών μετοχών να έχει όλο και σημαντικότερο ρόλο, γράφει το bankingnews.gr. Την ώρα που η αυξανόμενη η πίεση των τιμών στον τομέα που εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένος, ενισχύουν την περαιτέρω ενοποίηση, οι αυξανόμενες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων θα οδηγήσουν τελικά σε υψηλότερο βαθμό κινδύνου στον κλάδο, καθώς οι εταιρείες λειτουργούν με πιο «επιθετικούς» ισολογισμούς.Τα βιο-ομοειδή (Biosimilars), είναι βιολογικά φάρμακα, η δραστική ουσία των οποίων παράγεται από ζώντες οργανισμούς, που σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι παρεμφερή με τα ήδη υπάρχοντα βιολογικά φάρμακα), θα συνεχίσουν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς στα φαρμακευτικά προϊόντα συνολικά.
Αυτά τα προϊόντα είναι πιο πολύπλοκα και δαπανηρά για την παραγωγή από τα γενόσημα φάρμακα και η αγορά κυριαρχείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες γενόσημων φαρμάκων, οι οποίες διαθέτουν τις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες να κατασκευάζουν να εμπορεύονται τέτοια προϊόντα.
ependitislive.gr  25/1/ 2018
■ Ο αριθμός των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα των βιολογικών επιστημών μειώθηκε κατά 27% το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με μόλις 273 συμφωνίες παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση της PriceWaterhouseCoopers. Η αξία διαπραγμάτευσης μειώθηκε κατά 23% στα 181 δισ. Δολάρια. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα αργό, χωρίς σημαντικές προσφορές σε όλους τους υποτομείς. Το Pharma έλαβε το μεγαλύτερο χτύπημα, με αξία διαπραγμάτευσης μειωμένη κατά 56% σε μόλις 26 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος.
Τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλύτερα στην βιοτεχνολογία, όπου υψηλές αποτιμήσεις για τις μικρότερες εταιρείες βιοτεχνολογίας οδήγησαν την αξία διαπραγμάτευσης κάτω από 22% στα 64,8 δισ. Δολάρια για το έτος. Τα πιο λαμπερά σημεία της χρονιάς ήταν η εξαγορά της Actelion από την Johnson & Johnson για 30 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2017 και η αγορά του Kite Pharma από τη Gilead για 11 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο.              BioPharma Dive  25/1/2018
■ J&J και GSK πρωτοστατούν στην έρευνα για ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών.
Την επιτακτική ανάγκη να βρεθούν νέα εξελιγμένα αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των βακτηρίων έθιξε έκθεση που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και βασίστηκε στην ανάλυση 30  φαρμακευτικών, βιοτεχνολογικών και  εταιρειών με γενόσημα.
Η έκθεση που διενεργήθηκε από το Ολλανδικό ίδρυμα Access to Medicine ανακάλυψε ότι ο αριθμός των αντιβιοτικών που αναπτύσσονται από το 2000 έχει μειωθεί. Σύμφωνα με την έκθεση η GlaxoSmithKline (GSK) και η Johnson & Johnson (J & J) πρωτοστατούν στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης αντιβιοτικών μεταξύ των μεγάλων εταιρειών. Όσον αφορά στα γενόσημα πρωταγωνιστεί η  Mylan, ενώ η  Entasis είναι η πιο ενεργή εταιρεία βιοτεχνολογίας.
Η έκθεση ζήτησε  συντονισμένη δράση από τις κυβερνήσεις, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τις αρχές δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής. Την ίδια στιγμή, υποστηρίζει η έκθεση,  γιατροί,  φαρμακοβιομηχανία και  ασθενείς πρέπει  να διαδραματίσουν το ρόλο τους στον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών, υπενθυμίζοντας ότι οι περισσότερες εταιρείες είχαν  υπογράψει για αυτό μια σειρά δεσμεύσεων  που παρουσιάστηκαν στο Νταβός πριν από δύο χρόνια.
Η έκθεση παρακολούθησε την έρευνα και την ανάπτυξη   30 εταιρειών για νέες αντιμικροβιακές ουσίες, καθώς  και τις πολιτικές για την εξασφάλιση της πρόσβασης και της σωστής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών. Διαπίστωσε ότι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 28 αντιβιοτικά που έχουν περάσει σε μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης και στοχεύουν σε παθογόνους παράγοντες, οι οποίοι  θεωρούνται κρίσιμες προτεραιότητες τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και από τις αρχές των ΗΠΑ. Ωστόσο, μόνο δύο από αυτά έχουν σχέδια να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούσαν αφενός να γίνουν προσιτά και αφετέρου να χρησιμοποιηθούν με σύνεση εάν φθάσουν στην αγορά.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος Access to Medicine, δήλωσε: "Αν δεν χρησιμοποιήσουμε αντιβιοτικά στις σωστές δόσεις ή για τα σωστά μικρόβια, υπάρχει κίνδυνος να δώσουμε στα βακτήρια την ευκαιρία να προσαρμόσουν και να ενισχύσουν την άμυνά τους.  Η απειλή ότι οι μολυσματικές μολύνσεις θα μπορούσαν και πάλι να γίνουν απειλητικές για τη ζωή εντείνεται.’’iatronet.gr    26/1/2018
Η GlaxoSmithKline ξεπερνά τους ανταγωνιστές με  7.16 δις.δολ. το 2017 στις πωλήσεις εμβολίων.
FiercePharma 14/2/2018
Στο 6,5% ετησίως ο ρυθμός ανάπτυξης για την φαρμακοβιομηχανία ως το 2022.
Στα 180 ευρώ από 461 ευρώ η κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα. 
Ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας της τάξης του 6,5% για κάθε χρόνο από το 2017 - 2022 μέχρι να φθάσει το 1,06 τρισ. δολ. προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι με το 32% της συνολικής ανάπτυξης (95 δισ. δολ.) να προέρχεται από τα ορφανά φάρμακα. Ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης διπλασιάζεται για τα ογκολογικά φάρμακα στο 13% ή στα 192 δισ. δολ. ως το 2022, με τις ανοσοθεραπείες να αντιπροσωπεύουν τα 30 δισ. δολ.
Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε χθες ο αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, Σταύρος Θεοδωράκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chiesi, στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου του ΣΦΕΕ για το δίκαιο και τη δεοντολογία του φαρμάκου. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωράκη, με τα δεδομένα αυτά, αναπόφευκτα τίθενται ερωτήματα όπως αν τα συστήματα υγείας αντέχουν να καλύψουν αυτή την καινοτομία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι πιέσεις και στη φαρμακοβιομηχανία για αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, που από το 2006 και μετά, εκτιμώνται σε 4 δισ. ανά φάρμακο που εγκρίνεται. Την ίδια στιγμή, τζίρος της τάξης των 194 δισ. δολ. βρίσκεται σε κίνδυνο από την λήξη της προστασίας πατέντων και την άνοδο των βιο-ομοειδών.
Αντίστοιχα λοιπόν, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, αναμένεται να αυξάνονται ετησίως ως το 2022 με ρυθμό της τάξης του 2,4%, αν και παρατηρείται μικρή επιβράδυνση του ρυθμού από το 2016. Ταυτόχρονα, από το 2010 ο ρυθμός απόδοσης των επενδύσεων, έχει αρχίσει να γίνεται αρνητικός, εξαιτίας του υψηλού κόστους επένδυσης για ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
Ο αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ σημείωσε πως, το 2017 μπορεί να χαρακτηριστεί και ως η χρονιά με τις περισσότερες εγκρίσεις νέων φαρμάκων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στην Ευρώπη o ΕΜΑ εξέδωσε θετική γνώμη για 92 νέα φάρμακα. Πολλά από τα φάρμακα που έλαβαν πράσινο φως το 2017 ήταν για σπάνιες ασθένειες και κάποιους ιδιαίτερους τύπους καρκίνου, τα οποία συχνά στοχεύουν σε πολύ μικρούς πληθυσμούς.  
Όμως, με ...πάνω από 7000 φάρμακα σε ανάπτυξη, το νέο κύμα φαρμακευτικής καινοτομίας θα παίξει βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και τα συστήματα υγείας. Ήδη, τα ποσοστά θανάτων από μη μεταδοτικές ασθένειες  μειώθηκαν σχεδόν κατά 20%
στην ΕΕ-5, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ιαπωνία μεταξύ 2000 και 2012  , ενώ η συνεισφορά των καινοτόμων φαρμάκων στο προσδόκιμο ζωής έφτασε τα 1,74 χρόνια. Στο μεταξύ, η κατά κεφαλήν δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας, βαίνει μειούμενη, με αποτέλεσμα να πέσει από τα 461 ευρώ το 2009 σε μόλις 180 ευρώ το 2016, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται από τα 291 ευρώ ως τα 284 σε τιμές 2014.
Και ενόσω η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη παραμένει στα 1,945 δισ. για τα τελευταία χρόνια, η νοσοκομειακή παίρνει καθοδική πορεία από 590 εκ. ευρώ το 2016, σε 580 εκ. ευρώ το 2017 και  530 εκ. ευρώ το 2018, "ισοφαρίζοντας" το πλαφόν αυτό, με clawback της τάξης των 205 εκ. ευρώ, 250 εκ. ευρώ και 260 εκ. ευρώ, αντίστοιχα.                                HealthMag 9/3/2018
■ Γεμάτη σκάνδαλα η αγορά φαρμάκων και εξοπλισμού.
Η υπόθεση της Novartis είναι η κορυφή του παγόβουνου. Τα τελευταία χρόνια, πολλές φαρμακοβιομηχανίες έχουν κατηγορηθεί διεθνώς ότι ακολούθησαν αθέμιτες πρακτικές, δωροδοκίες γιατρών ή και κρατικών αξιωματούχων. Σε αντίθεση, πάντως, με την Ελλάδα, έξω έχουν πέσει τσουχτερά πρόστιμα… Αξίζει να σημειωθεί ότι, από νομικής πλευράς, για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο χώρο της υγείας είναι κομβικοί δύο νόμοι, που πέρασαν σε ΗΠΑ και Βρετανία. Ονομάζονται US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) και UK Bribery Act αντίστοιχα.Γιατί είναι τόσο σημαντικοί; Διότι με απλά λόγια, καθιστούν υπόλογες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ενώπιον της αμερικανικής ή βρετανικής δικαιοσύνης για αθέμιτες πρακτικές, ακόμη και αν αυτές γίνουν στο εξωτερικό. Ακόμη και αν γίνουν από κάποιον συνεργάτη, τοπικό αντιπρόσωπο…
Τα τελευταία χρόνια, έχουν έλθει στο φως αρκετές υποθέσεις, χάρη κυρίως σε ανώνυμους πληροφοριοδότες, οι οποίοι ειδικά στις ΗΠΑ έχουν και οικονομικά κίνητρα, αφού λαμβάνουν ποσοστό επί των επιδικαζόμενων προστίμων! Η ίδια η Novartis έχει κατηγορηθεί για αθέμιτες πρακτικές σε Κορέα, Πολωνία και Τουρκία.
Το ίδιο συνέβη και πρόσφατα στη χώρα μας με τη Novartis. Στα τέλη του 2016, αποκαλύφθηκε ότι δύο πληροφοριοδότες είχαν καταθέσει στοιχεία σε βάρος της εταιρείας στις αμερικανικές αρχές. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την υπόθεση της βρετανικής DePuy (εταιρεία ορθοπεδικών υλικών), η οποία αποκαλύφθηκε ότι έδινε μίζες σε γιατρούς στη χώρα μας. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, η αλήθεια ήρθε στο φως από την ίδια την εταιρεία J&J, η οποία εξαγόρασε την DePuy.
