Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014


ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΑΗ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΦΕΕ
Τον περασμένο Ιούλη ο ΣΦΕΕ έδωσε στη δημοσιότητα μια 80σέλιδη έκδοση σχετικά με τη κατάσταση στο χώρο του φαρμάκου. Αξίζει νομίζουμε ιδιαίτερα, να εξετάσουμε ορισμένα στοιχεία από  αυτά που καταγράφονται, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στη πάλη μας απέναντι στην εργοδοσία και τους κάθε λογής υποστηρικτές της στο κλάδο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
(με πλάγια γραφή είναι αποσπάσματα από  το κείμενο του ΣΦΕΕ)
            Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 2.2 δισ. ευρώ την περίοδο 2009-2012 και διαμορφώθηκε το 2013 στα 2,37 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να μειωθεί στα 1,94 δισ. ευρώ το 2014. Έτσι, το 2014 η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 60,5% σε σχέση με το 2009.
       Αντιστοίχως, η κατά κεφαλήν δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε στα 214€ το 2013, από 456€ το 2009, ενώ αναμένεται περαιτέρω κάμψη το 2014, στα 183€, δαπάνη που είναι κατά 36% χαμηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, μείωση καταγράφηκε και στις δημόσιες δαπάνες υγείας στην Ελλάδα.
      Ειδικότερα, η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 49% την περίοδο 2009-2013, ενώ η εξωνοσοκομειακή δαπάνη και οι εργαστηριακές δαπάνες μειώθηκαν κατά 31% με αποτέλεσμα την αύξηση της δημόσιας ενδονοσοκομειακής δαπάνης στο 3,4% του ΑΕΠ το 2012. Ευρύτερα, οι συνολικές δαπάνες υγείας, με βάση τα στοιχεία των Συστημάτων Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ), εμφανίζονται μειωμένες το 2012 κατά -2,4 δισ. ευρώ, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ αντιστοιχούσαν στο 9,2% το 2012, με τον μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ να διαμορφώνεται στο 9,3%. Αντιστοίχως το 2009, οι συνολικές δαπάνες υγείας αντιστοιχούσαν στο 10% του ΑΕΠ, το οποίο όμως ήταν υψηλότερο κατά 16% συγκριτικά με το ΑΕΠ του 2012. Το 2013 οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων διαμορφώθηκαν στα 5,29 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,3% σε σχέση με το 2012. Από το σύνολο των πωλήσεων φαρμάκων το 75% διοχετεύθηκε στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, έναντι 82% κατά μέσο όρο την περίοδο 2003-20121, ενώ το υπόλοιπο 25% προωθήθηκε στα Νοσοκομεία και Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ. Οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων κινήθηκαν ανοδικά μέχρι το 2009, ενώ το 2013 μειώθηκαν στα επίπεδα του 2005.
          Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα φαίνεται ότι ακολούθησαν την πτωτική πορεία του ΑΕΠ μετά το 2009. Μεταξύ των ετών 2005 και 2009, το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση κατά 20% (+38,1 δισ. ευρώ), ενώ η συνολική δαπάνη υγείας αυξήθηκε το ίδιο διάστημα κατά 41% (6,8 δισ. ευρώ). Αντίστροφη εικόνα παρατηρείται μετά την κρίση, όπου το ΑΕΠ μεταξύ 2009-2012 περιορίστηκε κατά -16,3%, έναντι κάμψης κατά -23,6% στην τρέχουσα συνολική δαπάνη Υγείας και -25,3% στην τρέχουσα δημόσια δαπάνη υγείας.
         Η παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Το 2013, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., περίπου 13,6 χιλ. εργαζόμενοι απασχολούνταν στους κλάδους παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθιστώντας τον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας ένα ζωτικό και υποστηρικτικό παράγοντα της απασχόλησης και της ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας. Η προσφορά φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, προσδιορίζεται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις του κλάδου (παραγωγικές και εμπορικές) και την αλυσίδα αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης του φαρμάκου στο κοινό. Πιο αναλυτικά, τα φάρμακα, με εξαίρεση εκείνα που διατίθενται μέσω νοσοκομείων, στη διακίνηση των οποίων δεν παρεμβάλλονται οι χονδρέμποροι, ακολουθούν την πορεία: φαρμακευτική επιχείρηση – φαρμακαποθήκη – φαρμακείο.
Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται οι παρακάτω κρίκοι στην αλυσίδα του φαρμάκου:
