Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018


ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟΤOΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.
IOYΛHΣ 2018ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διαπραγμάτευση & HTA από τη «Συμμαχία της Βαλέτας»: Η Αθήνα θέτει τις βάσεις για τη «νομική θωράκιση» των διαδικασιών.
Αυξημένες αρμοδιότητες και βασικό ρόλο στις διαδικασίες εισόδου νέων φαρμάκων στις αγορές των κρατών-μελών θα έχει η «Συμμαχία της Βαλέτας», με την Αθήνα να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαμόρφωσης ενός προσχεδίου πρότασης επί του νομικού πλαισίου της συνεργασίας, το οποίο θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στο Κέντρο Πολιτισμού ΙΣΝ. Το Virus έχει όλες τις πληροφορίες.
Οι βασικοί προβληματισμοί γύρω από το εγχείρημα αφορούν άλλωστε, τη νομική θωράκιση της συνεργασίας, ώστε οι όποιες διαδικασίες αποφασιστούν να μπορούν να εφαρμοστούν στο εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Virus, η ελληνική αντιπροσωπεία ανέλαβε, στην προηγούμενη συνάντηση της Συμμαχίας, να συντάξει και να παρουσιάσει εισήγηση στην τεχνική ομάδα, στην οποία θα περιγράφονται οι βασικοί άξονες της νομικής αυτής θωράκισης.
Μια ευρύτατη πολιτική συναίνεση είναι σημαντική, ειδικά για την επόμενη φάση της προσπάθειας, μετά τη χαρτογράφηση των βασικών διαδικασιών και στην τελική ευθεία προς την εφαρμογή της συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο. Εκεί, θα τεθούν θέματα όπως αν θα υπάρχει απόφαση για μια τιμή ή ένα εύρος τιμών, ή αν θα μπορεί η κάθε χώρα, μετά τον προσδιορισμό της τιμής, να προχωρήσει σε επιπλέον διαπραγματεύσεις για περαιτέρω μείωση, κάτι που φαίνεται να ζητούν οι μεγαλύτερες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Σε αυτή την κατεύθυνση, η σκέψη που φέρεται να κυριαρχεί είναι η πρόβλεψη προνοιών, ώστε η όποια σημαντική έκπτωση έχει δοθεί σε φάρμακα να συνυπολογιστεί.
Αρμοδιότητες
Το εύρος των αρμοδιοτήτων της Συμμαχίας της Βαλέτας αναμένεται, δε, να ξεπερνά τη διαπραγμάτευση των τιμών αποζημίωσης. Όπως αναφέρουν πηγές του Virus, στις δραστηριότητες θα περιλαμβάνεται και διαδικασία αξιολόγησης, αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα συστήματα HTA άλλων χωρών.  Παράλληλα, η «Βαλέτα» θα έχει και Horizon Scanning, αναγνωρίζοντας ποια είναι τα σημαντικά φάρμακα που «έρχονται», εκείνα που καλύπτουν ανάγκες σε όλες τις χώρες-μέλη και φυσικά που είναι υψηλού κόστους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στοχευμένη θεραπεία με CAR-T κύτταρα, που έχει δημιουργήσει πολλές ελπίδες για την αντιμετώπιση του καρκίνου και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για τον τρόπο εισαγωγής της στα συστήματα υγείας, λόγω και του αστρονομικού της κόστους. Μια ομάδα χωρών (μπορεί δηλαδή να είναι και περισσότερες από 2), μετά την αναγνώριση της σημαντικής νέας θεραπείας και μετά την αξιολόγηση της θα αναλαμβάνουν να κάνουν τη διαπραγμάτευση εξ ονόματος όλων των χωρών που αποτελούν τη Συμμαχία.
Η όποια εξέλιξη στο πλαίσιο της Βαλέτας, όμως, δεν σημαίνει ότι σταματούν οι προσπάθειες εντός Ελλάδος. Η διαπραγμάτευση θα συνεχίσει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, βάσει των αλλαγών που έχουν εισαχθεί στο πεδίο της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης. Κάθε νέο φάρμακο που θα αξιολογείται θα υπόκειται και σε διαπραγμάτευση της τιμής αποζημίωσης του, της οποίας το αποτέλεσμα θα συνεκτιμάται για να δοθεί η έγκριση αποζημίωσης. Κλινική αξιολόγηση, συγκριτική αξιολόγηση με υπάρχουσες θεραπείας, αντιμετώπιση ανικανοποίητων αναγκών υγείας, κυρίως για καινοτόμες και ακριβές θεραπείες, θα συνεκτιμώνται με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας, από την Επιτροπή HTA, σε άμεση συνεργασία με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.
Αν η διαδικασία αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης για κάποιο φάρμακο έχει γίνει στο πλαίσιο της Συμμαχία της Βαλέτας, τότε αυτό το στάδιο θα προσπερνάτε στις εθνικές διαδικασίες. Βέβαια, κρίσιμο ρόλο στη διαπραγμάτευση, είτε σε εθνικό είτε σε διακρατικό επίπεδο, θα διαδραματίσουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τα μητρώα ασθενών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική συνταγογράφηση και η στοχευμένη διάθεση των φαρμάκων σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται. Άλλωστε, με δεδομένη και την ύπαρξη των κλειστών προϋπολογισμών στα φάρμακα τα επόμενα χρόνια, το ζητούμενο φέρεται να είναι πως θα διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη των πολιτών της χώρας τα φάρμακα που έχουν τεκμηριωμένα ανάγκη, με έναν βιώσιμο τρόπο για το σύστημα υγείας.
Η πρόκληση
Αυτό που φαίνεται, πάντως, να έχει γίνει κατανοητό είναι πως «το τανγκό χρειάζεται δύο». Η συμμετοχή των φαρμακοβιομηχανιών στη διαπραγμάτευση είναι μάλλον απαραίτητη και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί πως θα παρέχεται κίνητρο στις εταιρίες να συμμετάσχουν. Αλλιώς θα φτιαχτεί ένα σύστημα που τελικά θα μπει «στο ράφι».
Το βασικό κίνητρο για τις εταιρίες δεν μπορεί να είναι άλλο από τη γρήγορη πρόσβαση των νέων προϊόντων σε πολύ μεγάλες αγορές και με έναν ενιαίο τρόπο, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις που συνοδεύουν τα συστήματα της κάθε χώρας. Δεδομένης της κλινικής αξιολόγησης που ήδη υπάρχει και αξιοποιώντας το σύστημα HTA μίας ή περισσότερων χωρών, το φάρμακο θα πηγαίνει στη διαπραγμάτευση ταχύτερα. Το αποτέλεσμα της τελευταίας θα είναι δεσμευτικά για όλες τις χώρες της Συμμαχίας.
Ο καταμερισμός της εργασίας, ποιες δηλαδή χώρες θα αναλάβουν ποιο φάρμακο και σε ποιο στάδιο, θα γίνεται με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την τεχνική επάρκεια του κάθε κράτους.
Βέβαια, απαραίτητο είναι, το όποιο αποτέλεσμα κατοχυρωθεί να είναι νομικά δεσμευτικό, όχι μόνο για τα κράτη αλλά και για την εκάστοτε εταιρία. Ότι, δηλαδή, η τελευταία θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου ακόμα και σε χώρες με μικρές αγορές, όπως η Κύπρος και η Μάλτα. Κρίνεται, δε, πως με τη Συμμαχία ξεπερνούνται και εμπόδια, όπως η απουσία ικανών επιδημιολογικών δεδομένων που ταλανίζει τη χώρα μας, κενό που ενδεχομένως να μπορεί να καλυφθεί με την αξιοποίηση στοιχείων άλλων χωρών, τα οποία θα προσαρμοστούν στα «ελληνικά μέτρα».
Το λεπτό σημείο είναι, πάντως, να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα με νομικά δεσμευτικές απαντήσεις, που να κατοχυρώνουν ότι αυτό το αποτέλεσμα θα μπορεί να έχει ισχύ με βάση τις εθνικές νομοθεσίες και τα συστήματα της κάθε χώρας. Σε αυτό, η Αθήνα ετοιμάζει πρόταση, σε γενικές γραμμές, που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βάση της συζήτησης, ως πρώτο βήμα και με τις όποιες παρατηρήσεις, στην επόμενη συνάντηση να συνταχθεί μια πιο εμπεριστατωμένη θέση.
Η Συμμαχία της Βαλέτας
Οι αποστολές των 9 χωρών που αποτελούν πλέον τη Συμμαχία της Βαλέτας θα αρχίσουν να καταφθάνουν την Τρίτη 10 Ιουλίου, με το κύριο μέρος της συνάντησης να διεξάγεται την Τετάρτη. Οι διεργασίες της 11ης Ιουλίου θα περιλαμβάνουν μια πολύωρη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, συνεδρίαση της τεχνικής επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν 3 άτομα από την Ελλάδα, ενώ θα διεξαχθεί μια συνάντηση των Υπουργών και των εκπροσώπων των Υπουργείων Υγείας για κλείσει η μέρα με μια κοινή συνεδρίαση.
Οι Υπουργοί που θα δώσουν το παρόν είναι ο Κύπριος, ο Πορτογάλος και ο Μαλτέζος, ενώ ενδέχεται να εμφανιστεί και η Υπουργός της Ισπανίας. Οι υπόλοιποι θα εκπροσωπηθούν από υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Θυμίζουμε ό,τι οι χώρες που αποτελούν τη Συμμαχία είναι οι: Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμάνια, Κροατία και Σλοβενία. Η Ιρλανδία που είχε αρχικά ενταχθεί αποφάσισε να αποσυρθεί και να παραμείνει στη συμμαχία της BENELUXA, στην οποία εντάχθηκε σε δεύτερο χρόνο, ενώ η Γαλλία που είχε αρχικά το χαρακτήρα κράτους – παρατηρητή δεν συμμετέχει πλέον στις διαδικασίες.
Η Συμμαχία της Βαλέτας θα καταπιάνεται μόνο με νέα και ακριβά φάρμακα. Μια σκέψη είναι οι διαδικασίες να αφορούν ακόμη και σκευάσματα που δεν έχουν φθάσει στον ΕΜΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση τα φάρμακα που αξιολογούνται στο πλαίσιο της Συμμαχίας λογικά δεν θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει να αποζημιώνονται σε κάποιο από τα εθνικά συστήματα κράτους-μέλους. Κατ’ επέκταση, τα φάρμακα αυτά θα εντάσσονται σε 3 βασικές κατηγορίες και θα μπορούν να είναι είτε νέα ογκολογικά, είτε νέοι βιολογικοί παράγοντες, είτε νέα ορφανά φάρμακα. Για τη διαπραγμάτευση θα μπορούν να αξιοποιούνται όλα τα «εργαλεία» αξιοποιώντας είτε συμφωνίες όγκου τιμής, είτε συμφωνίες καταμερισμού του κινδύνου.                                                                                      Virus.com.gr  9/7/2018
Κόστος φαρμάκων - ελληνική κυβέρνηση.
(…) Είναι αλήθεια ότι το θέμα των υψηλών τιμών των νέων φαρμάκων προβληματίζει όλες τις χώρες, ακόμη και τις πιο πλούσιες. (….). Ας δούμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Πριν από μερικούς μήνες, έλαβε άδεια στις ΗΠΑ (αναμένεται να γίνει το ίδιο και στην Ε.Ε.) η πρώτη θεραπεία από μία νέα κατηγορία φαρμάκων, που είναι γνωστή ως θεραπείες CAR-T. Πρόκειται για το φάρμακο Kymriah, που έχει αναπτύξει η (….) Novartis
Το επαναστατικό, λοιπόν, με αυτή τη νέα θεραπεία είναι θα «φτιάχνεται» ειδικά για κάθε ασθενή. Οι γιατροί θα αφαιρούν Τ κύτταρα από τον ασθενή, θα τα επαναπρογραμματίζουν γενετικά στο εργαστήριο και στη συνέχεια θα τα επανατοποθετούν στον ασθενή, με στόχο να κυνηγήσουν και να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα!
Όλα καλά ως εδώ. Όμως, το κόστος του φαρμάκου είναι πολύ υψηλό. Η αρχική τιμή της θεραπείας ανέρχονταν σε περίπου 475.000 δολάρια! Πριν πείτε οτιδήποτε, πρέπει να αναφέρω ότι θα αφορά περίπου 600 ασθενείς στις ΗΠΑ, αφού θα χρησιμοποιηθεί αφού αποτύχουν άλλες θεραπείες.
Επίσης, ήδη η Novartis έχει προχωρήσει στις λεγόμενες συμφωνίες pay-for-performance. Δηλαδή, θα πληρώνεται ανάλογα με την απόδοση και αποτελεσματικότητα της θεραπείας…Ανάλογες συμφωνίες έχει κάνει στις ΗΠΑ και η Amgen για το νέο της φάρμακο, ονόματι Repatha, που αφορά τη χοληστερίνη και ετήσιο κόστος περίπου 14.000 δολάρια. Μία μάλιστα συμφωνία προβλέπει ότι, αν ένας ασθενής παίρνει το φάρμακό της και πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό, τότε η εταιρεία θα «επιστρέφει» πίσω τα χρήματα!
Από αυτά τα δύο παραδείγματα, βλέπουμε ότι πράγματι υπάρχει θέμα με το υψηλό κόστος των νέων φαρμάκων.
(…….)
Έρχομαι τώρα στην Ελλάδα και δη στα πεπραγμένα της ελληνικής κυβέρνησης. (……). Για παράδειγμα, το 2016, ξεκίνησαν (….) διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες για τις νέες, θαυματουργές θεραπείες της ηπατίτιδας C. Και λέω θαυματουργές γιατί προσφέρουν εκρίζωση του ιού σε ποσοστά πάνω από 95%, ενώ μέχρι πρότινος η θεραπεία με ιντερφερόνη είχε χαμηλά ποσοστά (περίπου 30%) και συνδέονταν με σοβαρές παρενέργειες.
(……). Πρακτικά η κυβέρνηση ζήτησε εκπτώσεις από τις φαρμακοβιομηχανίες και πέρσι το καλοκαίρι, (….) έκλεισε επιτέλους η συμφωνία για να καλυφθούν οι ανάγκες 5.500 ασθενών. (……..). Η συμφωνία λήγει στις 31-8-2018 και μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί σε θεραπεία μόνο περίπου 3.000 ασθενείς.
(…………….)
Ας έλθουμε τώρα στην ουσία: Αν ήταν δυνατόν να ενωθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης και να κάνουν αξιολόγηση και διαπραγμάτευση για το κόστος των νέων θεραπειών, τότε αυτό πάνω απ’ όλους βολεύει τη…. Φαρμακοβιομηχανία!                           Αιμίλιος Νεγκής Virus.com.gr12/7/2018