Το μεγαλύτερο σκάνδαλο
Διεθνώς, το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων ετών ξέσπασε το 2013 στην Κίνα και αφορά την GSK. Η βρετανική εταιρεία κατηγορήθηκε ότι έδινε μίζες σε γιατρούς και νοσοκομεία για να αυξήσει τις πωλήσεις των φαρμάκων της. Συνολικά, συνελήφθησαν 18 άτομα και τελικά, η εταιρεία υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 489 εκατ. δολάρια. Ακόμη, η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα να θεσπιστούν νέες διαδικασίες προώθησης από την GSK σε όλο τον κόσμο. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2011, η GSK ήρθε σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση να πληρώσει πρόστιμο μαμούθ 3 δις δολαρίων! Ο βρετανικός κολοσσός τέθηκε στο μικροσκόπιο των αρχών για τρεις υποθέσεις εξαπάτησης του αμερικανικού Δημοσίου (υπερτιμολογήσεις στο πρόγραμμα Medicare).
Την ίδια χρονιά επίσης η αμερικανική Eli Lilly δέχθηκε να πληρώσει 1,4 δις δολάρια γιατί παρανόμως προώθησε το αντιψυχωτικό φάρμακο Zyprexa σε ηλικιωμένους ως θεραπεία για την άνοια. Το 2009, η επίσης αμερικανική Pfizer δέχθηκε να καταβάλει πρόστιμο 2,3 δις δολαρίων κλείνοντας μία σειρά από υποθέσεις, που αφορούσαν την παράνομη προώθηση φαρμάκων.Το 2014, η Pfizer δέχθηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψους πάνω από 400 εκατ. δολάρια για μία υπόθεση που αφορούσε την εκτός ενδείξεων προώθηση του φαρμάκου Rapamune. Υπόθεση την οποία κληρονόμησε από την εξαγορά της Wyeth το 2009.
Πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2018, η ισραηλινή εταιρεία Teva Pharmaceuticals, ήλθε σε συμφωνία με τις αρχές του Ισραήλ και υποχρεώθηκε να καταβάλει 22 εκατομμύρια δολάρια. Νωρίτερα όμως είχε υποχρεωθεί να πληρώσει μισό δις δολάρια σε αμερικανικές κυρώσεις για δωροδοκία ξένων γιατρών!
Τον περασμένο Οκτώβριο, στις ΗΠΑ, απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον, ιδρυτή της Insys Therapeutics ότι οργάνωσε συνωμοσία για να δωροδοκήσει τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς ώστε να συνταγογραφούν ευρέως ένα φάρμακο για τον πόνο από καρκίνο, σε χιλιάδες άτομα, που είχαν καρκίνο! Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατ. δολάρια.
Κατά καιρούς, έχουν αποκαλυφθεί ανάλογες υποθέσεις και για άλλες φαρμακοβιομηχανίες, όπως AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, καθώς και εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού. Όλες τους τιμωρήθηκαν με τσουχτερά πρόστιμα. Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν σε ένα μοναδικό blog: http://www.fcpablog.com.
Ιατρικός εξοπλισμός
Το 2011 η μεγαλύτερη βιοϊατρική εταιρεία, η αμερικανική Medtronic συμφώνησε να καταβάλει 23,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις κατηγορίες ότι πλήρωσε γιατρούς 1-2.000 δολάρια ανά ασθενή για να εμφυτεύσουν τους βηματοδότες και τους απινιδωτές της! Στα τέλη του 2016, η ίδια εταιρεία κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 4% των ετήσιων εσόδων της (17,2 εκατ. δολάρια) στην Κίνα. Οι αρχές της χώρας επέβαλλαν το πρόστιμο, επισημαίνοντας ότι η Medtronic είχε μονοπωλιακή συμπεριφορά. Από την άλλη, η γαλλική Sanofi φαίνεται να τη γλυτώνει. Την περασμένη εβδομάδα, στην ετήσια έκθεσή της αναφέρει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι αποφάσισε να κλείσει την έρευνά του σχετικά με ισχυρισμούς περί δωροδοκιών. To 2014, η Sanofi αναγνώρισε ότι οι αρχές των ΗΠΑ διερευνούν ισχυρισμούς από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα σχετικά με δωροδοκίες από το 2007 έως το 2012 στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Η Sanofi κατηγορήθηκε ότι έδινε δώρα και προνόμια σε γιατρούς στην Κένυα και σε άλλες αφρικανικές χώρες για να τους πείσει να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά της. Πάντως, η εταιρεία βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις με την Security and Exchange Commission των ΗΠΑ. Πάντως, οι Γάλλοι δεν είχαν την ίδια τύχη σε παρόμοια υπόθεση, που αποκαλύφθηκε το 2013 στη Γερμανία. Δύο στελέχη της καταδικάστηκαν και η ίδια η εταιρεία κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 28 εκατ. ευρώ.