*56 Πολυεθνικές  και  50 Ελληνικές Φαρμακευτικές Εταιρίες
*120 Φαρμακαποθήκες, 27 Συνεταιρισμοί Φαρμακείων
*Παράλληλες Εξαγωγές, 11.000 Φαρμακεία
*Φαρμακεία των Νοσοκομείων, 26 Φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.
           Αναλύοντας τα στοιχεία του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για το σύνολο της μεταποίησης και για την παραγωγή φαρμάκων, προκύπτει μια σημαντική απόκλιση. Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας επηρέασε σχεδόν το σύνολο της μεταποίησης, με τον δείκτη να διαμορφώνεται το 2013 σχεδόν κατά 30% χαμηλότερα έναντι του 2005. Αντίθετα, ο υποκλάδος της μεταποίησης που αφορά στην παραγωγή φαρμάκων κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο, παρά τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Έτσι, ο δείκτης μέχρι το 2010 κατέγραφε ανοδική πορεία, σε αντίθεση με πολλούς άλλους κλάδους που συρρικνώνονταν, ενώ η σχετικά μικρή κάμψη της περιόδου 2011-2012, υπερκαλύφθηκε το 2013, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 164,4 μονάδες.
           Σύμφωνα με την έρευνα Prodcom (Eurostat), η παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα το 2012, σε όρους αξίας (τιμές παραγωγού), ανήλθε στα 858 εκ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με το 2011 κατά 5,4% περίπου και επανήλθε στα επίπεδα του 2008. Ο κλάδος εγχώριας παραγωγής φαρμάκων παρουσιάζει αυξανόμενη συμμετοχή στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, ενώ ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ η Ελλάδα καταλαμβάνει υψηλή θέση όσον αφορά το μερίδιο της παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων ως προς τη συνολική βιομηχανική παραγωγή.
           Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία χαρακτηρίζεται από υψηλή παραγωγικότητα εργασίας, ενώ, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους της, σημειώνει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κλάδων της εγχώριας μεταποίησης στην ένταση της επενδυτικής δραστηριότητας. Έτσι οι επενδύσεις είναι κοντά στις 40 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ στην ένταση των επενδύσεων (επενδύσεις προς προστιθέμενη αξία), ο κλάδος του φαρμάκου βρίσκεται πρώτος ανάμεσα στους υπόλοιπους κλάδους της μεταποίησης με ποσοστό 65%.
          Η φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη αποτελεί κλάδο υψηλής τεχνολογίας και το 2012 προσέφερε απασχόληση σε περίπου 700 χιλ. άτομα. Στο στενό πυρήνα της παραγωγής φαρμάκου η απασχόληση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 13,6 χιλ. άτομα το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μειωμένη κατά -2,9%, ενώ επανήλθε στα επίπεδα του 2011. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Στατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων, στον κλάδο της παραγωγής φαρμάκων εντοπίζονται 31 διαφορετικές ειδικότητες/επαγγέλματα.
             Ο ρόλος του φαρμακευτικού κλάδου, στη διαμόρφωση του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές φαρμάκων το 2012 ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ και 964 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Σε σχέση με το 2011, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασαν μείωση κατά 10%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5% με αποτέλεσμα το έλλειμμα να συρρικνωθεί κατά 16%, ενώ σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκε (σ. το έλλειμμα) στα -1,9 δισ. ευρώ, έναντι -3,1 δισ. ευρώ το 2009.
            Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των εξαγωγών και εισαγωγών ανά χώρα προ- ορισμού ή προέλευσης για το 2012. Το 2012 η Ελλάδα εξήγαγε φαρμακευτικά προϊόντα σε 117 χώρες, ενώ εισήγαγε φαρμακευτικά προϊόντα από 62 χώρες. Ο κυριότερος εξαγωγικός προορισμός ήταν και πάλι η Γερμανία, με 249 εκ. ευρώ, απορροφώντας το 1/4 των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 108 εκ. ευρώ, πάνω από το 1/10 των εξαγωγών. Στο άλλο φάσμα του εμπορίου, στις εισαγωγές, η Γερμανία αναδεικνύεται και πάλι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος, καθώς εισήχθησαν 764 εκ. ευρώ φάρμακα από τη χώρα αυτή, αντιστοιχώντας και πάλι στο 1/4 των συνολικών εισαγωγών. Η δεύτερη κυριότερη χώρα εισαγωγών είναι η Ελβετία με 353 εκ. ευρώ.
       