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
■ Στην Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηματικής Αριστείας, «Diamonds of the Greek Economy 2018», που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου, σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), βραβείο έλαβαν οι εξής:
Uni-Pharma, ΔΕΠΑ, Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε – ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε, Megara Resins, Ελληνικά Καλώδια Α.Ε, Elpen, Χρηματιστήριο Αθηνών, Spanopoulos Group, Lamda Development A.E, Janssen Hellas, Περιφέρεια Κρήτης, Boehringer Ingelheim, Vitex, ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε, Powerhealth, ΠΕΙΦΑΣΥΝ, Γρ. Σαράντης,ΑΒΕΕ, DEMOABEE, NovartisHellas, ΕΖΑ, CostaNavarino, CyanGroupofHotels, Pharmathen, LGElectronicsHellas, ΕΡΓΟΣΕ, ΔΕΗ,Affidea,MedochemieHellas.(Οι 12 υπογραμμισμένες εταιρίες είναι φαρμακευτικές και εταιρίες καλλυντικών σε σύνολο 30 που βραβεύτηκαν).
Τρεις διακρίσεις για UNI-PHARMA και INTERMED.
Τρεις σημαντικές διακρίσεις έλαβαν την περασμένη εβδομάδα οι φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη.Ειδικότερα, στις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed απονεμήθηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, Χρυσή Πιστοποίηση για το Υπεύθυνο και Ηθικό Επιχειρείν.
Την ίδια ημέρα επίσης η InterMed, διακρίθηκε στα βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2018», που διοργανώθηκαν από τον Εκδοτικό Οργανισμό New Times Publishing, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.
Οι συγκεκριμένες διακρίσεις, αποτελούν αναγνώριση για τον ΟΦΕΤ σε θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής, τοποθετώντας τον όμιλο στον επιχειρηματικό «χάρτη» με τις εταιρείες οι οποίες αντιστάθηκαν και εξακολουθούν να αντιστέκονται στην παρατεταμένη ύφεση.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόνο η UNI-PHARMA, την τελευταία εξαετία επένδυσε περί τα 64 εκατ. ευρώ, ενώ το πλάνο επενδύσεων το διάστημα 2018 – 2020 προβλέπεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.
Η Επιχειρηματική Ηθική αποτελεί κομβικό σημείο της φιλοσοφίας του Ομίλου Τσέτη, από την ίδρυσή της ακόμη πριν 55 χρόνια από τον αείμνηστο Κλέωνα Τσέτη, ο οποίος είχε οραματιστεί μία φαρμακοβιομηχανία που θα μπορεί να προσφέρει σκευάσματα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η InterMed, φαρμακοβιομηχανία του ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, πορεύεται δημιουργικά έχοντας στο τιμόνι της τις κυρίες Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη, μεγάλα «οχυρά» τους εργαζόμενους, 470 σε όλο τον Όμιλο, αλλά και «φυλαχτό», τη μεγάλη κληρονομιά του αείμνηστου Κλέωνα Τσέτη, ο οποίος ήδη από πολύ νωρίς, είχε οραματιστεί μία σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία με καινοτόμα προϊόντα που θα καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου».
Οι διακρίσεις αυτές, καταδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι ο Όμιλος έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την έμφαση στην Ηθική, στην Καινοτομία, στην Αριστεία αλλά και στον Άνθρωπο. Η διοίκηση του Ομίλου, δηλώνει περήφανη που συνεχίζει να επενδύει και να παράγει στην Ελλάδα.
HealthView 10/7/2018
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
■ 25% φθηνότερα τα καταναλωτικά προϊόντα από τα online φαρμακεία.
Έρευνα της εταιρείας Convert Group εκτιμά το τζίρο των ηλεκτρονικών φαρμακείων στα 110 εκατ. ευρώ για το 2017 με τα καλλυντικά να πρωταγωνιστούν.
Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μέσω των δυνατοτήτων του διαδικτύου, εμφανίζει ο κλάδος του φαρμακείου, με τους online εκπροσώπους του κλάδου να εντείνουν τον ανταγωνισμό μέσω σημαντικών εκπτώσεων στα προϊόντα που διακινούν και αφορούν καταναλωτικά είδη, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά κλπ είδη, εκτός φαρμάκων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ηλεκτρονικού επιχειρείν, Convert Group, ή μέση έκπτωση που γίνεται στα προϊόντα που διακινούνται διαδικτυακά από ελληνικά φαρμακεία είναι της τάξης του 25%, ενώ σε πολλές κατηγορίες είναι της τάξης του 28%. 
Η αγορά των ηλεκτρονικών φαρμακείων παρουσιάζει σταθερή άνοδο με διψήφιο ρυθμό τα τελευταία χρόνια και το 2017 εκτιμάται ότι έκλεισε σε τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ, στα 110 εκατ. ευρώ έναντι 90 εκατ. ευρώ το 2016 και περίπου 69 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης η έρευνα της Convert με βάση και την πορεία του πρώτου εξαμήνου του 2018, διαπιστώνει ρυθμό ανόδου της τάξης του 16% ο οποίος αναμένεται το 2018 να κινηθεί σε επίπεδα της τάξης των 128 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή σημαντική αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των ηλεκτρονικών φαρμακείων που με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου που συγκέντρωσε η εταιρεία φτάνουν στα περίπου 305 από 250 ένα χρόνο πριν. 
Με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στο 3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Φαρμακείο με τίτλο "Η Επόμενη Μέρα του Ηλεκτρονικού Φαρμακείου", ο ρυθμός ανόδου της τάξης του 16% αν και θεωρείται ικανοποιητικός δεν θα έλεγε κανείς ότι αντιπροσωπεύει τη ραγδαία ανάπτυξη την οποία "αξίζει" ο κλάδος των ηλεκτρονικών φαρμακείων. Σ αυτή την παράμετρο διαπιστώνεται και σημαντική αναπτυξιακή διάσταση στον κλάδο ο οποίο όμως εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση και επίσης αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό από τη συνολική φαρμακευτική αγορά. Εξάλλου τα ηλεκτρονικά φαρμακεία δεν μπορούν να αποσπάσουν κανένα μερίδια από την αγορά φαρμάκου που αποτελεί το βασικό κορμό των πωλήσεων των φαρμακείων γενικά, παρά μόνο ένα μικρό μερίδιο από την αγορά των ΜΗΣΥΦΑ. 
Από το σύνολο των ηλεκτρονικών φαρμακείων τα 2/3 έχουν σημαντική κίνηση με πάνω από 5 χιλιάδες επισκέψεις το μήνα, όμως το 10% ήτοι τα 30 μεγαλύτερα πραγματοποιούν το 80% του συνολικού τζίρου. Επίσης διαπιστώνεται ότι μόλις ένας μικρός αριθμός φαρμακείων προσελκύει και τη μισή επισκεψιμότητα των καταναλωτών στο σύνολο των φαρμακείων. Ειδικότερα στο 7% των "παιχτών" για το 2017 αντιστοιχούσε το 51% της συνολικής επισκεψιμότητας. Σ αυτή την ομάδα ανήκουν οι «πολλοί μεγάλοι παίχτες». Ακολουθεί η ομάδα των «μεγάλων παιχτών» οι οποίοι αποτελούν το 8% της αγοράς και στους οποίους κατευθύνεται ένα 15% της επισκεψιμότητας. 
Σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων που διακινούνται μέσα από τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, η μεγαλύτερη κατηγορία η οποία έχει μερίδιο 51% είναι τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης. Ακολουθεί με μερίδιο 28% η κατηγορία των βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής, με 14% η βρεφική και παιδική φροντίδα στην οποία περιλαμβάνονται από τροφές πάνες έως και παιδικά δερμοκαλλυντικά. Στο υπόλοιπο 7% περιλαμβάνονται διάφορες κατηγορίες όπως κάποια σκευάσματα αυτοφροντίδας, όπως είναι για παράδειγμα τα σιρόπια. 
Με βάση λοιπόν τις προηγούμενες μετρήσεις ο κλάδος των προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης στα on line φαρμακεία έχει τζίρο περί τα 55 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό εκτιμάται ως το 16,5% του συνολικού τζίρου της κατηγορίας στο σύνολο του δικτύου των φαρμακείων, δηλαδή on line και φυσικά καταστήματα. 
Η έρευνα της Convert προχωρά και σε λεπτομερή ανάλυση για το ποια προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν μεγάλη βαρύτητα αλλά και ανάπτυξη. Το 22% λοιπόν αφορά προϊόντα περιποίησης προσώπου μια κατηγορία η οποία το πρώτο τρίμηνο του 2018 σημείωσε άνοδο 12,6% με τα μισά από αυτά τα προϊόντα να αφορούν σκευάσματα αντιγήρανσης και τα οποία σημείωσαν άνοδο 17,5%. Ακολουθούν τα προϊόντα σώματος με 7,6% και τα αντηλιακά με μερίδιο 7,5%. 
Λόγω των προτιμήσεων των καταναλωτών διαπιστώνουμε ότι και οι δημοφιλείς εταιρείες ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Συγκεκριμένα υψηλά μερίδια έχουν οι Frezyderm, Κορρές, Vichy, Apivita, La Roche Posay, Pampers, Solgar, Avene, Intermed, Power Health κ.α.
Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων αποτελεί μια σημαντική διέξοδο για τα ελληνικά φαρμακεία τα οποία διαπιστώνουν σταθερά μείωση πωλήσεων από τη βασική κατηγορία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Μάλιστα η τελευταία ρύθμιση για να δοθούν κίνητρα για τη διείσδυση των γενοσήμων θα φέρει ένα επιπρόσθετο μέσο κόστος, σχετικά χαμηλό για την ώρα, κατά 500 ευρώ ανά φαρμακείο. Αυτό προκύπτει από το πρόσθετο rebate της τάξης του 0,8% επί των πωλήσεων των off patent πρωτοτύπων φαρμάκων το οποία θα πρέπει να πληρώνουν οι φαρμακοποιοί.                               HealthMag 2/7/2018
Γενόσημα στο φαρμακείο για 125 δραστικές ουσίες.
Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να τηρούν αποθέματα γενοσήμων από τη συγκεκριμένη λίστα
Λίστα δραστικών ουσιών για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, δημοσίευσε η ΗΔΙΚΑ, σε εφαρμογή της απόφασης  Δ3(α) 46627/15-06-2018 (Β' 2285) του Υπουργού Υγείας, που στόχο έχει την αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική αγορά. Πρόκειται για 125 ευρέως χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες για σειρά παθήσεων όπως ο διαβήτης, η υπερχοληστερολαιμία, αντιμικροβιακά, αντιβιοτικά κλπ.                                                                                                            HealthMag 2/7/2018
Μόνο από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ φάρμακα άνω των 1.000 ευρώ.
Την άμεση απόσυρση διάταξης με την οποία απαγορεύεται η διάθεση από τα ιδιωτικά φαρμακεία φαρμάκων αξίας άνω των 1.000 ευρώ ζητεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ). Η διάταξη αυτή, που περιλαμβάνεται στον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, επιβάλλει τη διάθεση των ακριβών φαρμάκων μόνο από τα περίπου 30 κρατικά φαρμακεία του οργανισμού και τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων και αιφνιδίασε τους φαρμακοποιούς, καθώς εισήχθη στον κανονισμό χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με το υπουργείο Υγείας ή τον ΕΟΠΥΥ.
Πρόκειται για φάρμακα κατά κανόνα για σοβαρές παθήσεις, όπως διάφορες μορφές καρκίνου και σκλήρυνση κατά πλάκας. Παράλληλα, η συντριπτική πλειονότητα των νέων καινοτόμων φαρμάκων λαμβάνει τιμή άνω των 1.000 ευρώ. Οπως διευκρίνισε στην «Κ» ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κυριάκος Θεοδοσιάδης, τα φάρμακα αυτά έως τώρα διατίθενται –κυρίως– από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, αλλά και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ανάλογα με την «πολιτική» της κάθε φαρμακοβιομηχανίας. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδοσιάδη, η απαγόρευση αυτή θα δημιουργήσει όλο και μεγαλύτερες ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ από ασθενείς, ενώ η ταλαιπωρία θα είναι πολύ μεγαλύτερη για όσους διαμένουν μακριά από πόλεις στις οποίες λειτουργούν κρατικά φαρμακεία. Ταυτόχρονα, θα αφαιρέσει μεγάλο κομμάτι της ύλης του φαρμακείου, ενώ παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση κρατικού παρεμβατισμού που ανταγωνίζεται την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό κέρδους των φαρμακείων για τα ακριβά φάρμακα υπολογίζεται ότι είναι κατά μέσον όρο στο 3%-3,5% (κλιμακωτό από 10% έως 2,2% για τα πιο ακριβά) και, όπως υποστηρίζει ο κ. Θεοδοσιάδης, «σοβαρό οικονομικό όφελος για το Δημόσιο από την απαγόρευση διάθεσής τους από τα φαρμακεία δεν υπάρχει».
Χωρίς ενημέρωση.
«Η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη γιατί έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς διάλογο. Συνιστά έλλειψη σεβασμού προς τους ασφαλισμένους, γιατί περιορίζει το δικαίωμα πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στην παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Και συνεχίζει, «ο ΠΦΣ ζητεί την απόσυρση του επίμαχου άρθρου και αναμένει την έναρξη ενός ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και δίκαιου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, προς όφελος των ασθενών και των ασφαλισμένων, και τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασής τους στη φαρμακευτική περίθαλψη σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι αποφασισμένος να προσφύγει κατά του επίμαχου άρθρου με όσα θεσμικά και νομικά μέσα διαθέτει».                                                            Έντυπη Καθημερινή 11.07.2018

