Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.)
Τηλ.: 210 5238779, fax: 210 5247494, email: omosfarm@yahoo.gr blog: oefsee.blogspot.gr
Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3573/1982
  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:106                                                                                                              ΑΘΗΝΑ 14/11/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Την Τετάρτη 13/11 και μετά από ανταλλαγή επιστολών μεταξύ ΠΟΙΕ και ΟΕΦΣΕΕ, για την οποία έχετε ενημερωθεί, αντιπροσωπεία της ομοσπονδίας μας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της ΠΟΙΕ και της ΠΕΦ (απασχολούμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας επιστήμονες φαρμακοποιοί). Μοναδικό θέμα της συνάντησης ήταν η από κοινού διεκδίκηση απέναντι στους εργοδότες του κλάδου της υπογραφής των ΣΣΕ του κλάδου, δηλ. της ΣΣΕ εργατών και υπαλλήλων που υπογράφει η ΟΕΦΣΕΕ, ιατρικών επισκεπτών που υπογράφει η ΠΟΙΕ και επιστημόνων φαρμακοποιών με εξαρτημένη σχέση εργασίας που υπογράφει η ΠΕΦ.
Στη συνάντηση αυτή, η ομοσπονδία μας εξέθεσε τις θέσεις και τις απόψεις της, όπως αναφέρονται και στην απαντητική επιστολή μας προς την ΠΟΙΕ (11/11/2013-ΑΡ. ΠΡΩΤ. 103), που έχει κοινοποιηθεί στον κλάδο και τονίσαμε για άλλη μια φορά ότι για τη ΣΣΕ που υπογράφουμε με τους εργοδότες και αφορά εργάτες και υπαλλήλους φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων, έχουμε διεκδικητικό πλαίσιο που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πάει κάτω από όλα όσα έχουμε υπογράψει το 2009. 
Τόσο οι εκπρόσωποι της ΠΟΙΕ, όσο και ο εκπρόσωπος της ΠΕΦ, δήλωσαν ότι και για τις οργανώσεις αυτές «κόκκινη γραμμή» αποτελούν όσα έχουν υπογράψει για το 2012, στις 3ετείς συμβάσεις 2010-2011-2012 που έχουν υπογράψει οι μεν για τους ι.ε., οι δε για τους επιστήμονες φαρμακοποιούς με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Με τους όρους αυτούς αποφασίσαμε να προχωρήσουμε από κοινού απέναντι στους εργοδότες του κλάδου, στη μάχη της διεκδίκησης των τριών ΣΣΕ – εργατών και υπαλλήλων φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων που υπογράφει η ΟΕΦΣΕΕ, ιατρικών επισκεπτών που υπογράφει η ΠΟΙΕ και επιστημόνων φαρμακοποιών με εξαρτημένη σχέση εργασίας που υπογράφει η ΠΕΦ.
Για το λόγο αυτό, οι τρεις οργανώσεις, ΟΕΦΣΕΕ, ΠΟΙΕ και ΠΕΦ, θα προχωρήσουμε από κοινού σήμερα στις 15.00 σε συνάντηση με το ΣΦΕΕ, για το ζήτημα των τριών ΣΣΕ.
Η ΟΕΦΣΕΕ καλεί, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να είναι σε ετοιμότητα και αγωνιστική επαγρύπνηση, να κάνουν δική τους υπόθεση τη μάχη για την υπογραφή της κλαδικής ΣΣΕ.


Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