Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.)
Τηλ.: 210 5238779, fax: 210 5247494, email: omosfarm@yahoo.gr blog: oefsee.blogspot.gr
Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3573/1982
  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:156                                                                                                             ΑΘΗΝΑ 04/12/2013
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η μητρική εταιρεία του φαρμακευτικού ομίλου ALAPIS κήρυξε πτώχευση με δικαστική απόφαση. Ως εκ τούτου, μένουν άνεργοι οι εναπομείναντες – περίπου 300 – εργαζόμενοι στις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες του ομίλου σε όλη τη χώρα και είναι αβέβαιο πότε και αν θα αποζημιωθούν. Επιπλέον, από το Μάρτη του 2013, οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, όντας απλήρωτοι. Οι ίδιοι εργαζόμενοι συμπληρώνουν πλέον ένα χρόνο που παραμένουν απλήρωτοι, ενώ δεν τους έχουν κολληθεί ένσημα κατά τη διάρκεια της επίσχεσης. Ακόμα, τον Ιούνιο του 2012, περίπου 230 εργαζόμενοι είχαν αποχωρήσει με εθελούσια και μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους.   
Επομένως, είναι στον αέρα τα δεδουλευμένα που οφείλονται, οι αποζημιώσεις παλιών και νέων απολυμένων, καθώς και τα ένσημα της περιόδου της επίσχεσης, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα στην ένταξη των απολυμένων στο καθεστώς επιδοτούμενης ανεργίας, συνταξιοδότησης και ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Για όλα αυτά, η ΟΕΦΣΕΕ ζητά να οριστεί άμεσα τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλιστούν τα οφειλόμενα δεδουλευμένα, οι αποζημιώσεις και τα ένσημα όλων αυτών των συναδέλφων. 

Για το ΔΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ                                                                                    Ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