   Από τις Ενοποιημένες Κοινού Μεγέθους Λογιστικές Καταστάσεις των φαρμακευτικών εταιριών, των φαρμακαποθηκών και των Συνεταιρισμών, προκύπτει η παρακάτω εικόνα:
                                                         
                                                              ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
                             ΕΤΑΙΡΙΕΣ            ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ            ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
2010                             3%                                        1%                                               1%
2011                             3%                                        2%                                              1%
2012                             4%                                        1%                                              1%
        Για το 2012 από το σύνολο των 103 φαρμακευτικών εταιρειών:  55 παρουσίασαν βελτίωση, ενώ 48 εμφάνισαν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το 2011. 59 κερδοφόρες, 19 με αύξηση κερδών και 19 με μείωση κερδών. 21 επιχειρήσεις από ζημιογόνες έγιναν κερδοφόρες. 44 ζημιογόνες, 12 με αύξηση ζημιών και 15 με λιγότερες ζημιές. 17 επιχειρήσεις από κερδοφόρες έγιναν ζημιογόνες. Επιπλέον, η ρευστότητα των επιχειρήσεων βελτιώθηκε το 2012, ξεπερνώντας μάλιστα τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2009.
       Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα για την κερδοφορία των φαρμακευτικών εταιριών στη χώρα μας:
·        Αύξηση 20% στις πωλήσεις και 21% στα αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA εμφάνισε η ΚΟΡΡΕΣ στο εξάμηνο. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), εάν αφαιρεθεί η επίπτωση εκτάκτου κόστους αναδιοργάνωσης, ανήλθαν στα 5,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 από 4,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, αυξημένα κατά 21%, εξαιτίας της θετικής πορείας της συνολικής δραστηριότητας του Ομίλου, της ενοποίησης της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής στην Αμερική καθώς και των ωφελειών της συμφωνίας με την AVON. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 0,5εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 από ζημιές -0,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Στο εξωτερικό, ο Όμιλος επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην Βόρεια Αμερική όπου απέκτησε απευθείας παρουσία μέσω της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής, καθώς και σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, ο Όμιλος προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με την AVON για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων ΚΟΡΡΕΣ στη Λατινική Αμερική, δίνοντας τη δυνατότητα στον Όμιλο να προσεγγίσει ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό που υιοθετεί τις αξίες και τη φιλοσοφία της μάρκας.
·        Θετικά μηνύματα από την πορεία των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά κατέγραψε ο όμιλος Σαράντη στο α' εξάμηνο του 2014, εξισορροπώντας την αδύναμη έναρξη του α' τριμήνου του έτους. Σύμφωνα με την αναλυτική παρουσίαση των μεγεθών του ομίλου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης τηλεδιάσκεψης για τους αναλυτές, επισημάνθηκε ότι οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 1,58% υπερκαλύπτοντας το αρνητικό πρόσημο των πρώτων μηνών.