Τον Οκτώβριο του 2017, οι οικογένειες δεκάδων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ υπέβαλαν αγωγή εναντίον πολλών αμερικανικών και ευρωπαϊκών εταιρειών φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, ισχυριζόμενοι ότι οι εταιρείες χρηματοδότησαν την αντι-αμερικανική παραστρατιωτική οργάνωση Mahdi Army με πληρωμές σε υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας του Ιράκ μέσω των τοπικών αντιπροσώπων τους.Ανάμεσα τους είναι εταιρείες, όπως GE Healthcare, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca και Roche. Οι καταγγέλοντες ισχυρίζονται ότι οι δυτικές εταιρείες που επιθυμούσαν να εισέλθουν στην αγορά του Ιράκ έπρεπε να πληρώσουν χρεώσεις ως «προμήθειες» το 20% της αξίας μιας σύμβασης σε αξιωματούχους του υπουργείου! Χρήματα που κατέληγαν στην οργάνωση Mahdi Army…
Παγκοσμίως, οι πωλήσεις φαρμάκων εκτιμάται ότι ξεπερνούν πλέον το 1,2 τρις δολάρια και εκείνες του ιατρικού εξοπλισμού αγγίζουν τα 390 δις. Συνολικά, δηλαδή, η αγορά υγείας ξεπερνά το 1,6 τρις δολάρια, ήτοι 9 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας. Virus.com.gr 14/3/2018
■ Η διαφήμιση φαρμάκων, η οποία συνήθως παρέχει αξιόπιστη ανάπτυξη, μειώθηκε το 2017 για πρώτη φορά μετά την ύφεση του 2008. Οι δαπάνες του προηγούμενου έτους ανήλθαν σε 6,13 δισ. Δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,6%, λέει η Kantar Media. Οι περικοπές δαπανών μεταξύ των τεσσάρων από τους πέντε πρώτους διαφημιστές φαρμάκων - Pfizer, AbbVie, Allergan και Merck - έσυραν το σύνολο, ανέφερε ο Kantar. Μόνο ο Eli Lilly αύξησε τον προϋπολογισμό διαφημίσεων μεταξύ των κορυφαίων δαπανών της βιομηχανίας, δήλωσε ο Kantar.                  FiercePharma 13/3/2018
■ Οι κορυφαίες 10 φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως είχαν πωλήσεις ύψους 437,257 δισ. δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς.
Στα 1,43 τρισ. δολάρια αναμένεται να φθάσει η παγκόσμια  φαρμακευτική αγορά, που υπολογίστηκε σε 1,11 τρισ. δολάρια το 2017. Πέρυσι η φαρμακευτική αγορά της Βόρειας Αμερικής, Ασίας- Ειρηνικού και Δυτικής Ευρώπης αντιστοιχούσε σε 37%, 22% και 20% επί της συνολικής.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Igea hub, το 2017, οι κορυφαίες 10 φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως είχαν πωλήσεις ύψους 437,257 δισ. δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς, ενώ οι κορυφαίες 15 φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως δημιούργησαν πωλήσεις 568,617 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας  το 51%.
Το μοντέλο κατάταξης που παρουσιάζεται περιλαμβάνει επτά κριτήρια για κάθε οργανισμό, με έμφαση στα έσοδα από τα φαρμακευτικά προϊόντα και την αύξηση των φαρμακευτικών εσόδων (2016-2017). Επίσης στα κριτήρια περιλαμβάνονται τα συνολικά έξοδα για Έρευνα και  Ανάπτυξη, το ποσοστό των εσόδων από τα τρία πρώτα φαρμακευτικά προϊόντα και τα έσοδα ανά εργαζόμενο. 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΣΕ ΔΙΣ.ΔΟΛ.)ΤΟ 2017


Πρώτη η AbbVie στα βιοφάρμακα το 2017.Η εταιρεία υπερδιπλασίασε την αξία της σε 154 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση της EP Vantage.
Μεγάλη αβεβαιότητα χαρακτήρισε την εικόνα της φαρμακοβιομηχανίας βιοφαρμάκων το 2017, αναφέρει έκθεση της EP Vantage. Οι περισσότερες εμφάνισαν ανάκαμψη από το τέλμα.Μεγάλος νικητής στην αγορά ήταν η εταιρεία  AbbVie, η οποία υπερδιπλασίασε την αξία της σε 154 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση. Tο φάρμακο adalimumab συνέχισε να αυξάνεται σε πωλήσεις ως το πιο δημοφιλές σκεύασμα στον κόσμο, το οποίο πρόσφερε 18,47 δισ. δολάρια το 2017. 
Ακόμα καλύτερα, η AbbVie υπέγραψε συμφωνία πατέντας με την Amgen, για να καθυστερήσει το αμερικανικό της βιο-ομοειδές μέχρι το 2023. Γεγονός που πιθανώς να καταστήσει το adalimumab για αρκετά ακόμα χρόνια πρωταγωνιστή στην κατηγορία του με αποκλειστικές πωλήσεις. Η φαρμακοβιομηχανία από το Ιλινόις ήταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους από τη φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας ότι αναμένει έναν "εκπληκτικό" φορολογικό συντελεστή 9% το 2018, όπως χαρακτηρίζει ο αναλυτής της Leerink Geoffrey Porges. Στο πλαίσιο αυτό, αυξήθηκε το μέρισμα και ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα  επαναγοράς μετοχών ύψους 10 δισ. δολαρίων.
Στη δεύτερη θέση είναι η AstraZeneca, με τους αναλυτές να δείχνουν αισιόδοξοι για κλινική δοκιμή που κάνει η εταιρεία στην ανοσο-ογκολογία, όσον αφορά την επιβίωση, με τα αποτελέσματα να αναμένονται εντός της τρέχουσας περιόδου, αναφέρει η EP Vantage. Στο μεταξύ, η J & J συνέχισε να κερδίζει δυναμική το 2017 και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι τιμές των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 21%.
Όσον αφορά άλλες βιομηχανίες, το έτος δεν ήταν τόσο ευγενικό με την GlaxoSmithKline, τη Sanofi και τη Merck. Οι εταιρείες αυτές έχασαν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοραίας αξίας, καθώς οι τιμές των μετοχών τους έπεσαν. Για τη Glaxo μειώθηκε κατά 15%, σε σύγκριση με μείωση της τάξης του 7% για τη Sanofi και 4% για την Merck, υπολογίζει η EP Vantage. 
