Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014


            ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΑΓ/ΤΩΝΝ. ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΑ  & ΝΗΣΩΝ
TRADE  UNION  OF  MEDICINE , COSMETICS  & RELATED PROFESSIONS OF ATTICA , PIRAEUS &ISLANDS
Χαλκοκονδύλη 56, 1ος όρ , γρ β, 10432 Αθήνα – τηλ 210 52.32.760 , φαξ 210 52.47.494
1688/φ4                                                                                                       8/4/2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ


Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η εφορευτική επιτροπή αποφάσισε την παράταση των αρχαιρεσιών για μια επιπλέον μέρα και συγκεκριμένα για την Κυριακή 13 Απρίλη 2014 στα γραφεία του συνδικάτου από τις 10:00π.μ μέχρι τις 18:00μ.μ.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