 Για το 2012 από το σύνολο των 55 φαρμακαποθηκών:  17 παρουσίασαν βελτίωση, ενώ 38 εμφάνισαν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το 2011. 45 κερδοφόρες, 14 με αύξηση κερδών και 29 με μείωση κερδών. 3 επιχειρήσεις από ζημιογόνες έγιναν κερδοφόρες. 10 ζημιογόνες, 6 με αύξηση ζημιών και 1 με λιγότερες ζημιές. 3 επιχειρήσεις από κερδοφόρες έγιναν ζημιογόνες. Ακόμα,  Ο κύκλος εργασιών των φαρμακαποθηκών του δείγματος για το έτος 2012 έφτασε το 1,8 δισ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση με το 2011. Τα μεικτά κέρδη παρουσιάζουν μια σταθερή πορεία κατά την τριετία 2010-2012, με το ίδιο να παρατηρείται και για την πορεία των καθαρών κερδών.              
 Για το 2012 από το σύνολο των 21 Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών: 4 παρουσίασαν βελτίωση, ενώ 17 εμφάνισαν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το 2011. 18 κερδοφόρες, 4 με αύξηση κερδών και 14 με μείωση κερδών. 3 ζημιογόνες. 3 επιχειρήσεις από κερδοφόρες έγιναν ζημιογόνες. Επίσης, ο κύκλος εργασιών των φαρμακευτικών συνεταιρισμών του δείγματος για το έτος 2012 ανήλθε στα 940,9 εκ. ευρώ, μειωμένος ισχυρά σε σχέση με το 2011. Ο τζίρος του κλάδου των φαρμακευτικών συνεταιρισμών εμφανίζει αρνητική πορεία κατά τη διετία 2011-2012, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα των υπολοίπων δύο κλάδων. Παράλληλα και τα μικτά και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν το 2012.
Αν κανείς δει αυτά τα στοιχεία, έξω από το περιβάλλον  που υπάρχει δίπλα του, θα καταλήξει με βεβαιότητα σε λάθος συμπεράσματα. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ.
·        Την Τετάρτη 30/7/2014, μετά από επίμονες προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εκπροσώπους των φαρμακοβιομηχάνων στα γραφεία του ΣΦΕΕ, για το ζήτημα της κλαδικής ΣΣΕ. Στη συνάντηση συμμετείχαν και αντιπρόσωποι σωματείων και εργαζόμενων του κλάδου.
·        Ήταν άλλη μια συνάντηση που δεν κατέληξε πουθενά, με ευθύνη των εργοδοτών. Ενώ η ΟΕΦΣΕΕ τους έχει κοινοποιήσει εδώ και μήνες το σχέδιο ΣΣΕ για το 2014, αρνούνται να συζητήσουν επί της ουσίας. Μας παρέπεμψαν, μάλιστα, σε νέα συνάντηση το Σεπτέμβρη, για να μας πουν αν μέχρι τότε υπάρχει απόφαση του ΔΣ του ΣΦΕΕ για υπογραφή της οποιασδήποτε ΣΣΕ! 
·        Η αλήθεια που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι ότι οι φαρμακοβιομήχανοι δεν θέλουν να υπάρχει ΣΣΕ στον κλάδο, γιατί τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται καλύτερα, όταν δεν υπάρχει συλλογική προστασία για τους εργαζόμενους, όταν οι εργαζόμενοι γίνονται πιο φτηνοί και ευέλικτοι, με ατομικές συμβάσεις, έρμαια της ατομικής διαπραγμάτευσης. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους δίνει το διαμορφωμένο αντεργατικό νομικό πλαίσιο. Ο κλάδος του φαρμάκου βγαίνει από την κρίση συγκροτημένος και δυναμικός, ενώ ταυτόχρονα οξύνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να προχωρήσει η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θέλουν εργαζόμενους όσο το δυνατό φθηνότερους, με λιγότερα δικαιώματα, ανοργάνωτους, επομένως και χωρίς ΣΣΕ.
·        Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κάνουν «προσπάθειες» να «αντέξουν» και να «αναπτυχθούν», άλλες το πετυχαίνουν, άλλες όχι. Ένα, όμως, είναι βέβαιο:  στα σχέδια αυτά δεν χωράνε, ούτε οι θέσεις εργασίας, ούτε τα δικαιώματα, ούτε οι ανάγκες των εργαζόμενων. Αυτός είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, μοναδικό κριτήριο είχε και έχει το κέρδος, την ανταγωνιστικότητα και δεν πρόκειται να αλλάξει. Στα πλαίσια αυτά τα εργασιακά δικαιώματα τσακίζονται, οι απαιτήσεις των εταιρειών από τους εργαζόμενους αυξάνονται διαρκώς, η δουλειά εντατικοποιείται, το προσωπικό μειώνεται.
·        Ας δούμε ,ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η GSK, όπως και οι περισσότερες πολυεθνικές στο φάρμακο αλλά και σε άλλους κλάδους, προχωρά όλα αυτά τα χρόνια σε αναδιαρθρώσεις, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας, της απρόσκοπτης επιχειρηματικής δράσης και της ανάπτυξής της. Οι αναδιαρθρώσεις και οι γενικότεροι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί αφορούν τόσο τις περιόδους της κρίσης, όσο και τις αντίστοιχες της ανάπτυξης, έχουν μεγάλο βάθος και ορίζοντα. Στα πλαίσια αυτά, η GSK στην Ελλάδα, αφού έκλεισε την παραγωγή από το 1997, προχώρησε σε κλείσιμο τοπικών γραφείων που είχε σε διάφορες περιοχές, στη μεταφορά δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και στη μητρική εταιρεία. Η υλοποίηση των σχεδίων της εταιρείας πληρώθηκε και εξακολουθεί να πληρώνεται από τους εργαζόμενους, με περικοπές κατακτημένων δικαιωμάτων στο χώρο δουλειάς και με απολύσεις.