Μεταξύ του πλήθους των εταιρειών μεσαίας κεφαλοποίησης, αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο, η CSL, η Takeda και η Novo Nordisk κέρδισαν  μεγαλύτερη αξία κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ οι τιμές των μετοχών τους αυξήθηκαν κατά 44%, 32% και 31% αντίστοιχα. Οι Teva, Allergan και Fresenius έπεσαν περισσότερο σε αυτή την ομάδα, με μειώσεις 48%, 22% και 13%, σύμφωνα με την έκθεση.                                                                                                             Iatronet.gr  21/3/2018
ΕΞΑΓΟΡΕΣ
■ Η Celgene Corp συμφώνησε να εξαγοράσει την βιοτεχνολογική εταιρεία ασθενειών του αίματος, Impact Biomedicines, έναντι 7 δισ. δολαρίων.
Η Celgene θα προκαταβάλει 1,1 δισ. δολάρια για την εταιρεία του Σαν Ντιέγο, σύμφωνα με κοινή τους ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη δημοσίευση της WSJ. Εάν η Impact καλύψει τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές, θα μπορούσε να έρθει άλλη μία πληρωμή 1,4 δισ. δολαρίων, ενώ εάν οι καθαρές πωλήσεις παγκοσμίως, αυτή τη στιγμή στα 1 δισ. δολάρια, υπερβούν τα 5 δισ. δολάρια, μπορεί να έρθει άλλη μία καταβολή ύψους 4,5 δισ. δολαρίων.
Η Celegne είναι μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις. Είναι γνωστή για το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της κατά του καρκίνου, αλλά έχει προσπαθήσει να διαφοροποιηθεί πέρα από το κορυφαίο της προϊόν (με βάση τις πωλήσεις), για το πολλαπλό μυέλωμα.      capital.gr 9/1/2018
■ Ο φαρμακευτικός όμιλος Sanofi εξαγοράζει τη Bioverativ έναντι 11,6 δισ. δολ.
H Sanofi συμφώνησε να αγοράσει τις μετοχές της Bioverativ έναντι 105 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, με premium 64% στο κλείσιμο της 19η Ιανουαρίου 2018, με στόχο να ενδυναμώσει την παρουσία της στον τομέα της θεραπείας σπάνιων ασθενειών. Η Bioverativ, εταιρεία με φάρμακα για την αιμοφιλία και άλλες ασθένειες του αίματος, διαχωρίστηκε από την Biogen Inc, στις αρχές του περασμένου έτους.euro2day.gr  22/1/2018
Η Sanofi εξαγοράζει την Ablynx. Η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα σημάδι της επιταχυνόμενης δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών στον παγκόσμιο τομέα της βιοτεχνολογίας.
Σε μία ακόμη στρατηγική εξαγορά προχώρησε η γαλλική πολυεθνική Sanofi, αποκτώντας αντί του ποσού των 3,8 δισ. ευρώ  την Ablynx NV, η οποία ειδικεύεται  σε σπάνιες αιματολογικές διαταραχές. Υπενθυμίζεται ότι ο πολυεθνικός κολοσσός μόλις πριν από μία εβδομάδα είχε ανακοινώσει την απόκτηση της αμερικανικής εταιρείας  Bioverativ Inc. που επίσης ειδικεύεται στην  αιμορροφιλία. Η τελευταία συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα σημάδι της επιταχυνόμενης δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών στον παγκόσμιο τομέα της βιοτεχνολογίας και έρχεται μετά την απόρριψη από την Ablynx μιας προσφοράς ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη δανέζικη εταιρεία Novo Nordisk.
■ ΗCelgene αγοράζει την Juno Therapeutics για  9δις. δολ. Η απόκτηση της Juno θα εξάψει την Celgene εναντίον της Novartis και των συναδέλφων της με μεγάλη κεφαλαιοποίηση της βιοτεχνολογίας Gilead στο ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο της κυτταροθεραπείας. BioPharmaDive 22/1/2018
■ Η Roche επενδύει  1,9 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει την εταιρεία ογκολογίας FlatironHealth.
FiercePharma 16/2/2018
■ Siemens Healthineers: Εξαγόρασετην Fast Track Diagnostics.
Τα αντιδραστήρια της FTD μπορούν να διακρίνουν μια λοίμωξη ανάμεσα σε πολλές άλλες με μία μόνο εξέταση. Συμφωνία για την απόκτηση της Fast Track Diagnostics (FTD) που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, υπέγραψε η Siemens Healthineers. Η FTD είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής διαγνωστικών εξετάσεων που, με μια μόνο εξέταση, μπορεί να κάνει τη διάκριση μεταξύ ιών, βακτηρίων ή άλλων λοιμώξεων. HealthMag 21/2/2017
Εξαγορά στην εγχώρια αγορά φαρμάκου.
Στην εξαγορά της φαρμακευτικής εταιρείας Life NLB προχώρησε η Qualia Pharma, η οποία εισέρχεται και στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου με την ενσωμάτωση του συνόλου του προσωπικού της Life NLB στο δυναμικό της Qualia Pharma.
H Life NLB δραστηριοποιείται στο χώρο της Ορθοπεδικής, προσφέροντας καινοτόμα  Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και Ειδικά Συμπληρώματα Διατροφής, Όπως διευκρινίζεται, τα προϊόντα αυτά έχουν πλέον μεταβιβαστεί στην Qualia Pharma, η οποία και αναλαμβάνει την ενεργή προώθησή τους και την εμπορική διακίνησή τους.Virus.com.gr  14/3/2018
■ Η J & J ,εγκαταλείποντας τη διάγνωση του διαβήτη ,προτίθεται να εκχωρήσει τη μονάδα Lifescan στην ιδιωτική επιχείρηση επενδύσεων Platinum Equity,για 2,1 δισ. δολ.        BioPharmaDive19/3/2018.
Συμφωνία 13 δισ. δολ. ΤηςGlaxoSmithKline με την Novartis.