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ
■ Εκτός τερέν οι μεσαίες δυνάμεις στις φαρμακαποθήκες - Σβήνουν χρέη για να επιβιώσουν. Μόνο τα δύο άκρα, δηλαδή οι μεγάλοι και οι μικροί παίκτες, θα μείνουν στον κλάδο, ανοίγοντας νέα σελίδα στην ιστορία του.
Ισχυρές αναταράξεις προμηνύονται στον κλάδο των φαρμακαποθηκών, καθώς αρκετές εξ αυτών είναι υπερφορτωμένες με χρέη, τα οποία μπορεί να δείχνουν μικρά αν κανείς τα εξετάσει σε επίπεδο έτους, αλλά αν προσθέσει τα ποσά που συσσωρεύτηκαν την περίοδο 2010-2017 τότε το ποσό που ανακύπτει, είναι υπέρμετρα μεγάλο και ως ποσοστό υπολογίσιμο.
Στο πλαίσιο αυτό, μας ανέφερε παράγοντας του κλάδου, τρεις φαρμακαποθήκες για να συνεχίσουν την πορεία τους έσβησαν πρόσφατα χρέη βγάζοντας από πάνω τους το βαρίδι των επισφαλειών. Τα χρέη που διέγραψαν ήταν της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ, των 2,5 εκατ. ευρώ και των 2,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Παρόλα αυτά, υποστηρίζει η πηγή μας, αρκετές είναι οι φαρμακαποθήκες που έχουν στα συρτάρια τους επιταγές που λίγο πριν την λήξη τους αντικαθίστανται από νέες, επιβαρύνοντας τα ήδη επιβαρυμένα ταμεία τους. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις θα εντατικοποιηθούν στο μέλλον επιβεβαιώνοντας ότι πια είναι μονόδρομος.
Μολονότι, ο συνολικός τζίρος του κλάδου συνολικά θα κλείσει και φέτος όπως και πέρυσι στα 5 δισ. ευρώ το εξαιρετικά χαμηλό περιθώριο κέρδους που είναι μεικτό 4,67% για να καταλήξει καθαρό στο 1% περιορίζει τα περιθώρια επιβίωσης των επιχειρήσεων του κλάδου. Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι τα φάρμακα Υψηλού Κόστους, δηλαδή το 1/3 των πωλήσεων είναι εκτός των φαρμακαποθηκών και των φαρμακείων, όπως επίσης και το γεγονός ότι οι εταιρείες, παρά τις διαβεβαιώσεις τους στις αρμόδιες αρχές, έχουν μειώσει δραματικά τις πωλήσεις τους στις εταιρείες του κλάδου, αντικαθιστώντας αυτές με απευθείας πωλήσεις στα φαρμακεία.
Επίσης υπογραμμίζουν οι πηγές μας το εξής παράδοξο που υπάρχει στην χώρα και συγκεκριμένα την αντιστοιχία φαρμακαποθήκης με αριθμό πληθυσμού: Μία φαρμακαποθήκη στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε 70.000 κατοίκους το οποίο θεωρείται εξαιρετικά μικρό συγκριτικά με ότι ισχύει στο εξωτερικό. Συνολικά υπάρχουν 95 ιδιωτικές φαρμακαποθήκες και 48 Συνεταιρισμοί.                                Iatronet.gr 17/7/ 2018

ΜΗΣΥΦΑ
Αυξητικές τιμές εμφανίζουν κάποια από τα «δημοφιλή» μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Αυξητικές τάσεις εμφανίζουν οι τιμές δημοφιλών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, μετά από την απόφαση απελευθέρωσής τους σύμφωνα με στοιχεία από τους φαρμακοποιούς. Πρόκειται για σκευάσματα ευρείας χρήσης και κατανάλωσης, όπως είναι αναλγητικά και παυσίπονα.
Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση από τους φαρμακοποιούς, ήδη οι τιμές αρκετών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων έχουν αυξηθεί ενώ από σήμερα 2 Ιουλίου, αύξηση που κυμαίνεται γύρω στο 10%.Ενδεικτικά,η τιμή του Panadol cold and flu διαμορφώνεται σήμερα στα 4,46 ευρώ από 4,16 ευρώ, η αναλγητική κρέμα counterpain cr στα 6,40 ευρώ από 5,92 και το αναλγητικό niflamol caps 2,36 ευρώ από 2,19 ευρώ.                                                                                           HealthView 2/7/2018

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
■Απόλυτη καθήλωση στο 22% της αγοράς για τα γενόσημα. Αν και αυξάνουν οι πωλήσεις των γενοσήμων, η συνολική αγορά "ανταγωνίζεται" την οποία προσπάθεια διείσδυσης.
Οι τιμές υποχωρούν, o όγκος πωλήσεων αυξάνει, όμως σταθερά το μερίδιο των γενοσήμων στην αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το 18%. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από μια πρώτη μελέτη των στοιχείων του πενταμήνου για τη συνολική αγορά φαρμάκου στα ιδιωτικά φαρμακεία, με βάση την οποία τα γενόσημα έχουν αυξήσει ελάχιστα τον όγκο τους σε σχέση με το 2017 φτάνοντας το 22%. Παράλληλα κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου φαίνεται ότι η αγορά εξακολούθησε να κινείται ανοδικά  κι αυτό παρά το γεγονός πως μέσα στο διάστημα αυτό θα έπρεπε να έχει επηρεαστεί από τις μειώσεις τιμών του Δεκεμβρίου.  
Ειδικότερα, το εν λόγω διάστημα η αξία της αγοράς φαρμάκου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,6%, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, οι οποίες αναφέρουν ότι και από πλευράς όγκου οι πωλήσεις φαρμάκων κινήθηκαν επίσης υψηλότερα σε ποσοστό περίπου 2,5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βασίζονται σε μια πρώτη συγκέντρωση δεδομένων της IQVIA από την αλυσίδα ιδιωτικών φαρμακείων, ο όγκος των διακινούμενων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 διαμορφώθηκε στα περίπου 164 εκατ. τεμάχια. Επίσης από πλευράς αξίας (δηλαδή στοιχεία πωλήσεων στα φαρμακεία σε χονδρικές τιμές) η αγορά φαίνεται να υποχώρησε κοντά στο 1,13 δισ. ευρώ από περίπου 1,11 δισ. ευρώ.
Οι εταιρείες.
Συνολικά τα πρωτότυπα φάρμακα παρουσίασαν άνοδο πωλήσεων σε όγκους της τάξης του 1% και σε αξία 1,6%. Πάντως, το πρώτο πεντάμηνο δείχνει και κάποιες… μετατοπίσεις στην κυριαρχία των πολυεθνικών εταιρειών ειδικά όσον αφορά στα επώνυμα φάρμακα με ή χωρίς προστασία πατέντας δηλαδή τα on και off patent. Όπως έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια, η συγκέντρωση της αγοράς, έχει πλέον "χαλαρώσει", αν και οι μεγάλες πολυεθνικές δυνάμεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά των πρωτότυπων φαρμάκων. Παράλληλα όμως ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν οι πολυεθνικές και στο χώρο των γενοσήμων.
Στην πρώτη πεντάδα των ισχυρών στο πεντάμηνο του 2018 συναντάμε τις εταιρείες Pfizer, MSD, GSK, Sanofi και Novartis (τυχαία σειρά), σημειώνοντας όμως πτώση πωλήσεων συνολικά αν και το μερίδιό τους διατηρούνται στο 30% με βάση την αξία. Την πρώτη δεκάδα από πλευράς τζίρου συμπληρώνουν οι προαναφερθείσες συν τις Astrazeneca, Boehringer, Pharmaserve, Menarini και Bayer, και φαίνεται ότι πλέον έχουν χάσει μερίδιο καθώς το συνολικό ποσοστό τους στον τζίρο της αγοράς έχει υποχωρήσει σημαντικά κάτω του 50%.
Την ίδια στιγμή αξιόλογη είναι η πορεία δύο σημαντικών ελληνικών βιομηχανιών (από πλευράς μεριδίου στα φαρμακεία), ήτοι των Βιανέξ και Uni Pharma οι οποίες λόγω της δραστηριότητάς τους δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των γενοσήμων αλλά των πρωτότυπων. Μάλιστα η πρώτη βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των εταιρειών που προμηθεύουν τα ελληνικά φαρμακεία.