Β. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Στο τρίμηνο που εξετάζουμε, είχαμε, σαν συνέχεια προηγούμενων αντίστοιχων, τις παρακάτω εξελίξεις:
Α. Εξαγορές

1.Η PFIZER αγόρασε το κομμάτι των εμβολίων από τη  Baxter έναντι ποσού 635 εκατ. δολαρίων. Επίσης, το κομμάτι των γενοσήμων της  InnoPharma έναντι 360 εκ. δολ.

2. Η AbbVie (καλλυντικά) αγόρασε την Shire με το ποσό των 32 δισ. στερλίνων.

3.  Η 2η παγκόσμια αμερικάνικης προέλευσης Mylan εξαγόρασε 100  γενόσημα φάρμακα από την Abbott έναντι 5,3 δις. δολαρίων.

4. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά της ΑΖ Electronic Materials από την γερμανική φαρμακευτική Merck. Με την εξαγορά, δημιουργείται ένας κορυφαίος πάροχος λύσεων στον εξειδικευμένο τομέα της αγοράς υλικών υψηλής τεχνολογίας και των λειτουργικών εξειδικευμένων χημικών.

5. Στην εξαγορά της αμερικανικής Seragon Pharmaceuticals προχωρεί η ελβετική φαρμακευτική Roche με στόχο εξειδικευμένα φάρμακα κατά του καρκίνου του μαστού. Η ελβετική φαρμακευτική θα πληρώσει 725 εκ. δολ. σε μετρητά και ενδεχομένως και άλλο ένα δισ. δολ. για την εξαγορά της Seragon και το χαρτοφυλάκιό της με τα υπό έρευνα φάρμακα για τον ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού. Επίσης αντί ποσού 450 εκατ.ευρώ αγόρασε τα γενόσημα φάρμακα της εταιρίας Santaris.   Ακόμα, στις αρχές Ιούνη, η Roche ανακοίνωσε την εξαγορά της Genia Technologies, Inc. (Genia), μιας ιδιωτικής εταιρείας με έδρα στο Mountain View της Καλιφόρνια, που αναπτύσσει μια πρωτοποριακή μέθοδο στην συσχέτιση συγκεκριμένων γονιδίων με συγκεκριμένες ασθένειες.

 6.Στην εξαγορά της εταιρείας CFR Pharmaceuticals έναντι 2,9 δισ. δολαρίων, προχωρά η Abbott Laboratories, διευρύνοντας έτσι σημαντικά την παρουσία της στη Λατινική Αμερική.

7.H φαρμακευτική Janssen αγόρασε την  εταιρία βιοτεχνολογικών προϊόντων Covagen.

8. O Όμιλος Σαράντη προέβη στην υπογραφή συμβολαίου για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της τσέχικης  εταιρείας καλλυντικών ASTRID S.R.O.
        