H κορυφαία φαρμακοβιομηχανία της Βρετανίας, συμφώνησε να εξαγοράσει το μερίδιο της ελβετικής Novartis στην κοινοπραξία για τα καταναλωτικά προϊόντα. Πρόκειται για μία συμφωνία ύψους 13 δισ. δολαρίων, η οποία σηματοδοτεί μία από τις πρώτες δυναμικές κινήσεις τόσο για τη διευθύνουσα σύμβουλο της Glaxo, που ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας πέρυσι, όσο και για τον επικεφαλής της Novartis, ο οποίος αναρριχήθηκε στην κορυφή της ιεραρχείας τον περασμένο μήνα. Αποκτώντας το μερίδιο 36,5% της Novartis στην κοινοπραξία, που περιλαμβάνει προϊόντα όπως τα Sensodyne, Theraflu και Panadol, ενισχύει σημαντικά τη θέση της.                          THETOC 27/3.2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
■Συμφωνία Sanofi – Principia στην πολλαπλή σκλήρυνση.
Την ερευνητική από του στόματος θεραπεία PRN224 πρόκειται να αναπτύξει η Sanofi, η οποία υπέγραψε συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με την Principia Biopharma Inc. Η τελευταία θα λάβει προκαταβολικά το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων καθώς και δικαιώματα εκμετάλλευσης με βάση τις πωλήσεις προϊόντων. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι συνολικές απολαβές της Principia αναμένεται να αγγίξουν τα 765 εκατομμύρια δολάρια βάσει συγκεκριμένων στόχων, ενώ η Sanofi αποκτά την αποκλειστική, παγκόσμια άδεια εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση του PRN2246. Ταυτόχρονα, η Principia διατηρεί το δικαίωμα να συγχρηματοδοτήσει την ανάπτυξη Φάσης 3, με αντάλλαγμα είτε αυξημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης με βάση τις παγκόσμιες πωλήσεις προϊόντων είτε τη ρύθμιση επιμερισμού κερδών και ζημιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.Virus.com.gr 10/1/2018
■  Με την αγορά της TiGenix και την συμφωνία  με τη Denali, η ιαπωνική Takeda δείχνει τη δύναμη της. Η εταιρία  είναι πρόθυμο να επεκτείνει το παγκόσμιο αποτύπωμα και δύο νέες συμφωνίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της παρουσίας του στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. BioPharmaDive   5/1/2018
■ Η Pfizer στοχεύει τις επιβλαβείς πρωτεΐνες σε συμφωνία 830 εκατ.δολ. Μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ της και της βιοτεχνολογικής εταιρίας Arvinas θα επικεντρωθεί στην ανακάλυψη θεραπειών για κυτταρικές πρωτεΐνες που προκαλούν ασθένειες. BioPharmaDive   6/1/2018
■ Νέα επιτυχία για τη συνεργασία AstraZeneca και Merck.
Η AstraZeneca και η συνεργάτης της στην ογκολογική έρευνα Merck ανακοίνωσαν ότι το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, ενέκρινε το φάρμακο ως θεραπεία συντήρησης για ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών. Βέβαια  αυτή η έγκριση δεν είναι απλώς μια νίκη για την AstraZeneca αλλά και για τη Merck, εξαιτίας της συμφωνίας  ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την AstraZeneca στις 27 Ιουλίου 2017.Liberal.gr  22/1/2018
Νέες επενδύσεις από Sanofi και Regeneron.Οι δυο εταιρείες θα επιταχύνουν και θα επεκτείνουν τις επενδύσεις για την κλινική ανάπτυξη αντισώματος στην ογκολογία και στις αλλεργικές παθήσεις τύπου 2.
Σύμφωνα με τους όρους της επέκτασης, αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα,  η επένδυση θα φτάσει στα 1,64 δισ. δολάρια.
■ Αποκλειστική συνεργασία Sandoz και Biocon σε βιοομοειδή νέας γενιάς.
Συμφωνία για ανάπτυξη, παρασκευή και εμπορία πολλαπλών βιοσκευασμάτων στην ανοσολογία και την ογκολογία, για ασθενείς παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, και οι δύο εταιρείες θα μοιραστούν την ευθύνη για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις παγκόσμιες εγκρίσεις κανονιστικών ρυθμίσεων για ορισμένα προϊόντα και μοιράζονται αντιστοίχως τα κόστη και τα κέρδη  παγκοσμίως. Οι παγκόσμιες ευθύνες εμπορευματοποίησης θα διαιρεθούν και τα πλεονεκτήματα κάθε εταιρείας θα αξιοποιηθούν μέσα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Η Sandoz θα διακινεί τα σκευάσματα στη Βόρεια Αμερική   και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Biocon θα τα διαθέτει στον υπόλοιπο κόσμο.  
iatronet.gr   23/1/2018
Η Novartis επιστρέφει στην κερδοφορία με 12 νέα φάρμακα.
Η Novartis έχει εισέλθει σε πενταετή τροχιά ανάπτυξης, μετά από δύο χρόνια οικονομικής ύφεσης, δήλωσε ο νέος διευθύνον σύμβουλος της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας, μετά από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2017, τα οποία ήταν υψηλότερα από τα αναμενόμενα.