Από κει και πέρα στο χώρο γενοσήμων μετά την ΕΛΠΕΝ που κατέχει μερίδιο 15% στη συγκεκριμένη αγορά, βλέπουμε μια "νέα είσοδο" την εταιρεία Innovis. H εταιρεία συμφερόντων οικογένειας Βασιλόπουλου (η οποία ήλεγχε την Specifar) σε συνεργασία με την οικογένεια Κάτσου της Pharmathen έχει αναλάβει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο κυρίως γενοσήμων των δύο εταιρειών που αναφέραμε.
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Gap, Bennett και Rafarm, με μερίδιο στη συνολική αγορά γενοσήμων κοντά στο 47% και περί το 8,5% στη συνολική αγορά φαρμακείου.
Να σημειώσουμε δε ότι η αγορά των γενοσήμων ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με μια άνοδο της τάξης του 7,5% σε όγκο αλλά όσον αφορά σε αξία αυτή ήταν της τάξης μόλις 1,6%. Επίσης αξίζει και πάλι η επισήμανση  ότι η αγορά των γενοσήμων δεν είναι πλέον μια ελληνική υπόθεση, καθώς δύο ισχυρές πολυεθνικές έχουν μπει δυναμικά στην αγορά με συνολικό μερίδιο από πλευράς πωλήσεων να ξεπερνά το 6% από 4,8% πέρυσι.
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται οι νέες μειώσεις οι οποίες θα είναι σε ισχύ στα φαρμακεία από την τρέχουσα εβδομάδα. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΠΕΦ, το 2ο εξάμηνο του 2018 βρίσκει την ελληνική παραγωγική φαρμακοβιομηχανία αντιμέτωπη με πολλά ανοικτά μέτωπα. Η ανατιμολόγηση του Ιουνίου, για μια ακόμη φορά οδήγησε σε νέες μεγάλες μειώσεις στα - κυρίως γενόσημα - φάρμακα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών. "Υποτίθεται ότι η συμπίεση των τιμών  των γενοσήμων θα οδηγούσε στην αύξηση της χρήσης τους και κατά συνέπεια στη συγκράτηση της δαπάνης. Στην πράξη, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει : Τα μερίδια των γενοσήμων παραμένουν ουσιαστικά καθηλωμένα - στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών της Ευρώπης- και η φαρμακευτική δαπάνη τελικά αυξάνεται αφού η συνταγογράφηση μετακινείται σε νεότερα ακριβότερα φάρμακα για τις ίδιες ενδείξεις", αναφέρει ο διευθυντής επιστημονικών θεμάτων της ΠΕΦ.               
HealthMag 23/7/2018
ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Αυξάνεται το τέλος αξιολόγησης των νέων φαρμάκων.
Σε αναμονή της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για το πόσο τελικά θα είναι το τέλος (ανταποδοτικό) που θα καταβάλλουν οι φαρμακοβιομηχανίες για την αξιολόγηση των νέων τους σκευασμάτων βρίσκεται η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων (ΗΤΑ).
Σε αναμονή της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για το πόσο τελικά θα είναι το τέλος (ανταποδοτικό) που θα καταβάλλουν οι φαρμακοβιομηχανίες για την αξιολόγηση των νέων τους σκευασμάτων βρίσκεται η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων (ΗΤΑ). Με το παλιό καθεστώς ήταν 2.000 ευρώ ανά νέο κωδικό, και η πληροφόρησή μας είναι ότι θα είναι σίγουρα αυξημένο. Στο μεταξύ, αύριο-μεθαύριο αναρτάται το site της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων (ΗΤΑ), το οποίο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα είναι HTA gov.gr και σε αυτό θα μπορούν να καταθέτουν οι φαρμακοβιομηχανίες τα δικαιολογητικά τους για την αξιολόγηση των φαρμάκων τους.
Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων προετοιμάζεται για το διοικητικό συμβούλιο της Πέμπτης στο οποίο μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι ο προσδιορισμός των σκευασμάτων (cluster) που θα ξεκινήσει η επαναξιολόγηση και αυτό το έργο θα είναι σε συνεννόηση με τον ΕΟΠΥΥ. Μπορεί να είναι όπως λέγεται οι στατίνες ή τα αντικαρκινικά. Το σίγουρο είναι ότι θα ελεχθούν όλα τα σκευάσματα που έχουν κατατεθεί την τελευταία τριετία, καθώς ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μία λίστα φαρμάκων που αξίζουν πραγματικά -με αποδείξεις- να περιλαμβάνονται στα αποζημιώμενα σκευάσματα. Επίσης στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και κάποια αιτήματα ασθενών που αποτελούν εξαιρέσεις. Σε εβδομαδιαία βάση η Επιτροπή δέχεται 40-50 τέτοια αιτήματα. Σχετικά δε με το αίτημα συλλόγων ασθενών να συμμετάσχουν στην Επιτροπή, η πληροφόρησή μας είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο συμμετοχής, καθώς κάτι ανάλογο δεν προβλέπεται σε καμία νομοθεσία του εξωτερικού. Στις άμεσες προτεραιότητες της ΗΤΑ είναι να ολοκληρωθεί άμεσα και η γραμματειακή της υποστήριξη, καθώς ο φόρτος εργασίας αυξάνεται πια ραγδαία. Σήμερα υπάρχουν 3 Γραμματείς και χρειάζονται άλλα 7 στελέχη στο συγκεκριμένο πόστο, εξ ου και η προκήρυξη που έχει γίνει από το Υπουργείο Υγείας και η οποία ολοκληρώνεται στις 30/7/2018.                                 iatronet.gr   23/7/ 2018

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
■ Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κατά κατηγορία καταστημάτων (ΕΛΣΤΑΤ, Απρ. 2018).
Πίνακας Δ 16:  Kατά το διάστημα Ιαν – Απρ 2018, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων στα φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών καταγράφεται αύξηση +3,1%σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017 (+0,9%).
Πηγή: Εβδομαδιαίο δελτίο ΣΕΒ,TEYXΟΣ 147 |5 Ιουλίου  2018  | σελ. 13
  ΠΙΝΑΚΑΣ Δ02: Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής σε βασικούς κλάδους. (ΕΛΣΤΑΤ, ΑΠΡΙΛ. 2018).
 Εδραιώνεται η ανάκαμψη της μεταποίησης!
ΦΑΡΜΑΚΑ:     Ιαν-Μάϊος 2017:    12,5%
 Ιαν- Μάϊος.2018:     19,2,8%
Πηγή: Εβδομαδιαίο δελτίο ΣΕΒ,TEYXΟΣ 148 | 12 ΙΟΥΛΊΟΥ  2018  | σελ. 1
■ΠΙΝΑΚΑΣ  Δ04: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά ώρα και επενδύσεις κατά κλάδο στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών  (Eurostat, Εθνικοί Λογαριασμοί, 2016)
Α) Μεταβολή παραγωγικότητας και επενδύσεων 2015 – 2016
ΦΑΡΜΑΚΑ
2015  : –2/5%
2016: : +13,3%
Β) Μεταβολή παραγωγικότητας 2015 – 2016 και μέση ετήσια μεταβολή επενδύσεων 2014 - 2016
2015  : –2/5%
2016: : +10,2%                                                              
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟΣΕΒ, TEYXΟΣ 149 | 19 Ιουλίου 2018 | σελ. 4
■ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ07: Ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο κατά κλάδο στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών, 2016  (Eurostat, Εθνικοί Λογαριασμοί, 2016)
ΦΑΡΜΑΚΑ  :  – 1,1%
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΒ, TEYXΟΣ 149 | 19 Ιουλίου 2018 | σελ. 5
■ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ09: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά ώρα και ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο κατά κλάδο στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών  (Eurostat, Εθνικοί Λογαριασμοί, 2016).
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΒ,   TEYXΟΣ 149 | 19 Ιουλίου 2018 | σελ. 9

Έρευνα της ICAP αποδεικνύει ότι το 8% των κορυφαίων εργοδοτών της χώρα προέρχεται από το χώρο της υγείας και του φαρμάκου για το 2017.
Σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της  χώρας που διατηρεί μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, αναδεικνύεται ακόμη και εν μέσω κρίσης  ο χώρος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε πρόσφατη έρευνα της ICAP. Συγκεκριμένα με βάση την ειδική έκδοση της εταιρείας επιχειρηματικής πληροφόρησης, «Leading Employers in Greece 2018», προκύπτει ότι ανάμεσα στους 500 μεγαλύτερους Έλληνες  εργοδότες περιλαμβάνονται 12 ελληνικές εταιρείες φαρμάκου, οι οποίες μάλιστα απασχολούν περίπου 6300 άτομα. Να σημειωθεί δε, ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες παρά τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου, αύξησαν κατά περίπου 130 άτομα το έμψυχο δυναμικό τους πέρυσι. 
Σύμφωνα επίσης με την έρευνα ο κλάδος τους φαρμάκου «εκπροσωπείται» στο δείγμα των 500 εταιρειών της ICAP και από το χώρο των θυγατρικών πολυεθνικών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι 190 μεγάλες εμπορικές εταιρείες εκ των οποίων οι  8 θυγατρικές πολυεθνικών που κατέχουν μάλιστα περί το 40% της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα με πολλαπλάσιο τζίρο έναντι των ελληνικών, απασχολούν με βάση το έτος 2017 περίπου 3000 εργαζόμενους οι οποίοι μάλιστα είναι κατά 270 περισσότεροι έναντι του 2016. 
Για μια ακόμη φορά λοιπόν με βάση τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται η σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση, η οποία όπως μάλιστα σημειώνουν και οι εκπρόσωποι του κλάδου,  παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία καθώς η δουλειά τους ενισχύει και το εξαγωγικό προφίλ της χώρας. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι και οι 20 φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν ανήκουν σε ένα κλάδο ο οποίος εξακολουθεί να βάλλεται από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, εξακολουθούν να χάνουν πωλήσεις και μάλιστα ακόμη και η μείωση των εργαζόμενων των πολυεθνικών είναι αναλογικά χαμηλότερη απ’ ότι θα περίμενε κανείς αν αναλογιστεί  κανείς τις έχει συμβεί στον εν λόγω κλάδο τα τελευταία χρόνια.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, Labour Force Survey για το 2017 τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΟΒΕ , στην Ελλάδα, η απασχόληση στο στενό πυρήνα της εγχώριας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, διαμορφώθηκε στα 15,5 χιλ . άτομα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, μειωμένη κατά -6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.Σημειώνεται ότι το τέλος του 2016 ο κλάδος παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική άνοδο των απασχολούμενων οι οποίοι έφτασαν στους 17,2 χιλ. άτομα, αλλά προφανώς η τάση αυτή ήταν συγκυριακή καθώς φαίνεται μια απώλεια 1700 θέσεων εργασίας μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο.                                                                                                
HealthMag 30/7/2018