 Β. Κοινή έρευνα και κοινή προώθηση

1.      Σε συμφωνία με την Google προχώρησε η φαρμακευτική βιομηχανία Novartis, μέσω της θυγατρικής επιχείρησης του ομίλου Alcon που εξειδικεύεται στα οφθαλμολογικά προϊόντα, προκειμένου να αναπτύξει «έξυπνες» εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης.

2.      Στη δημιουργία μιας νέας, κοινής εταιρείας, για την ανάπτυξη θεραπειών σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας προχωρά η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Roche με την Inception Sciences Inc και την Versant Ventures. Όπως μεταδίδει το Reuters, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ελβετικής επιχείρησης να διευρύνει περαιτέρω την τεχνογνωσία της, από το μέτωπο του καρκίνου, στην ανάπτυξη θεραπειών για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, τη σχιζοφρένεια, καθώς και τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

3.      Σε συμφωνία ύψους 232 εκατ. δολ. για να αποκτήσει δικαιώματα σε ένα νέο φάρμακο της φαρμακευτικής Synairgen, για τη θεραπεία των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού (σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα), προχώρησε η AstraZeneca. Σύμφωνα με το Reuters, η δεύτερη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία θα καταβάλει στη Synairgen upfront αμοιβή 7,25 εκατ. δολ., ενώ για τα δικαιώματα ανάπτυξης, τα κανονιστικά και εμπορικά ορόσημα πρόκειται να διαθέσει επιπλέον 225 εκατ. δολάρια.

4.      Συμφωνία συνεργασίας με την επίσης γερμανική Sysmex Inostics GmbH υπέγραψε η Merck, για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση ενός βιοδείκτη RAS στο αίμα για μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου-ορθού (mCRC).

5.      H ελληνική φαρμακευτική Pharmathen υπέγραψε συμφωνία διάθεσης δύο προϊόντων με την πολυεθνική γενοσήμων Actavis.

 Απαντώντας στο ερώτημα «Για ποιο σκοπό όλα αυτά;» θέλουμε να υπογραμμίσουμε τα παρακάτω:
ü  Οι παραπάνω εξελίξεις αφορούν και τους εργαζόμενους στο φάρμακο στην Ελλάδα, τη στιγμή που οι περισσότερες πολυεθνικές που αναφέραμε παραπάνω, έχουν θυγατρικές στη χώρα μας.
ü  Είναι το αποτέλεσμα, ενός από τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης παγκόσμια, της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, που οδηγεί στη γιγάντωση κάποιων εταιριών και την εξαφάνιση κάποιων άλλων.
ü  Η στρατηγική των πολυεθνικών εταιριών σήμερα είναι οι εξαγορές μικρών εταιριών με βιοτεχνολογκά προϊόντα, που φαίνεται πως θα είναι το μέλλον της φαρμακοβιομηχανίας.  
ü  Οι διεργασίες αυτές, με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε απολύσεις εργαζομένων και αλλαγές εργασιακών σχέσεων.
ü  Οι κεφαλαιοκράτες στο φάρμακο, χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις αυτές σαν «ανάπτυξη». Το ερώτημα που πρέπει οι εργαζόμενοι να απαντήσουν είναι: Ανάπτυξη για ποιόν; Για το κεφάλαιο ή για τους εργαζόμενους;
ü  Ο στόχος των επιχειρήσεων είναι ένας: Η αύξηση της κερδοφορίας τους την ίδια στιγμή που εφαρμόζουν όλο και χειρότερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους.
ü  Η ανάπτυξη των κεφαλαιοκρατών και των μονοπωλίων επιτυγχάνεται πάνω στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Τα συμφέροντά τους είναι σε πλήρη αντίθεση με τα δικά μας. Όσο το φάρμακο και τα υπόλοιπα αγαθά βρίσκονται στα χέρια των επιχειρηματιών, του μεγάλου κεφαλαίου, οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και το τσάκισμα των δικαιωμάτων τους, συνολικά.
    