Η εταιρεία υπέστη μείωση τζίρου λόγω της λήξης της πατέντας μερικών από τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα. Η ίδια ανακοίνωσε ότι 12 νέα, δυνατά προϊόντα θα βγουν στην αγορά από το 2020 και για τα επόμενα πέντε χρόνια Τα σχόλιά του έγιναν με αφορμή τις ανακοινώσεις αναλυτών, οι οποίο έκαναν λόγω για καθαρές πωλήσεις της τάξης των 12,9 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2017, τα οποία είναι αυξημένα κατά 2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Η χρονιά αναμένεται να κλείσει με τζίρο 49,1 δισ. ευρώ, επίσης αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το 2016. Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5% το τέταρτο τρίμηνο του έτους, αλλά στο σύνολο του έτους έκλεισαν στα 12,85 δισ. ευρώ.Την ίδια στιγμή η Novartis ανακοίνωσε ότι θα δώσει φιλί της ζωής στην εταιρεία οπτικών Alcon, της οποίας οι πωλήσεις κατάφεραν να αυξηθούν 4% τον περασμένο χρόνο. Παράλληλα, τόνισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει τη στρατηγική της στην εξαγορά καινοτόμων εταιρειών παραγωγής φαρμάκων. Ξεκαθάρισε δε, ότι δεν είναι στους στόχους του να πουλήσει το 36,5% της κοινοπραξία σε καταναλωτικά που έχει με τη GlaxoSmithKline, ούτε το μερίδιο 6% που έχει στη φαρμακευτική Roche. insider.gr  25/1/ 2018
■ Η Varian Medical Systems συμφώνησε σε συμφωνία ύψους 1,3 δισ. Δολαρίων για την απόκτηση της Sirtex Medical, προκειμένου να αποκτήσει την υψηλή τεχνολογία της για τον καρκίνο.
FierceBiotech31/1/2018
■ Ενισχυμένη από τη φορολογική μεταρρύθμιση, η Αμερικανική εταιρία  Lilly αναζητά τρόπους να δαπανήσει $ 9 δις.δολ.                                   BioPharmaDive  31/1/2018
■ Αναφερόμενος σε χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, η Amgen σχεδιάζει νέα μονάδα βιομηχανοποίησης. Η βιοτεχνολογία λέει ότι θα επενδύσει περισσότερο στις Η.Π.Α., αν και τα συνολικά 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών που προγραμματίζονται τα επόμενα πέντε χρόνια είναι σύμφωνα με τις προηγούμενες δαπάνες.   BioPharmaDive 9/2/2018
■ Η Janssen και η Theravance Biopharma συνεργάζονται για να αναπτύξουν ένα φάρμακο για ασθένεια φλεγμονώδους εντέρου. Η Theravance θα κερδίσει 100 εκατομμύρια δολάρια μπροστά, με τη δυνατότητα να κερδίσει άλλα 900 εκατομμύρια δολάρια σε ορόσημα πληρωμές και δικαιώματα.
FierceBiotech 7/2/2018
Συμφωνία Sanofi Pasteur και SK Chemicals για την άδεια χρήσης της τεχνολογίας.
H Sanofi Pasteur υπέγραψε συμφωνία με την SK Chemicals για την άδεια χρήσης της τεχνολογίας που έχει αναπτύξει στα εμβόλια κυτταρικής καλλιέργειας, την περίοδο μάλιστα που η επιδημία της γρίπης μαίνεται στις ΗΠΑ. Για να πάρει την αποκλειστικότητα στην Αμερική και την Ευρώπη, η Sanofi θα καταβάλει  15 εκατομμύρια δολάρια και εν συνεχεία άλλα 20 εκατομμύρια δολάρια, όταν η τεχνολογία θα έχει μεταβιβαστεί. Η SK έχει δικαίωμα να πάρει άλλα 120 εκατομμύρια δολάρια, αν όλα τα ορόσημα πληρούνται, καθώς και επιπλέον δικαιώματα επί των καθαρών πωλήσεων.
Η στρατηγική της Sanofi είναι ένα «καθολικό» εμβόλιο γρίπης, που μπορεί να προστατεύσει από πολλά στελέχη του ιού της γρίπης και δεν χρειάζεται να ενημερωθεί εποχιακά. Η επιδημία της γρίπης που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί, επισκιάζοντας το ξέσπασμα της γρίπης των χοίρων το 2009.Τουλάχιστον 63 παιδιά πέθαναν από τη γρίπη φέτος.  Η συμφωνία με την SK, αναμένεται ότι θα διευρύνει τις προσπάθειες της Sanofi στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που αφορά το εμβόλιο κυττάρων.                                                        Iatronet.gr 15/2/2018
■ Στη Spark τα δικαιώματα της πρώτης γονιδιακής θεραπείας στην οφθαλμολογία.
Συμφωνία αδειοδότησης με την Spark Therapeutics, η οποία καλύπτει τα δικαιώματα ανάπτυξης, κατοχύρωσης και εμπορικής διάθεσης της θεραπείας αυτής στις αγορές εκτός ΗΠΑ, υπέγραψε η Novartis.Virus.com.gr 20/02/2018
Συμμαχία για τα σπάνια νοσήματα.
Η φαρμακοβιομηχανία Shire – γνωστή για την ανάπτυξη θεραπειών σπάνιων νοσημάτων – μαζί με τη Microsoft και την EURORDIS Rare Diseases Europe ανακοίνωσαν στρατηγική συμμαχία, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της διαγνωστικής πρόκλησης για ασθενείς που πάσχουν από σπάνια νόσο.
Virus.com.gr  21/2/2018
■ Η εξαγορά από τη Fresenius της Akorn,ύψους 4.3δις.δολ.απειλείται από τον ανιχνευτή ακεραιότητας δεδομένων. Η Fresenius και η Akorn αναφέρουν ότι διερευνούν κατά πόσο η Akorn παραβίασε τα πρότυπα ανάπτυξης φαρμάκων του FDA και ότι τα αποτελέσματα της ανίχνευσης θα μπορούσαν να εξαλείψουν τη συμφωνία του γερμανικού φαρμακευτικού παρασκευαστή για 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει τον αμερικανικό κατασκευαστή γενόσημων.                                     FiercePharma 27/2/2018
■ Σημαντική συμφωνία για τη Novartis.
