Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.)
Τηλ.: 210 5238779, fax: 210 5247494, email: omosfarm@yahoo.gr blog: oefsee.blogspot.gr
Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3573/1982
  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:314                                                                                                              ΑΘΗΝΑ 17/06/2014
ΠΡΟΣ
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΕ - ΦΣΕΚ
Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, αφού σας είχαμε ενημερώσει προφορικά, η συνάδελφος ΡΕΤΣΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ, πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοϋπαλλήλων Αργολίδας, εκλεγμένη στο ΔΣ της ΠΟΙΕ – ΦΣΕΚ από το τελευταίο Συνέδριο (Φλεβάρης 2014), είναι εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ της ΟΕΦΣΕΕ, από το 12ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας που έγινε το Γενάρη του 2013.
Η συγκεκριμένη συνάδελφος δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα την παραίτησή της από το ΔΣ της ΟΕΦΣΕΕ.
Το σωματείο από το οποίο εκλέγεται (Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων Αργολίδας) είναι σωματείο – μέλος της ΟΕΦΣΕΕ και μέχρι σήμερα δεν έχει ζητήσει τη διαγραφή του από τα μητρώα της ΟΕΦΣΕΕ σύμφωνα με την καταστατικά προβλεπόμενη διαδικασία. Αν και της έχει ζητηθεί, η συνάδελφος ΡΕΤΣΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ, δεν έχει προσκομίσει στην ΟΕΦΣΕΕ τα απαιτούμενα έγγραφα (απόφαση ΓΣ κλπ), ούτε έχει κλείσει οικονομικές εκκρεμότητες, ώστε να γίνει διαγραφή του σωματείου.
Το συγκεκριμένο σωματείο, επομένως, παραμένει μέλος της ΟΕΦΣΕΕ και η συγκεκριμένη συνάδελφος παραμένει μέλος του ΔΣ της ΟΕΦΣΕΕ.
Επειδή κανένας δεν μπορεί να παίζει με τις διαδικασίες των σωματείων και των ομοσπονδιών, ούτε με τους συναδέλφους που του ανέθεσαν την ευθύνη να τους εκπροσωπεί, ζητάμε από εσάς να αναλάβετε την ευθύνη που σας αναλογεί και να πράξετε τα δέοντα, καθώς επίσης να προσκομίσετε στην ΟΕΦΣΕΕ το φάκελο με τον οποίο το συγκεκριμένο σωματείο πήρε μέρος στο Συνέδριο της ΠΟΙΕ – ΦΣΕΚ, το Φλεβάρη του 2014.     

Συναδελφικά

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