Γ. ΜΗΣΥΦΑ
Ενισχυμένη με 120 επιπλέον σκευάσματα είναι η νέα λίστα Μη Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στα τέλη του Ιούλη.
Τα νέα αυτά φάρμακα, αφορούν αντιαλλεργικά προϊόντα, ιχθυέλαια και φυσικά προϊόντα. Τα περισσότερα από τα νέα ΜΗΣΥΦΑ ήταν ήδη στην αρνητική λίστα, δηλαδή χορηγούνταν με ιατρική συνταγή αλλά χωρίς συμμετοχή των ασφαλιστικών φορέων.
Με τη νέα τοποθέτησή τους στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν πλέον να τα αγοράζουν, χωρίς απαραίτητα να τους τα έχει υποδείξει κάποιος γιατρός.
Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, τα ΜΗΣΥΦΑ συνεχίζουν να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία και φθάνουν πλέον τα 1.310 ιδιοσκευάσματα.

Αποτέλεσμα: Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι αναγκάζονται να βάζουν για μια ακόμη φορά το χέρι τους πιο βαθιά στην τσέπη, ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα φάρμακα αυτά σε μεγάλο μέρος τους είναι άμεσης ανάγκης για τον ασθενή. Να θυμίσουμε εδώ και το διπλασιασμό της εισφοράς των ασθενών για την αγορά των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, που έχει επιφέρει το τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε πρόσφατα. Ακόμα, το δυσβάστακτο κόστος που προκαλεί στους χρονίως πάσχοντες – που χρειάζονται συνεχώς φάρμακα απαραίτητα για τη ζωή τους – η μείωση των τιμών αναφοράς των φαρμάκων στο τελευταίο Δελτίο Τιμών, καθώς καλούνται οι ίδιοι να πληρώσουν τη διαφορά μεταξύ λιανικής και ασφαλιστικής τιμής.

Δ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η GENESIS Pharma, απένειμε χρηματικούς επαίνους στους τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές που αρίστευσαν την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014, «υποστηρίζοντας το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το θεσμό του Βραβείου Άριστης Επίδοσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, που πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά», όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Ε. ΤΟ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»  ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τα τελευταία χρόνια, όπως έχουμε ξαναπεί,  γίνεται συντονισμένη και σταθερή προσπάθεια, με πρωταγωνιστικό ρόλο των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών αλλά και κάποιων ελληνικών να δείξουν το «ανθρώπινο» πρόσωπό τους, να πείσουν για τα δήθεν ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες από τα ΜΜΕ διαφημίσεις τους, που διακηρύσσουν ότι ο  πρώτος και βασικός τους στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής του ανθρώπου. Είναι οι ίδιες που στην πραγματικότητα κρύβουν το ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές,  είναι απλά αριθμοί και τίποτα άλλο. Ας δούμε κάποια παραδείγματα για το τρίμηνο Απρίλης-Ιούνης 2014:
·        Τη συμμετοχή στη διεθνή πρωτοβουλία «Παγκόσμια Πεζοπορία για τα Παιδιά, ανανέωσε για 11η φορά η Roche Hellas. Περισσότεροι από 90 εργαζόμενοι συναντήθηκαν με παιδιά που μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS, και συγκεκριμένα στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη, και περιηγήθηκαν στους χώρους περιβαλλοντικής και κοινωνικής εκπαίδευσης του «Κέντρου της Γης» στο Ίλιον.
·        Δωρεά προς το Σύλλογο «Φίλων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες» πραγματοποίησε η Pfizer Hellas, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής σε θερινή κατασκήνωση περίπου 25 παιδιών με χρόνια ρευματικά νοσήματα, που παρακολουθούνται στο Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς στη Θεσσαλονίκη.


Στόχος αυτών των κινήσεων είναι η συνείδηση των εργαζομένων με την προβολή μιας ιδανικής εικόνας για τις εταιρίες και την εργοδοσία σε αυτές. Μάλιστα ορισμένες από αυτές (π.χ. Pfizer) έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκατοντάδες απολύσεις που έγιναν στις φαρμακευτικές εταιρίες τα δύο τελευταία χρόνια.