ποιοι ειμαστε

Στις 28 Ιούλη 1982 συνήλθε η ιδρυτική συνέλευση της ΟΕΦΣΕΕ.
Οι οργανώσεις που αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της ΟΕΦΣΕΕ ήταν:
 

Σύλλογος Βοηθών Φαρμακείων & Φαρμακοϋπαλλήλων Ν. Αττικής – Πειραιά & Νήσων.
Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Φαρμακοβιομηχανίας Ν. Αττικής – Πειραιά & Νήσων.
Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων Πατρών.
Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Φαρμακοβιομηχανίας Ν. Βοιωτίας & περιοχής Αυλώνα.

Μετά 5 μήνες εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε η απόφαση για το καταστατικό της ΟΕΦΣΕΕ και έγινε ο διορισμός της προσωρινής διοίκησης, που ανέλαβε καθήκοντα στις 15 Γενάρη 1983 και συγκροτήθηκε σε σώμα με πρόεδρο τον Θ. Μανούκη και Γ. Γραμματέα τον Κ. Μαρνέρα. Η ανάληψη των καθηκόντων της συνέπεσε χρονικά με τη δημοσίευση του ν. 1316/82 περί Ε.Ο.Φ και το ν. 1264/82.

Η προσωρινή διοίκηση ανέλαβε να προετοιμάσει το 1ο συνέδριο της ΟΕΦΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 23 – 25 Απρίλη 1983. Το 1ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου Β. Φαρμακείων και Φαρμακοϋπαλλήλων Ν. Αττικής – Πειραιά & Νήσων στην οδό Χαλκοκονδύλη 37, 5ος όροφος.

Αριθμός Εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Ομοσπονδίας ήταν 43 σωματεία με 9.980 φυσικά μέλη, 7.620 ταμειακά εντάξει και 6.181 ψηφίσαντα μέλη.

Στο 1ο συνέδριο πήραν μέρος 41 σωματεία με 153 εκλεγμένους αντιπροσώπους.

Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του κλάδου υπογράφηκε στις 21.9.1984. Δημοσιεύτηκε στις 15.10.1984 στο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 733.


Από τον Απρίλιο του 1999, η ΟΕΦΣΕΕ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του ΠΑΜΕ.