ΣΦΕΕ
■ Το clawback στα ύψη - Μόνη λύση για τη διάσωση Υγείας και Οικονομίας οι 3 κλειστοί προϋπολογισμοί.
Αντιμέτωποι για ακόμη μία φορά με μεγάλες υπερβάσεις στη φαρμακευτική δαπάνη βρίσκονται οι φαρμακοβιομηχανίες, οι επικεφαλής των οποίων γνωρίζουν καλά, ότι αυτό μεταφράζεται σε τεράστια ποσά επιστροφών (clawback). Μόνο που αυτή την φορά και με την πολιτική που πάει να ακολουθήσει η Κυβέρνηση, θα μπει οριστικά ταφόπλακα στις φαρμακοβιομηχανίες, με δυσάρεστες συνέπειες τόσο στην υγεία του πολίτη όσο και στην ελληνική οικονομία.
Ήδη, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η υπέρβαση της δαπάνης αγγίζει τα 276 εκατ. ευρώ, έναντι 218 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Η κυβέρνηση, μάλιστα, επιδεικνύει και αξιοσημείωτο ζήλο έναντι των μνημονιακών της υποχρεώσεων και όχι μόνο δεν προχώρησε σε μείωση 30% που έλεγε η τρόικα (η δέσμευση της κυβέρνησης στις φαρμακοβιομηχανίες ήταν για μείωση 10%), αλλά προχώρησε και σε αύξηση 21% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Επίσης, ο Ιούνιος του 2018 σημείωσε υπέρβαση της τάξης των 49 εκατ. ευρώ.
Φυσικά, οι θεσμικοί παράγοντες (όπως ΕΟΠΥΥ, παράγοντες του υπουργείου Υγείας κλπ) προκειμένου να διασκεδάσουν την κατάσταση, τονίζουν ότι είναι λογική η υπέρβαση ιδιαίτερα το καλοκαίρι που οι ασφαλισμένοι θέλουν να ταξιδέψουν, με αποτέλεσμα να προμηθεύονται περισσότερα φάρμακα. Προφανώς, αυτή είναι μια δικαιολογία επιφανειακή, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
Σύμφωνα με ασφαλείς εκτιμήσεις, το clawback αναμένεται να φθάσει φέτος στο πρωτοφανές ποσό των 605 εκατ. ευρώ για την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, κάτι το οποίο θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο αρκετές επιχειρήσεις που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν το ΑΕΠ της χώρας.
Η σημερινή πολιτική που ακολουθείται στον τομέα του φαρμάκου είναι δραματική και κάθε άλλο παρά βιώσιμη, με αποτέλεσμα να ταλανίζονται τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε φάση αποεπένδυσης. Και ένα κράτος χωρίς ισχυρή βιομηχανία και δη χωρίς ισχυρή φαρμακοβιομηχανία, είναι φτωχό και ευάλωτο.
Η λύση είναι η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 500 εκατομμύρια. Βλέποντας, όμως, πως κακώς η κυβέρνηση δεν έχει την βούληση για άμεση αύξηση στη δαπάνη, η αμέσως επόμενη λύση είναι οι 3 κλειστοί προϋπολογισμοί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, on-patent φάρμακα, off-patent και γενόσημα, και φάρμακα υψηλού κόστους της λίστας 1Α(Ακριβά φάρμακα).
Με μια τέτοια κατανομή, θα  μπορούσε να επιτευχθεί ισορροπία και δικαιοσύνη στον καταμερισμό της δαπάνης. Παράλληλα, αποτελεί αναγκαιότητα για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, για να γνωρίζουν από πριν τι πρέπει να πληρώσουν.
Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας - και ειδικότερα ο Γ.Γ. του υπουργείου, Γιώργος Γιαννόπουλος που «τρέχει» όλο το θέμα - έχει ήδη προτείνει 90 κλειστούς προϋπολογισμούς, ή 12 (και που αφορούν στο 90% περίπου της φαρμακευτικής δαπάνης), ωστόσο οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας, διαφωνούν σφόδρα με αυτήν την κατηγοριοποίηση.
Φυσικά, ένα τέτοιο σχέδιο κλειστών προϋπολογισμών με αέρα… Δανίας, κάθε άλλο παρά μπορεί να βρει εφαρμογή στη χώρα μας. Ο λόγος που η Αριστοτέλους επέλεξε τη συγκεκριμένη χώρα για να βασίσει το μοντέλο της είναι πως - μαζί με τη Νορβηγία - διαθέτει στοιχεία αντίστοιχων κλειστών προϋπολογισμών. Επ’ ουδενί όμως τα δεδομένα αυτά δεν αποτυπώνουν ούτε μπορούν να καλύψουν επαρκώς τα αντίστοιχα της Ελλάδας, καθώς η Δανία είναι μία μικρή ευρωπαϊκή χώρα του βορρά, με μεγάλη πληθυσμιακή διαφορά (5,7 εκατ.) και διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης.
Αν και το υπουργείο Υγείας προσπαθεί να πείσει ότι έχει απομακρυνθεί από την κατηγοριοποίηση ανά ATC4, στην ουσία πάει να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο, βαφτίζοντάς το με άλλο όνομα.
Προφανώς, όμως, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν καταλάβει το θέατρο του παραλόγου που παίζουν στο υπουργείο Υγείας και για αυτό επιμένουν στην πρότασή τους για τις τρεις μεγάλες κατηγορίες κλειστών προϋπολογισμών. Λύσεις Δανίας και κατηγοριοποίησης ανά ATC4 ή αντίστοιχα μοντέλα θα οδηγήσουν τις εταιρείες στο λουκέτο και τους εργαζόμενους τους στην ανεργία, την υγεία για τον απλό πολίτη πιο ακριβή και το ΑΕΠ της χώρας φτωχότερο κατά 3,42%.
Σε δηλώσεις του, ο αναπληρωτής πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Κωνσταντίνος Παναγούλιας, επισημαίνει ότι ο ΣΦΕΕ είναι κάθετα αντίθετος με τους κλειστούς προϋπολογισμούς, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να βρεθούν ορθολογικοί τρόποι να μειωθεί το clawback και να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου. Αναφορικά με το μοντέλο της Δανίας, ο κ. Παναγούλιας σχολιάζει ότι είναι εντελώς παράλογο να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο στην Ελλάδα, καθώς οι δύο χώρες είναι εντελώς διαφορετικές, τόσο στα συστήματα υγείας και συνταγογράφησης όσο και σχετικά με την κουλτούρα τους. Για παράδειγμα, όπως χαρακτηριστικά σχολίασε, οι Δανοί πάσχουν από κατάθλιψη, ενώ ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων πάσχει από διαβήτη.ONMED.GR  27/7/2018

ΣΦΕΕ-ΠΕΦ
■ Με "κομμένη την ανάσα" η τελική μορφή λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Προβληματισμούς για εμπόδια στην αναπτυξιακή δυναμική της θέτει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία.
Σε αναμονή για την τελική διατύπωση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα θεσμοθετηθεί ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων βρίσκεται η φαρμακοβιομηχανία, έχοντας ήδη καταθέσει τις προτάσεις της στο υπουργείο Υγείας, με βάση το προσχέδιο που ήδη έχει καταρτισθεί.
Ήδη, η νεοσυσταθείσα Επιτροπή, είχε την περασμένη Παρασκευή την πρώτη - πανηγυρική - συνεδρίασή της, όπου γνωρίστηκαν τα μέλη της μεταξύ τους και επεσήμαναν τη σοβαρότητα του έργου που αναλαμβάνουν μόλις ολοκληρωθεί και η κατάρτιση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης.
Χωρίς εκπλήξεις ή αποκλίσεις από τις διατάξεις του σχετικού νόμου, το σχέδιο απόφασης προβλέπει τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνουν α) το κλινικό όφελος όπως αυτό αποτιμάται λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα και το φορτίο της νόσου, την επίδραση πάνω στους δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας, καθώς και τα δεδομένα ασφάλειας και ανεκτικότητας, β) τη σύγκριση με τις ήδη διαθέσιμες αποζημιούμενες θεραπείες φαρμάκων, γ) τον βαθμό αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών μελετών, δ) το λόγο κόστους / αποτελεσματικότητας και ε) την επίπτωση στον προϋπολογισμό.
Περιλαμβάνει ακόμη τις προϋποθέσεις αποζημίωσης, "εισάγοντας τεχνογνωσία" από άλλες χώρες, με το σχήμα 9-6-3, δηλαδή ένταξη στη θετική λίστα προς αποζημίωση μόνο αν αποζημιώνονται τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυκλοφορούν, τα κράτη στα οποία κυκλοφορούν δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα (9) και από τα ανωτέρω κράτη που αποζημιώνουν το φάρμακο, τουλάχιστον τα μισά περιλαμβάνονται στα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη - μέλη που διαθέτουν μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ήτοι: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Φινλανδία.
 Επί του σχεδίου, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) κατέθεσε τις προτάσεις του, εκτιμώντας ότι το σχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η χώρα πρέπει να αποκτήσει σύστημα αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας, και έχει προτείνει ορισμένες βελτιώσεις, οι κυριότερες των οποίων αφορούν:
- την παρουσίαση του φακέλου του κάθε υπό αξιολόγηση φαρμάκου από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια αξιολόγησης από την Επιτροπή, καθώς και 
- τη δημιουργία μιας Διαρκούς Ομάδας  Εργασίας, η οποία θα αντιμετωπίζει επί τόπου τα τεχνικά θέματα που θα ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος.
Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), χωρίς να αμφισβητεί την ανάγκη αξιολόγησης των νέων τεχνολογιών, υπογραμμίζει ότι ο τρόπος που επιλέγεται, δυναμιτίζει την προσπάθεια καινοτομίας στην ελληνική παραγωγή. Η τελευταία στρέφεται στην "οριακή καινοτομία", δηλαδή στην παραγωγή γνωστών φαρμάκων των οποίων έχει λήξει η προστασία της δραστικής ουσίας, όμως εισάγει νέες μορφές χορήγησης ή συνδυασμούς δραστικών ουσιών για χορήγηση με ένα σκεύασμα, παράμετροι που διευκολύνουν τη συμμόρφωση του ασθενή στη θεραπεία. 
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται με το σχέδιο της απόφασης ότι το σύνολο των φαρμάκων θα επαναξιολογηθούν, βάζοντας στο τραπέζι για μια ακόμη φορά το θέμα των γενοσήμων, τα οποία θα ακολουθήσουν το δρόμο της αξιολόγησης, έστω κι αν η χρήση τους αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής. Αφήνεται έτσι να εννοηθεί ότι το ζητούμενο τελικά είναι η παραπομπή στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης για τις θεραπευτικές κατηγορίες. Και οι αντιρρήσεις της ΠΕΦ, κάνουν λόγο για προσπάθειες περαιτέρω μειώσεων των φαρμάκων σε επίπεδα κάτω και από το ένα ευρώ.                             HealthMag  2/7/2018

ΤΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Μείον 43 φάρμακα στην αγορά - Διαγραφές λόγω ασύμφορης κυκλοφορίας.
 Νέο τροποποιητικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων εξέδωσε χθες το υπουργείο Υγείας, αφού προηγουμένως εξέτασε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν επί των μειώσεων του Δελτίου της γενικής ανακοστολόγησης του Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο Δελτίο Τιμών, οι φαρμακευτικές είχαν υποβάλλει περισσότερες από 200 ενστάσεις, ζητώντας διόρθωση τιμής. Εντούτοις, από την επεξεργασία των στοιχείων, τελικά εγκρίθηκαν μόλις 10 από αυτές, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν.
Οι περισσότερες ενστάσεις, αφορούσαν πολύ χαμηλές τιμές, που προέκυψαν μετά τις τελευταίες υποχρεωτικές μειώσεις, με αποτέλεσμα οι τελικές τιμές να διαμορφώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης ή σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από την φθηνότερη τιμή της Ευρώπης.
Αυτές οι ενστάσεις που εγκρίθηκαν, αφορούσαν λόγους δημόσιας υγείας, καθώς επρόκειτο για φάρμακα που κινδύνευαν να αποσυρθούν από την αγορά χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις προχώρησαν ως είχαν, γιατί δεν θα γινόταν δεκτή από την Τρόικα οποιαδήποτε αλλαγή βάσει των παραπάνω διατάξεων.
Τελικά το αποτέλεσμα ήταν οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας να ζητήσουν τη διαγραφή των προϊόντων από το δελτίο τιμών, για οικονομικούς λόγους, καθώς η τιμή τους ήταν ασύμφορη πλέον και δημιουργούσαν ζημιές στις επιχειρήσεις. Βέβαια, ευελπιστώντας σε μια διόρθωση τιμής στο μέλλον, οι φαρμακευτικές δεν ζήτησαν την απόσυρση των φαρμάκων, αλλά μόνο τη διαγραφή, όμως και πάλι, στην παρούσα φάση, 43 φάρμακα δεν θα κυκλοφορούν πλέον στην αγορά και θα πρέπει να προστεθούν κι αυτά στα υπόλοιπα που έχουν ήδη απομακρυνθεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Υγείας, έπρεπε και αυτή τη φορά να εφαρμοστεί η νομοθεσία ως προς το σκέλος των μειώσεων, καθώς κατά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, δεν έγινε εφικτή η αλλαγή της. Τώρα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ευελπιστεί ότι οι επιθυμητές αλλαγές θα γίνουν μετά την έξοδο από τη μνημονιακή επιτροπεία, προκειμένου να ξεκινήσει η αγορά να αποκαθίσταται, όμως και πάλι εμφανίζεται συγκρατημένη, καθώς η επιτήρηση δεν πρόκειται να αρθεί. Υπουργείου Υγείας.
Το τροποποιημένο δελτίο ισχύει για ΚΑΚ, Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από την ανάρτησή του, ενώ για τα φαρμακεία από 26 Ιουλίου. Πρόκειται για την τροποποίηση της λίστας ανατιμολογούμενων φαρμάκων που δημιούργησε νέους «πονοκεφάλους» στις φαρμακευτικές εταιρίες, με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία να διαμαρτύρεται για τις νέες μειώσεις τιμών, αλλά και το σύνολο της αγοράς να εκφράζει διαρκείς ενστάσεις για τα λάθη στους υπολογισμούς και τη μεθοδολογία. Μια πρώτη εξέταση του Τροποποιημένου Δελτίου Τιμών δείχνει πως η λίστα είναι μικρότερη κατά μερικές δεκάδες κωδικούς. Συγκεκριμένα, από 7920 κωδικούς πλέον ο κατάλογος περιλαμβάνει 7879, 41 κωδικούς λιγότερους.                                                        Virus.com.gr  18/7/2018
Γενόσημα: Εξίσωση τιμής λιανικής με τιμή αποζημίωσης στη νέα θετική λίστα φαρμάκων.
Στην έκδοση νέου θετικού καταλόγου με τα φάρμακα που αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της θετικής λίστας είναι ότι είναι η πρώτη λίστα στην οποία όλα τα γενόσημα θα έχουν τιμή αποζημίωσης ίδια με την τιμή λιανικής. Ειδικότερα, 3.918 κωδικοί γενοσήμων θα έχουν πλέον την ίδια τιμή λιανικής και αποζημίωσης.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε νομοθετηθεί από το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της προώθησης των γενοσήμων, όμως με την παρούσα λίστα η εν λόγω ρύθμιση μπαίνει και στην πράξη: οι πολίτες που θα πηγαίνουν στο φαρμακείο δεν θα πληρώνουν τη συμμετοχή τους στην τιμή του φαρμάκου και τη διαφορά τιμής μεταξύ λιανικής και τιμής αποζημίωσης, αλλά μόνο τη συμμετοχή τους.
Η ρύθμιση αυτή, η οποία εκτιμάται από τριανταέξι έως σαράντα (36-40) εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ανακουφίσει τους πολίτες, που πολλές φορές καλούντο να πληρώσουν από ένα έως και αρκετά ευρώ σε κάθε φάρμακο, ως διαφορά μεταξύ της λιανικής τιμής και της τιμής αποζημίωσης. Επιπλέον, με βάση όσα έχουν νομοθετηθεί, οι ασφαλισμένοι που πλήρωναν συμμετοχή 10% στα φάρμακά τους, ήδη απαλάσσονται και από αυτή τη δαπάνη, καθώς θα πληρώνουν μηδενική συμμετοχή.
stogiatro.gr 27/7/2018

ΕΟΦ-ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
■ Στα 78 σκευάσματα φθάνουν πλέον οι ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά. Πρόκειται για ελλείψεις που έχουν δηλωθεί από τις φαρμακευτικές εταιρείες που τα διακινούν και στο σχετικό έγγραφο του ΕΟΦ εξηγείται αν και πότε πρόκειται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία τους. Τους τελευταίους μήνες, ο ΕΟΦ καταγράφει πλέον και τις ελλείψεις που παρατηρούνται και στα νοσοκομειακά φάρμακα, καθώς το θέμα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των νοσηλευομένων.
Στο μεταξύ βέβαια παραμένουν οι ελλείψεις στα φαρμακεία, εξαιτίας των δυσκολιών από πλευράς φαρμακοποιών να βρουν όλες τις ποσότητες φαρμάκων που χρειάζονται να καλύψουν τις συνταγές των ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν εκτός από τις φαρμακαποθήκες και στις ίδιες τις φαρμακευτικές που έχουν την άδεια κυκλοφορίας τους ή ακόμη και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα φάρμακα που χρειάζεται ο καθένας...
Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του ΕΟΦ, από την αγορά λείπουν 40 εξωνοσοκομειακά φάρμακα, 20 νοσοκομειακά, 6 εμβόλια και 12 φάρμακα που συνήθως εισάγονται από το ΙΦΕΤ.Στα εξωνοσοκομειακά φάρμακα, τις δύο τελευταίες εβδομάδες οι ελλείψεις αυξήθηκαν από 29 σε 40, και περιλαμβάνει αντιβιοτικά, αντιυπερτασικά, ενέσιμα, ψυχιατρικά φάρμακα, αντιμυκητιασικά, αντιμικροβιακά, του πεπτικού συστήματος, κολλύρια κλπ.
Σε ότι αφορά τα νοσοκομειακά φάρμακα, αφορούν αλμπουμίνη, ανοσοσφαιρίνη, αναισθητικό, δύο αντιβιοτικά, ένα παράγοντα για την αιμορροφιλία, ένα νοσοκομειακής χρήσης φάρμακο για την οστεοπόρωση και ένα αντιεμετικό που χρησιμοποιείται για τους καρκινοπαθείς. Παράλληλα παραμένουν οι ελλείψεις σε εμβόλια, αυτή τη φορά αφορούν το 4δύναμο, το 5δύναμο, του μηνιγγιτιδόκοκκου, της διφθερίτιδας - τετάνου και των ηπατίτιδων Α και Β (ξεχωριστά) που χορηγούνται στους ενήλικες.
Όσον αφορά τα φάρμακα που εισάγονται από το ΙΦΕΤ, για δύο από αυτά υπάρχει πρόβλημα παραγωγής, 4 δεν υπάρχουν κάν στο εξωτερικό, ενώ για τέσσερα από αυτά, η έλλειψη αναμένεται να αποκατασταθεί εντός Ιουλίου ή Αυγούστου. Η ένταση των ελλείψεων είναι τέτοια που το ΙΦΕΤ βραβεύτηκε στα Greek Business Champion Awards, καθώς παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και προ φόρων κέρδη σε ποσοστό άνω του 20%. Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του ΙΦΕΤ Δημήτρη Πανταζή, το ΙΦΕΤ παρουσίασε το 2016 αύξηση τζίρου 37,08% και 66,71% αύξηση κερδών. Με δεδομένα τα νούμερα αυτά, αναμένει και το φετινό βραβείο της κατηγορίας, καθώς το 2017, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 33,22% και τα κέρδη κατά 115,95%.
Το θέμα βέβαια, είναι ότι το ΙΦΕΤ έχει δημιουργηθεί - μεταξύ άλλων- και για την κάλυψη των ελλείψεων στην εσωτερική αγορά, γεγονός που σημαίνει πως όσο περισσότερο αυξάνονται οι πωλήσεις του, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα κάλυψης των ασθενών...                                          HealthMag  20/7/2018

ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
■ «Κόπηκαν» 4 νέα σωτήρια φάρμακα για τον καρκίνο από την Ελλάδα! Γιατί δεν εισάγονται.
Τέσσερα νέα φάρμακα για τον καρκίνο δεν εισήχθησαν στη χώρα μας. Πρόκειται για νέα καινοτόμα φάρμακα που θεραπεύουν τόσο σοβαρές μορφές καρκίνου όσο και άλλα βαριά νοσήματα, τα οποία κυκλοφορούν ήδη σε άλλες Ευρωπαικές χώρες, όχι όμως και στην Ελλάδα. Όπως αποκάλυψε ο πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Abbvie Πασχάλης Αποστολίδης, από τις αρχές του χρόνου οπότε και άρχισε να εφαρμόζεται το νέο χαράτσι του 25% ως τέλος εισόδου για κάθε νέο φάρμακο, τέσσερα σωτήρια σκευάσματα δεν εισήχθησαν στη χώρα μας καθώς οι μητρικές εταιρείες δεν ενέκριναν την κυκλοφορία τους στη χώρα μας λόγω μη συμφέρουσας τιμής.
Άλλωστε μαζί με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebate – claw back) το μικρότερο κούρεμα στην τιμή ενός φαρμάκου μπορεί να αγγίξει το 39%.Πάντως τα μηνύματα ότι θα αρχίσουν να κόβονται φάρμακα από την ελληνική αγορά είχαν αρχίσει να διαφαίνονται εδώ και καιρό. Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί ο αριθμός των φαρμάκων που δε θα εισάγονται στη χώρα μας καθώς το χαράτσι του 25% αναμένεται να παραμείνει παρότι θεωρητικά επρόκειτο για προσωρινό μέτρο.
Στο μεταξύ κεντρικά στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, έχει ξεκινήσει μία γενική συζήτηση για την έγκριση των νέων καινοτόμων φαρμάκων και το ζήτημα που τίθεται είναι εάν κάθε χώρα θα εφαρμόζει το δικό της σύστημα ελέγχου (ΗΤΑ), ή θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο στα αρμόδια όργανα στις Βρυξέλλες.Η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί έως τον Μάιο του 2019!HealthReport 6/7/2017
Στο κόκκινο οι ελλείψεις φαρμάκων και εμβολίων στη χώρα μας .
Στο «κόκκινο» είναι οι ελλείψεις φαρμάκων και εμβολίων στη χώρα μας, ακόμη και αναντικατάστατων σκευασμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τουλάχιστον 48 σκευάσματα, 5 εμβόλια και 12 μοναδικά φάρμακα, έχουν «εξαφανιστεί» από τα ράφια των φαρμακείων. Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρίες, για τα περισσότερα φάρμακα που είναι σε έλλειψη, η κατάσταση δεν αναμένεται να ομαλοποιηθεί πριν το τέλος του χρόνου!
Για τα 12 σκευάσματα, τα οποία διατίθενται στη χώρα μας μέσω ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας Τεχνολογίας), ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις υπάρχει «πρόβλημα παραγωγής» και για τα υπόλοιπα «δεν υπάρχει διαθέσιμο στο εξωτερικό». Για τα υπόλοιπα, ο ΕΟΦ αναφέρει ότι η έλλειψη οφείλεται στη διαθεσιμότητα από τις φαρμακευτικές εταιρίες οι οποίες έχουν δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για την αποκατάσταση της αγοράς.
Σε ότι αφορά τα εμβόλια, έλλειψη παρουσιάζουν τα εμβόλια έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, πολιομυελίτιδας και Αιμόφιλου της ινφλουένζας τύπου β, καθώς και τα εμβόλια έναντι ηπατίτιδα Β ενηλίκων, εμβόλιο έναντι ηπατίτιδα A ενηλίκων, εμβόλιο έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A,C,W135 & Y.                                                         HealthView10|07|2018


