Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.)
Τηλ.: 210 5238779, fax: 210 5247494, email: omosfarm@yahoo.gr blog: oefsee.blogspot.gr
Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3573/1982
  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:313                                                                                                              ΑΘΗΝΑ 17/06/2014

ΠΡΟΣ
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ


Κύριοι,
Η ΟΕΦΣΕΕ, με απόφαση της ολομέλειας της Διοίκησης που πραγματοποιήθηκε στις 15/6/2014, με την παρουσία Σωματείων του κλάδου, επανέρχεται με νέο αίτημα συνάντησης μαζί σας, για το πολύ σοβαρό ζήτημα της κλαδικής Σ.Σ.Ε. των Εργαζόμενων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε η μεταξύ μας συνάντηση να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/6/2014.

Για τη Διοίκηση

Η Πρόεδρος                                                                                                                Η Γ. Γραμματέας

Γ. Ταβουλάρη                                                                                                            Ε. Πετροπούλου