Η Novartis και η Pear Therapeutics υπέγραψαν συμφωνία που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών θεραπευτικών για ασθενείς με σχιζοφρένεια και σκλήρυνση κατά πλάκας.            Virus.com.gr  5/3/2018
■ Η βιοτεχνολογική Αγγλική εταιρία Tiny αναλαμβάνει τη γονιδιακή θεραπεία της Glaxo αντί  730.000 δολ.BioPharmaDive   7/3/2018
Η Johnson & Johnson δέχτηκε προσφορά 2.1 δισ. δολαρίων για μονάδα συσκευών διαβήτη. Η J & J έχει χρόνο έως τις 15 Ιουνίου για να δεχτεί την προσφορά της Platinum Equity.
Η Johnson & Johnson JNJ ανακοίνωσε ότι έλαβε δεσμευτική προσφορά ύψους περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μια εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, την Platinum Equity, για τη μονάδα συσκευών διαβήτη LifeScan. Η μονάδα LifeScan παράγει προϊόντα παρακολούθησης της γλυκόζης του αίματος και έφερε στην εταιρεία έσοδα ύψους 1,5 δισ. Δολαρίων το 2017.
Από τις αρχές του 2017, η J & J αξιολογεί πιθανές στρατηγικές επιλογές για τις μονάδες φροντίδας του διαβήτη, LifeScan, Animas Corporation και Calibra Medical. Tον Οκτώβριο, η J & J ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τις λειτουργίες της μονάδας φροντίδας του διαβήτη Animas Corporation και θα βγει από την επιχείρηση αντλίας ινσουλίνης.                                                                                Iatronet.gr   23/3/2018
Takeda: Εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της Shire.
Η ιαπωνική Takeda Pharmaceutical Co ανακοίνωσε ότι εξετάζει την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά της Shire PLCύψους 52 δις.δολ.Η Takeda τόνισε ότι δεν έχει προσεγγίσει το Δ.Σ. της Shire και ότι η πρόταση είναι σε "προκαταρκτικό και διερευνητικό στάδιο". Μια συμφωνία με τη Shire θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο βιο-φαρμακευτικό ηγέτη, θα ενίσχυε τους βασικούς θεραπευτικούς τομείς ογκολογίας, γαστρεντερικών διαταραχών της Takeda, και νευροεπιστήμη, όπως τόνισε η ιαπωνική εταιρεία.Η Takeda πρόσθεσε πως η απόκτηση του προνομίουτης Shire για σπάνιες ασθένειες, θα επισπεύσει το σχέδιό της να γίνει ηγέτης στα εξειδικευμένα φάρμακα.Τόνισε ακόμη ότι η απόκτηση της Shire θα ισορροπήσει τη γεωγραφική της εστίαση ώστε να ευθυγραμμιστεί με την ευκαιρία αγοράς στις ΗΠΑ.capital.gr    29/3/2018

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
■ Η Allergan θα μειώσει τις 1.000 θέσεις απασχόλησης καθώς απειλείται ο γενικός ανταγωνισμός
Το μεγάλο ερώτημα για το 2018 είναι αν τα αντίγραφα του αναπνευστικού φαρμάκου Restaris Allergan θα εισέλθουν στην αγορά. Αλλά το φαρμακείο αντιμετωπίζει επίσης απώλεια αποκλειστικότητας για πολλά άλλα προϊόντα.
BioPharmaDive   6/1/2018
■ Η Pfizer αποσύρεται από τη νευροεπιστήμη, ολοκληρώνοντας την έρευνα
Ο γίγαντας του φαρμακοποιού θα μειώσει τις 300 θέσεις εργασίας ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης, σκουπίζοντας μια χούφτα πρώιμων έως μεσαίων κλινικών προγραμμάτων.  
BioPharmaDive 13/1/2018
■ Η GSK κόβει 1500 θέσεις εργασίας στην Αφρική. Η εταιρεία επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα χαθούν οι θέσεις εργασίας, αλλά αρνήθηκε να παράσχει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά με τις περικοπές στην ήπειρο, όπου απασχολεί περίπου 1.500 εργαζόμενους. Ήταν ανένδοτη επίσης πως τα φάρμακα και τα εμβόλια θα είναι ακόμα διαθέσιμα εκεί. FiercePharma 17/1/2018
■ Με αιτιολογία την “συνεχόμενη μεταβολή της αγοράς του διαβήτη στην Αμερική” η SANOFI ανακοίνωσε 400 απολύσεις του προσωπικού της στις ΗΠΑ.                             FiercePharma 19/1/2018
■ Η Purdue Pharma σταματά τελικά την εμπορία οπιοειδών σε γιατρούς  και απολύει 200 εργαζόμενους στη διαδικασία.   FiercePharma12/2/2018
■ Η ανακοίνωση της Sandoz WARN ξεκινάει το ρολόι για τους 65 εργαζόμενους στο εργοστάσιο του Κολοράντο.                                                                                                         FiercePharma 12/2/2018
■ Η Bristol-Myers Squibb αναμένεται να απολύσει 107 εργαζόμενους στο Κοννέκτικατ,
FierceBiotech   23/2/2018
■ Λόγω  χρεοκοπίας μετρητών, η Achillion να μειώσει το 20% του εργατικού δυναμικού της.
■ Η ελβετική εταιρία Lonza περικόπτει 125 θέσεις εργασίας από το εργοστάσιο στις ΗΠΑ .
FiercePharmaManufacturing 6/3/2018
■  Η Ιαπωνική εταιρία Daiichi Sankyo απολύει 280 εργαζόμενους στο τμήμα πωλήσεων στις ΗΠΑ.
FiercePharma  6/3/2018
■ Η Hikma έχει ήδη μειώσει τις 200 θέσεις εργασίας από τότε που πήρε την επιχείρηση Roxane Labs από την Boehringer Ingelheim, αλλά έρχονται περισσότερες απολύσεις. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος στο Reuters, άλλες 200 θέσεις έχουν τεθεί για εξάλειψη καθώς η εταιρεία εδραιώνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα κέντρα διανομής σε όλη την επικράτεια.

Fierce Pharma 16/3/2018