Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.)
Τηλ.: 210 5238779, fax: 210 5247494, email: omosfarm@yahoo.gr blog: oefsee.blogspot.gr
Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3573/1982
  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:247                                                                                                           ΑΘΗΝΑ 07/04/2014

Προς τη Διοίκηση του ΣΦΕΕ

Κύριοι,
Τα ΔΣ της ΟΕΦΣΕΕ, της ΠΕΦ και της ΠΟΙΕ συζήτησαν το κρίσιμο θέμα των  ΣΣΕ των εργαζομένων του κλάδου και κατέληξαν στην πραγματοποίηση από κοινού συνάντησης -  διαπραγμάτευσης μαζί σας για τις κλαδικές ΣΣΕ του 2014 που αφορούν την κάθε μια από τις παραπάνω οργανώσεις, σε συνέχεια της προηγούμενης αντίστοιχης συνάντησης του Νοεμβρίου 2013.
Προτείνουμε η συνάντηση του ΣΦΕΕ με ΟΕΦΣΕΕ, ΠΕΦ και ΠΟΙΕ να πραγματοποιηθεί σε μια από τις παρακάτω ημερομηνίες:
1.      Μ. Τετάρτη 16/4/2014
2.      Πέμπτη 24/4/2014
3.      Παρασκευή 25/4/2014
4.      Δευτέρα 28/4/2014


Για την ΟΕΦΣΕΕ                         Για την ΠΕΦ                                              Για την ΠΟΙΕ

Η Πρόεδρος                                Η Πρόεδρος                                              Ο Πρόεδρος
Ταβουλάρη Γιώτα                     Καπετανίδου Μαρία                               Νουχάκης Σταύρος