Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.)
Τηλ.: 210 5238779, fax: 210 5247494, email: omosfarm@yahoo.gr blog: oefsee.blogspot.gr
Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3573/1982
  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:244                                                                                                                                                    ΑΘΗΝΑ 03/04/2014Προς:
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΕ (ΠΟΕΦΣΕΚ)

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεννόησης που είχαμε για το ζήτημα των ΣΣΕ του κλάδου (Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων και Ιατρικών Επισκεπτών), σας καλούμε σε συνάντηση το Σάββατο 5/4 και ώρα 13.00 στα γραφεία της ΟΕΦΣΕΕ, Χαλκοκονδύλη 56, 1ος όροφος.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΓΙΩΤΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ                                ΕΦΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