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
EFPIA: Σημαντικός αναπτυξιακός πυλώνας για την Ευρώπη η φαρμακοβιομηχανία.
Καθοριστικό κεφάλαιο στην οικονομία της Ευρώπης, παίζουν οι φαρμακευτικοί ερευνητικοί οίκοι, που μετατρέπουν τη βασική έρευνα σε καινοτόμες θεραπείες. Εξαιτίας της προόδου που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια ζούμε 30 χρόνια περισσότερα από ότι τον προηγούμενο αιώνα και μάλιστα με καλύτερη ποιότητα ζωής. Βέβαια, τα μεγάλα ζητήματα των ακάλυπτων αναγκών παραμένουν, συμπεριλαμβάνοντας τις θεραπείες για την Αλτζχάιμερ, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, πολλούς καρκίνους και ορφανές παθήσεις.
Η φαρμακευτική βιομηχανία στη διάρκεια των τελευταίων 17 ετών από το 2000-2017, έχει φτάσει στην παραγωγή προϊόντων αξίας 258 δισ. ευρώ, σε εξαγωγές 385 δισ. ευρώ, εισαγωγές 287 δισ. ευρώ, ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο της τάξης των 98 δισ. ευρώ, με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που εκτιμώνται σε 35,2 δισ. ευρώ, αύξηση των απασχολουμένων στα 750.000 άτομα, εκ των οποίων τα 115.000 σε μονάδες έρευνας και ανάπτυξης. 
Η συνολική αξία της φαρμακευτικής αγοράς σε τιμές παραγωγού υπολογίζονται σε 207 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές προς τις φαρμακευτικές από τα συστήματα περίθαλψης, εκτιμώνται σε 137 δισ. ευρώ.Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στη φετινή έκθεση της EFPIA, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Έρευνας, σχετικά με την φαρμακοβιομηχανία, διεθνώς.
Σύμφωνα με την έκθεση, παρατηρείται ταχεία ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες της Βραζιλίας, Κίνας και Ινδίας, (κατά 11,5%, 9,4% και 11%, αντίστοιχα), οδηγώντας σε "μετανάστευση" οικονομικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων από την Ευρώπη σε αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Τα παραπάνω ποσοστά ανάπτυξης συγκρίνονται με μεγέθυνση της αγοράς κατά 4,4% στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης και 7,3% στις ΗΠΑ.
Πωλήσεις
Το 2017 η Β. Αμερική αποτελούσε το 48,1% των φαρμακευτικών πωλήσεων διεθνώς, έναντι 22,2% της Ευρώπης. Σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA από τις πωλήσεις νέων φαρμάκων που λανσαρίστηκαν μεταξύ 2012-2017, το 64,1% αφορούσαν την αμερικανική αγορά, έναντι 18,1% των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών και 7,1% της Ιαπωνίας.
Ο κατακερματισμός της φαρμακευτικής αγοράς στην Ε.Ε. οδηγεί σε παράλληλο εμπόριο, υπολογιζόμενο σε 5,2 τρις, σε τιμές ex-factory του 2016. Σύμφωνα με βρετανικά στοιχεία, το 25,5% κατευθύνεται στη Δανία, το 12,9% στη Σουηδία, 9% στη Μ. Βρετανία, 8,5% στην Γερμανία, 8,2% στην Ολλανδία, 5,4% στην Ιρλανδία, 1,9% στην Πολωνία και από 1,6% σε Αυστρία και Βέλγιο.
Έρευνα και ανάπτυξη
Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης (R&D) μιας νέας χημικής ή βιολογικής δραστικής ουσίας, υπολογίζεται σε 1,926 δισ. ευρώ σε τιμές 2016, διατηρώντας τον όρο ότι για κάθε 10.000 ουσίες, μόλις μία ή δύο καταφέρνουν να περάσουν όλα τα στάδια ερευνών για να οδηγηθούν τελικά στην αγορά.
Από το σύνολο των περίπου 34 δισ. ευρώ που δαπανώνται για έρευνα και ανάπτυξη στην Ε.Ε., τη μερίδα του λέοντος απορροφά η Ελβετία με 6,4 δισ. ευρώ, ακολουθεί η Γερμανία με 6,2 δισ. ευρώ, η Γαλλία με 4,45 δισ. ευρώ, το Βέλγιο με 2,889 δισ. ευρώ, η Δανία με  1,5 δισ. ευρώ περίπου, η Σουηδία με 1,1 δισ. ευρώ, η Ισπανία με 1,08 δισ.  Η Κύπρος απορροφά 85 εκ. ευρώ και η Ελλάδα μόλις 42 εκ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο μερίδιο του R&D ξοδεύεται στις κλινικές μελέτες που απορροφούν το 48,5% των πιστώσεων. Μεταξύ των ετών 1998 - 2017, κυκλοφόρησαν καινούριες χημικές ή βιολογικές δραστικές ουσίες που έφτασαν τις 308 στις ΗΠΑ, 248 στην Ευρώπη, 100 στην Ιαπωνία και 75 στον υπόλοιπο κόσμο.
Οι φαρμακευτικές διαθέτουν το 15% των πωλήσεών τους σε έρευνα και ανάπτυξη, έναντι ποσοστού 10,6% των εταιριών software, 8,4% των εταιριών hardware, και 5,9% του κλάδου αυτοκινήτου.
Η παραγωγή φαρμάκων στην Ε.Ε. φτάνει τα 248.053 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 46,2 δισ. στην Ελβετία, 30 δισ. στην Ιταλία, 29,1 δισ. στη Γερμανία, 19 δισ. στη Γαλλία, 15 δισ. στην Ισπανία, 14 δισ. στη Δανία, 12,8 στο Βέλγιο και μόλις 895 εκ. ευρώ στην Ελλάδα.
Γενόσημα
Σε ότι αφορά τη χρήση γενοσήμων, το μεγαλύτερο ποσοστό διατηρούν η Πολωνία (60,4%) και η Ρωσία (57%), και ακολουθούν η Ιταλία με 56,1%, η Βουλγαρία με  47%                          
Healthmag.gr  4/7/2018
Βελούδινο «διαζύγιο» Novartis – Alcon για χάρη καινοτομίας και επενδυτών.
Η ανάπτυξη νέων, καινοτόμων φαρμάκων και η οριστική απαλλαγή από τα βαρίδια του παρελθόντος αποτελούν τα δύο βασικά σημεία της στρατηγικής που «ξεδιπλώνει» ο νέος διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής επιχείρησης Novartis.
Η τελευταία απόφαση του προβεβλημένου τεχνοκράτη που έχει αναλάβει πρόσφατα την ηγεσία του φαρμακευτικού κολοσσού δείχνει «κόκκινη» κάρτα (μέσω της διαδικασίας spin-off) στη θυγατρική επιχείρηση Alcon, μετά τις υποτονικές αποδόσεις που καταγράφει επί σειρά ετών. Συνήθως η spin-off εταιρεία παίρνει ως «προίκα» τα περουσιακά στοιχεία,τους υπαλλήλους, την πνευματική ιδιοκτησία, την τεχνολογία κ.ά. που της αναλογούν. Οι μέτοχοι της μητρικής λαμβάνουν μετοχές της νέας εταιρείας ως αποζημίωση για την αξία που αυτή χάνει. Ωστόσο πρόκειται για δύο διαφορετικές εταιρείες με ανεξάρτητη δομή, αν και πολλές φορές μοιράζονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Εδώ και έξι μήνες περίπου, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis έχει βάλει στόχο την πώληση των τμημάτων της εταιρείας που δεν αποτελούν το βασικό «κορμό» δραστηριοτήτων της.
Προς το παρόν, η Novartis δεν έχει αποφασίσει ή δεν έχει κάνει γνωστό το πως σκοπεύει να προχωρήσει το διαζύγιο, με την πώληση του τμήματος οπτικών. Όμως οι πιο πιθανές επιλογές είναι είτε η πώληση του μέσω ιδιωτικού fund ή μέσω του χρηματιστηρίου με αρχική δημόσια εγγραφή.
Χρηματιστηριακά, οι επενδυτές «χαιρέτησαν» την απόφαση του να βάλει «πωλητήριο» σε ένα τμήμα το οποίο δεν αποφέρει κέρδη, καθώς η εταιρεία φαίνεται πως είναι αποφασισμένη να απαλλαγεί από τα «βαρίδια», προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη κερδοφορία του χρόνου.
Προσήλωση στην ανάπτυξη.
Επενδυτικό κίνητρο αποτελεί η προσήλωση στην κατασκευή καινοτόμων φαρμάκων, καθώς η εμπορική διάθεση ενός νέου σκευάσματος μπορεί να επιφέρει πολύ υψηλότερα κέρδη στην φαρμακευτική επιχείρηση. Η προσήλωση σε νέες, γονιδιακές θεραπείες, επιβεβαιώνονται με την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας AveXis, έναντι 8,7 δισ. δολ., στο πλαίσιο της στρατηγικής που αναπτύσσει η Novartis στον τομέα των νευροεπιστημών. Η συμφωνία ήρθε αμέσως μετά την πρόσφατη πώληση μεριδίου της Novartis στην GlaxoSmithKline έναντι 13 δισ. δολαρίων. Η απόκτηση της AveXis χρηματοδοτήθηκε κατά ένα τμήμα από τα έσοδα αυτής της πώλησης.
Η Novartis ανέφερε ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,03 δισ. δολάρια από τα 2,67 δισ. δολάρια, με τις καθαρές πωλήσεις να αυξάνονται στα 12,7 δισ. δολάρια από τα 11,5 δισ. δολάρια. Η εταιρεία διατήρησε τις εκτιμήσεις για το 2018, με τον όμιλο να αναμένει τις πωλήσεις να αυξηθούν κατά ένα χαμηλό-μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.                                                                     HealthPharma3/7/2018
Η Pfizer παίρνει πίσω τις αυξήσεις τιμών μετά την κριτική από Τράμπ. Η Pfizer ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει κάποιες από τις αυξήσεις στις τιμές φαρμάκων, μετά την κριτική που άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εταιρεία στο Twitter.
 H εταιρεία πραγματοποίησε το βήμα υποχώρησης μια ημέρα μετά το tweet του κ. Τράμπ.
 «H Pfizer και άλλοι θα έπρεπε να ντρέπονται που αύξησαν τις τιμές των φαρμάκων χωρίς λόγο» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ τη Δευτέρα. «Απλά εκμεταλλεύονται τους φτωχούς και άλλους που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ενώ την ίδια στιγμή δίνουν τιμές ευκαιρίες σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και αλλού. Πρέπει να απαντήσουμε!» τόνισε ο ίδιος.
 Την Τρίτη, ο κ. Τραμπ δήλωσε πως είναι ικανοποιημένος που η εταιρεία έκανε πίσω.
 «Η Pfizer αναστέλλει τις αυξήσεις τιμές, οπότε οι Αμερικανοί πελάτες δεν θα πληρώσουν παραπάνω» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ. «Χαιρετίζουμε τη Pfizer για την απόφαση αυτή και ελπίζουμε και άλλες εταιρείες να κάνουν το ίδιο. Σπουδαία νέα για τον αμερικανικό λαό!» πρόσθεσε. Όπως μεταδίδουν οι New York Times, ο πρόεδρος της Pfizer, ανέφερε ότι «είχε μια εκτεταμένη συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ» την Τρίτη. Ως αποτέλεσμα, σημείωσε, η Pfizer θα αναστείλει τις αυξήσεις τιμών που ενεργοποίησε στις 1 Ιουλίου.                                                                               Κέρδος online   11/7/2018
■ Ο φαρμακευτικός κλάδος αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Αυτό, όμως, θα γίνει μόνον αν επικεντρωθεί στην εξατομίκευση των φαρμακευτικών θεραπειών, αξιοποιώντας την τράπεζα προσωπικών ιατρικών δεδομένων που δημιουργείται εδώ και κάποια χρόνια. Έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας EY τονίζει ότι είναι ριψοκίνδυνο για τις φαρμακοβιομηχανίες να εστιάσουν μόνον στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων με πωλήσεις άνω του ενός δισ. δολαρίων.
«Κλειδί» για τη μελλοντική επιτυχία τους θα είναι να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιατρικού ιστορικού των ασθενών, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. «Αυτοί που δεν θα διαθέτουν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα χάσουν», σχολιάζει διευθυντικό στέλεχος στην EY της Γερμανίας, μιλώντας στη Handlesblatt Global.
Η έρευνα της EY στηρίχθηκε σε στοιχεία 21 μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών απ’ όλο τον κόσμο. Στη Γερμανία προβλέπεται ότι η φαρμακοβιομηχανία θα διπλασιαστεί σε μέγεθος έως το 2030 και θα φθάσει τα 63 δισ. ευρώ. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει ο κλάδος να στραφεί στην εξατομίκευση της φαρμακευτικής θεραπείας.
Ήδη παρατηρείται εξασθένηση της κερδοφορίας των φαρμακοβιομηχανιών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την EY, τα λειτουργικά κέρδη όλων των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην έρευνα υποχώρησαν κατά 2,4% το 2017, ενώ τα έσοδά τους ενισχύθηκαν μόνον κατά 0,4%. Βέβαια, αναλυτές της αγοράς τονίζουν ότι τα περιθώρια κερδοφορίας στον κλάδο των φαρμακοβιομηχανιών είναι υψηλότερα σε σχέση με άλλες βιομηχανίες. Αλλά η πτώση αυτή στη ροή των εσόδων τους αντανακλά τις πιέσεις που δέχονται οι εταιρείες για να εφευρίσκουν νέα φάρμακα και να δημιουργούν με την κυκλοφορία τους νέες αγορές. Πέρυσι, οι δαπάνες στην έρευνα από τις 21 μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο αυξήθηκαν κατά σχεδόν 6%, στα 85 δισ. ευρώ. Ισως έτσι εξηγείται η συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους προ φόρων και τόκων κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 26,5%, σχολιάζει, επίσης διευθυντικό στέλεχος της EY που καλύπτει τις αγορές της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας. «Σε κάθε περίπτωση, οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν μπορούν από μόνες τους να αλλάξουν το λειτουργικό μοντέλο μιας φαρμακοβιομηχανίας αν δεν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα», αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση της Boston Consulting Group.
Πάντως, οι φαρμακοβιομηχανίες φαίνεται πως ήδη αναθεωρούν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και αναθέτουν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής τους σε τρίτους, όταν λήξει η πατέντα ενός φαρμάκου. Σύμφωνα με έρευνα της BCC Research, η αγορά για την ανάθεση της παραγωγής φαρμάκων σε τρίτους υπολογίζεται να έχει φθάσει τα 136,4 δισ. δολάρια το 2017, και να διαμορφωθεί στα 197 δισ. δολάρια έως το 2022. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνεται και η συσκευασία των προϊόντων, διότι οι φαρμακοβιομηχανίες αποβλέπουν στη μέγιστη εξοικονόμηση δαπανών. όταν εξαντλείται η χρονική ισχύς μιας πατέντας φαρμάκου, οι φαρμακοβιομηχανίες δεν έχουν ουσιαστικό λόγο για να συνεχίσουν την παραγωγή του. Αναθέτουν τη διαδικασία σε τρίτους, για να επικεντρωθούν στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, η οποία είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα.
kathimerini.gr  16/7/2018
ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Η Amazon εξαγοράζει online φαρμακείο.
Η Amazon ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει το ηλεκτρονικό φαρμακείο PillPack, επεκτείνοντας περαιτέρω την εμβέλεια του site του ηλεκτρονικού εμπορίου και την επέκτασή του σε υπηρεσίες υγείας.
Αρχικά, η Walmart έκανε μια προσφορά στο PillPack γύρω στα $ 700 εκατομμύρια, αλλά αυτό καθυστέρησε λόγω κανονιστικών ανησυχιών, σύμφωνα με το CNBC. Ως αποτέλεσμα, το απόθεμα της Walmart έχασε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία αμέσως μόλις κατέστη σαφές ότι η Amazon έπρεπε να αγοράσει το ξεκίνημα των online φαρμακείων.
Το PillPack είναι ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο που προσφέρει ένα σύγχρονο σύστημα που βασίζεται στην τεχνολογία και βοηθά τους ανθρώπους να πάρουν έγκαιρα φάρμακα. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2013, έχει έδρα τη Βοστώνη, τη Μασαχουσέτη, τα είδη PillPack των ΗΠΑ, συμπληρώνει και παραδίδει φάρμακα σε εξατομικευμένα πακέτα με βάση το πότε πρέπει να τα πάρετε οι ασθενείς.
Το PillPack ιδρύθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον, Διευθυντή Προϊόντων. Οι δύο έχουν προφανώς λάβει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά για την εταιρεία τους ως αποτέλεσμα της αγοράς του Αμαζονίου. Εξηγώντας το μοντέλο επιτυχίας της εταιρείας του, ο Διευθύνων Σύμβουλος εξήγησε συνοπτικά: «Το PillPack καθιστά απλό για κάθε πελάτη να πάρει το σωστό φάρμακο την κατάλληλη στιγμή και να αισθανθεί υγιέστερο».
Η κίνηση είναι ένα μήνυμα ότι η Amazon στοχεύει στην επίτευξη ενός πιο άμεσου και πιο εμπορικού ρόλου στον κόσμο της υγειονομικής περίθαλψης τα επόμενα χρόνια. Αυτό ακολουθείται από τις Amazon, BerkshireHathaway και JPMorgan Chase που συναντώνται για να δημιουργήσουν μια ακόμη ανεκπλήρωτη εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Global Data Retail, δήλωσε στο BBC ότι η είσοδος του Amazon στην αρένα διανομής φαρμάκων είναι «προειδοποιητική βολή σε αυτό που πρόκειται να γίνει μια μεγάλη μάχη στο χώρο του φαρμακείου».                                                                                            HEALTHWeb3/7/ 2018

ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
■ Η AbbVie ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνίες άδειας εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με την Mylan έναντι της προτεινόμενης από τη Mylan βιοϊσοδυναμίας με το Humira της AbbVie, το adalimumab. Το προϊόν της AbbVie πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 18,43 δισ. Δολαρίων το 2017.
Σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών, η AbbVie θα χορηγήσει στην Mylan μη αποκλειστική άδεια χρήσης με συγκεκριμένες ημερομηνίες στην πνευματική ιδιοκτησία της AbbVie σχετικά με το Humira στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες του κόσμου όπου η AbbVie έχει πνευματική ιδιοκτησία, εξαιρουμένης της Ευρώπης. Σύμφωνα με την AbbVie, η αμερικανική άδεια της Mylan θα ξεκινήσει στις 31 Ιουλίου 2023. Η Mylan θα καταβάλει δικαιώματα στην AbbVie για τη χορήγηση της αδείας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του Humira μόλις κυκλοφορήσει το βιοϊσοδύναμο προϊόν της Mylan. Η Mylan αναγνωρίζει την εγκυρότητα των αδειοδοτημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η AbbVie δεν θα κάνει καμία πληρωμή στην Mylan.                                                                     Medlabgr 20/7/2018

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
■Την απόφασή της να κλείσει το ερευνητικό τμήμα των αντιβιοτικών και των αντιϊκών της φαρμάκων ανακοίνωσε η Novartis, η οποία εστιάζει πλέον τις προτεραιότητές της σε άλλους τομείς όπου εκτιμά ότι μπορεί να αναπτύξει καινοτόμα φάρμακα.140 εργαζόμενοι στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ θα απολυθούν εντός 60 ημερών.                                                     Πηγή: apotheke-adhoc.de, pharmakopoioi.blogspot.gr
■Η Αμερικανική εταιρία  Achaogen προχωρεί σε απολύσεις 80 εργαζομένων μειώνοντας το προσωπικό της κατά 25% λόγω αναδιαμόρφωσης των στόχων της στην Αμερική.         BIOPHARMADIVE 27/7/2018
■ΗGlaxoSmithKline κλείνοντας τη βιομηχανία φαρμάκων της στο Μπαγκλαντές, απολύει 1000 εργαζόμενους.                                                                                                      Fierce Pharma 30/7/2018

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Κλαυσίγελος...
«Προχωρούμε σε συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης του στόχου για "κοινωνικά δίκαιες" και βιώσιμες τιμές στα καινοτόμα και ακριβά φάρμακα...». Ο παραπάνω ισχυρισμός ανήκει στον υπουργό Υγείας, Αν. Ξανθό, και ειπώθηκε στις εργασίες της συνάντησης της «Συμμαχίας της Βαλέτα» (κράτη που διαπραγματεύονται από κοινού «βιώσιμες» τιμές των «ακριβών φαρμάκων» για τα συστήματα Υγείας). Μια ματιά, όμως, στο τι τραβάνε οι ασθενείς (στην Ελλάδα και όχι μόνο) λόγω της εμπορευματοποίησης του Φαρμάκου αρκεί για να διώξει όλη τη χρυσόσκονη με την οποία πασπαλίζει ο υπουργός αυτήν την πολιτική. Γιατί αυτό που κυριαρχεί ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχανίες είναι ο ανταγωνισμός για το ποιος θα διεκδικήσει το μεγαλύτερο κομμάτι από την «πίτα» του 1,5 τρισ. δολαρίων (!) της παγκόσμιας φαρμακευτικής δαπάνης. Επίσης, γιατί, διαχρονικά, στόχος όλων των αστικών κυβερνήσεων είναι η παραπέρα μείωση της κρατικής και ασφαλιστικής δαπάνης, κάτι που το βιώνουν οι ασθενείς και στην Ελλάδα: Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασθενείς στην Ελλάδα βάζουν τα τελευταία χρόνια 55% επιπλέον από την τσέπη τους για να πληρώσουν τη συμμετοχή σε φάρμακα και την ίδια ώρα το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν μειώσει τη συμμετοχή τους κατά 45%. Και μιλάμε μόνο για τα αποζημιούμενα φάρμακα. Τέλος, γιατί κριτήριο των φαρμακοβιομηχανιών για το ποια φάρμακα θα παραχθούν, θα διακινηθούν και σε τι ποσότητες, πού θα κατευθυνθεί η έρευνα για νέα φάρμακα, είναι η αύξηση της κερδοφορίας τους και όχι οι λαϊκές ανάγκες. Όσο λοιπόν ο υπουργός προπαγανδίζει «δίκαιες τιμές», οι ασθενείς βλέπουν νοσοκομεία που μένουν χωρίς φάρμακα, ή που αποσύρονται από τα ράφια των φαρμακείων επειδή οι τιμές τους δεν είναι «ικανοποιητικές». Γι' αυτό τέτοιες τοποθετήσεις μόνο κλαυσίγελο προκαλούν...